ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace a konfigurace MySQL

Instalace


warning

Ujistěte se, že máte nainstalovanou podporovanou verzi MySQL serveru a ODBC konektoru.

Pokud již máte databázový systém nainstalován, přejděte do sekce Konfigurace.

1.Přidejte MySQL repozitář:

Debian, Ubuntu

V terminálu spusťte následující příkazy:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

V průběhu instalace si můžete vybrat verze komponent, které chcete nainstalovat. Doporučujeme ponechat výchozí možnost. Další informace naleznete v článku Adding the MySQL APT Repository.

CentOS, Red Hat

Adding the MySQL Yum Repository

SUSE Linux Enterprise Server

Adding the MySQL SLES Repository

2.Aktualizujte cache lokálního repozitáře:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.V závislosti na použité linuxové distribuci a verzi se instalace MySQL liší:

Linux distribuce:

MySQL Server: příkaz k instalaci:

MySQL Server: pokročilá instalace:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Installing MySQL from Source with the MySQL APT Repository

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Installing MySQL on Linux Using the MySQL Yum Repository

SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Steps for a Fresh Installation of MySQL

V případě ruční instalace si stáhněte MySQL Community Server.

Konfigurace

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor my.cnf:

sudo nano /etc/my.cnf

Případně soubor naleznete ve složce /etc/mysql/my.cnf nebo /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf, resp. /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2.V souboru my.cnf najděte sekci [mysqld] a upravte níže uvedené parametry.


note

Pokud se v souboru nenachází sekce [mysqld], vytvořte ji.

Pokud se parametry v souboru nenachází, přidejte je ručně do sekce [mysqld]:

Pro zjištění používané verze MySQL použijte příkaz: mysql --version

 

Parametr

Komentáře a doporučené hodnoty

Verze MySQL

max_allowed_packet=33M

 

Všechny podporované verze.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Alternativně deaktivujte binární protokolování: log_bin=0

Podporované verze 8.x

innodb_log_file_size=100M

innodb_log_files_in_group=2

Součin obou parametrů musí být větší nebo roven 200.

Minimální hodnota pro innodb_log_files_in_group je 2 a maximální je 100; hodnota musí být celé číslo.

Podporované verze 8.x

5.7

5.6.22 (a novější 5.6.x)

innodb_log_file_size=200M

Nastavte alespoň na hodnotu 200M, ale ne vyšší než 3000M.

5.6.20 a 5.6.21

3.Stisknutím klávesy CTRL + X a zadáním Y uložte a zavřete konfigurační soubor.

4.Službu MySQL server restartujte (v některých případech se může jmenovat mysqld):

sudo systemctl restart mysql

5.Volitelně můžete níže uvedeným příkazem definovat oprávnění pro přístup k MySQL serveru (jedná se o volitelnou možnost a nemusí fungovat na všech distribucích):

a)Dočasné heslo databázového serveru MySQL získáte příkazem: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Získané heslo si zkopírujte a uložte.

c)Nové heslo si můžete nastavit jedním z následujících způsobů:

Spusťte příkaz /usr/bin/mysql_secure_installation a zadejte dočasné heslo. Následně budete vyzváni k vytvoření nového hesla.

Spusťte příkaz mysql -u root -p a zadejte dočasné heslo. Pro změnu hesla uživatele root spusťte příkaz ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password'; (kde strong_new_password nahraďte vaším heslem). Následně zadejte Quit.

Další informace naleznete v referenční příručce MySQL v kapitole Zlepšení zabezpečení instalace MySQL.

6.Ověřte, zda služba MySQL server běží pomocí příkazu:

sudo systemctl status mysql