ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Server ön koşulları - Linux

ESET PROTECT Server'ı Linux'a yüklemek için şu ön koşulları karşıladığınızdan emin olun:

Geçerli bir lisansınız olmalıdır.

Desteklenen bir Linux işletim sisteminiz olmalıdır.

Gerekli bağlantı noktaları açık ve kullanılabilir olmalıdır. Bağlantı noktalarının tam listesi için buraya bakın.

Bir veri tabanı sunucusunun yüklemesi ve yapılandırması kök hesap ile gerçekleştirilir. Bir kullanıcı hesabının, yüklemeden önce oluşturulmuş olması gerekmez. Yükleyici, hesabı oluşturabilir. Linux'ta Microsoft SQL Server desteklenmiyor. Ancak, Linux'taki ESET PROTECT Server'ı Windows'daki Microsoft SQL Server'a bağlayabilirsiniz.


note

ESET PROTECT Server büyük veri bloklarını veri tabanında depolar. ESET PROTECT ürününün düzgün çalışabilmesi amacıyla MySQL'i büyük paketleri kabul edecek şekilde yapılandırın.

ODBC Sürücü - ODBC Sürücü veri tabanı sunucusu ile bağlantı kurmak için kullanılır (MySQL).

Sunucu yükleme dosyasını Terminal komutunu kullanarak yürütülebilir dosya olarak ayarlayın:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

En son sürümünü kullanmanızı öneririzOpenSSL 1.1.1. ESET PROTECT Server/Mobil Cihaz Yönetimi OpenSSL 3.x sürümünü desteklemiyor. ESET Management Agent OpenSSL 3.x sürümünü destekler. Linux için minimum desteklenen OpenSSL sürümü: openssl-1.0.1e-30. Bir sistemde aynı anda birden fazla OpenSSL sürümü yüklenmiş olabilir. Sisteminizde en az bir desteklenen sürüm bulunmalıdır.

oMevcut varsayılan sürümü görmek için openssl version komutunu kullanın.

oSisteminizde mevcut olan tüm OpenSSL sürümlerini listeleyebilirsiniz. sudo find / -iname *libcrypto.so* komutunu kullanarak listelenen dosya adı sonlarına bakın

oAşağıdaki komutu kullanarak Linux istemcinizin uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

Xvfb - Linux Server sistemlerinde grafik arabirim olmadan düzgün rapor yazdırma işlemi (Rapor Oluştur) için gereklidir.

Xauth - Paket xvfb ile birlikte yüklenir. xvfb yüklemezseniz xauth yüklemeniz gerekir.

cifs-utils - Agent'ın Windows işletim sistemine düzgün dağıtımı için gereklidir.

Qt4 WebKit kitaplıkları - Raporları PDF ve PS biçiminde yazdırmak için gereklidir (5 yerine sürüm 4.8 olmalıdır). Tüm diğer Qt4 bağımlılıkları otomatik olarak yüklenir. Paket işletim sistemi deponuzda mevcut değilse paketi kendiniz bir hedef makinede derleyebilir veya bir üçüncü taraf depodan (örneğin EPEL depolarından) yükleyebilirsiniz: CentOS 7 talimatları, Ubuntu 20.04 talimatları.

kinit + klist - Kerberos, giriş yaparken ve Active Directory senkronizasyon görevi sırasında bir etki alanı kullanıcısının kimlik doğrulaması için kullanılır. Kerberos'un düzgün yapılandırıldığından emin olun (/etc/krb5.conf). ESET PROTECT 10.0, birden çok etki alanıyla senkronizasyonu destekler.

ldapsearch - AD senkronizasyon görevinde ve kimlik doğrulaması için kullanılır.

snmptrap - İsteğe bağlıdır, SNMP yakalamalarını göndermek için kullanılır. SNMP de yapılandırma gerektirir.

SELinux devel paketi - SELinux ilke modülleri oluşturmak için ürün yüklemesi sırasında kullanılır. Bu yalnızca SELinux etkin olan sistemlerde gereklidir (CentOS, RHEL). SELinux diğer uygulamalarla sorunlara neden olabilir. ESET PROTECT Server için gerekli değildir.

lshw - ESET Management Agent'ın donanım envanterini doğru bir şekilde bildirmesi için lshw paketini istemci/sunucu Linux makinesine yükleyin.

Aşağıdaki tablo, çeşitli Linux dağıtımları için yukarıda açıklanan her pakete uygun terminal komutlarını içerir (komutu sudo veya root olarak çalıştırın):

Paket

Debian ve Ubuntu dağıtımları

CentOS ve Red Hat dağıtımları

ODBC Sürücü

ODBC yüklemesi ve yapılandırması bölümüne bakın.

ODBC yüklemesi ve yapılandırması bölümüne bakın.

OpenSSL

apt-get install openssl

yum install openssl -y

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb -y

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

Qt4 WebKit kitaplıkları

apt-get install libqtwebkit4

Ubuntu 20.04 talimatlarına bakın.

Qt4 WebKit, standart CentOS deposunda değildir. Şu paketleri yükleyin:

yum install -y epel-release

yum install qtwebkit-devel

Alternatif olarak, paketi Fedora depolarından da yükleyebilirsiniz.

kinit + klist - isteğe bağlı (Active Directory hizmeti için gerekli)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap -y

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

SELinux devel paketi (isteğe bağlı - ESET PROTECT için gerekli değildir; SELinux diğer uygulamalarla sorunlara neden olabilir.)

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

samba (isteğe bağlı, yalnızca uzaktan dağıtım için gereklidir)

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

lshw

apt-get install -y lshw

yum install -y lshw