ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace Web Console na Linuxu

Pro instalaci ESET PROTECT Web Console postupujte podle následujících kroků:


note

ESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server. V takovém případě je nutné provést další změny v konfiguraci.

1.Nainstalujte balíčky Apache Tomcat a Java.


important

Názvy balíčků se mohou v závislosti na použitém repozitáři ve vaší linuxové distribuci lišit. Výchozí repozitář vámi používané Linux distribuce nemusí obsahovat nejnovější podporovaná verze Apache Tomcat a Java.

Linuxové distribuce

Terminálové příkazy

Debian aUbuntu distribuce

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS aRed Hat distribuce

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

2.Stáhněte si soubor s webovou konzolí (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Soubor era.war zkopírujte do složky s webovým serverem Apache Tomcat:

Debian, Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

CentOS, Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

SUSE Linux Enterprise Server

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

4.Restartujte službu webového serveru (tím dojde k rozbalení souboru era.war a nasazení konzole):

Debian, Ubuntu

sudo systemctl restart tomcat9

CentOS, Red Hat

sudo systemctl restart tomcat

SUSE Linux Enterprise Server

sudo systemctl restart tomcat

5.Ověřte, zda se složka era nachází ve složce webového serveru Tomcat:

Debian, Ubuntu

ls /var/lib/tomcat9/webapps

CentOS, Red Hat

ls /var/lib/tomcat/webapps

SUSE Linux Enterprise Server

ls /usr/share/tomcat/webapps

Výstup by měl vypadat následovně: era era.war

6.Nastavte službu tak Tomcat, aby se automaticky spouštěla při startu operačního systému. To provedete příkazem: sudo systemctl enable tomcat

7.Pokud jste ESET PROTECT Web Console nainstalovali na jiný stroj, než na kterém běží ESET PROTECT Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

a)Zastavte službu webového serveru Tomcat: sudo systemctl stop tomcat

b)V textovém editoru si otevřete soubor EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

V případě, že se soubor EraWebServerConfig.properties ve výše uvedené cestě nenachází, zkuste jej najít níže uvedeným příkazem:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)V souboru najděte řádek server_address=localhost.

d)Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESET PROTECT server. Soubor uložte.

e)Restartujte službu webového serveru: sudo systemctl restart tomcat

f)Nastavte službu tak Tomcat, aby se automaticky spouštěla při startu operačního systému. To provedete příkazem: sudo systemctl enable tomcat

8. V podporovaném internetovém prohlížeči si otevřete ESET PROTECT Web Console. Přihlašovací obrazovka se zobrazí po zadání:

http://localhost:8080/era – na zařízení, na kterém běží webový server a ESET PROTECT Web Console

http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era – z jakéhokoli zařízení v síti (kde IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME nahraďte IP adresou nebo názvem stroje, na kterém běží ESET PROTECT Web Console).

9.Dodatečná konfigurace Web Console po dokončení instalace:

Apache Tomcat běží po dokončení instalace na výchozím portu 8080. Doporučujeme nastavit webový server Apache Tomcat tak, aby používal HTTPS protokol.

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.