ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vlastní databázový uživatel

Standardně je při instalaci vyžadováno zadání SA účtu (Microsoft SQL) nebo účtu roota (MySQL) pro přístup do databáze. Pokud jej nechcete zadávat, můžete využít dedikovaný databázový uživatelský účet. Takový uživatel bude mít přístup výhradně do ESET PROTECT databáze. Před zahájením instalace ESET PROTECT On-Prem doporučujeme vytvořit dedikovaný databázový uživatelský účet. Zároveň bude nutné vytvořit prázdnou databázi pro ESET PROTECT On-Prem, ke které bude následně přistupovat vámi definovaný uživatel.

Níže jsou uvedeny minimální požadavky na databázového uživatele.

Přístupová oprávnění MySQL: ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER. Více informací o přístupových oprávněních MySQL naleznete na odkaze: http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html.

Role Microsoft SQL Server: ESET PROTECT Databázový uživatel musí mít přiřazenou roli db_owner. Více informací o jednotlivých rolích Microsoft SQL Serveru naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.

Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na Microsoft SQL i MySQL naleznete v naší Databázi znalostí.