ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Požadavky na HTTPS certifikát

Pro úspěšnou registraci mobilních zařízení v ESET Mobile Device Connector musí MDM HTTPS server vracet celý řetězec certifikátů.

Z tohoto důvodu musí certifikát splňovat tyto náležitosti:

HTTPS certifikát (pkcs#12/pfx kontejner) musí obsahovat celý řetězec certifikátů, včetně kořenové certifikační autority.

Certifikát musí mít definovaný rozsah platnosti (od - do).

CommonName nebo subjectAltNames musí být stejný jako název MDM serveru.


note

Pokud je název MDM serveru hostname.mdm.domain.com, certifikát musí obsahovat název serveru v některém z níže uvedených formátů:

hostname.mdm.domain.com

*.mdm.domain.com

Ale nemůžete použít:

*

*.com

*.domain.com

Hvězdička (*) nemůže být použita k nahrazení "tečkové" části. Je to z důvodu, jakým způsobem iOS akceptuje certifikáty pro MDM.


note

Mějte na paměti, že některá zařízení berou v potaz při ověřování platnosti certifikátu časové pásmo. Abyste se vyhnuli problémům, nastavte platnost certifikátu o den či dva dříve, případně po jeho vystavení vyčkejte, než ho začnete používat.