ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

MySQL yüklemesi ve yapılandırması

Yükleme


warning

Desteklenen bir MySQL Server ve ODBC Bağlayıcı sürümünü yüklemenizi öneririz.

MySQL'i zaten yükleyip yapılandırdıysanız Yapılandırma'ya gidin.

1.MySQL deposunu ekleyin:

Debian, Ubuntu

Terminalde aşağıdaki komutları çalıştırın:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Paket yüklemesi sırasında yüklemek istediğiniz bileşenlerin sürümlerini seçin. Varsayılan seçenekleri kullanmanızı öneririz. Ayrıca şunlara da bakın MySQL APT Deposunu ekleme.

CentOS, Red Hat

MySQL Yum Deposunu ekleme

SUSE Linux Enterprise Server

MySQL SLES Deposunu ekleme

2.Yerel depo önbelleğinizi güncelleyin:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.MySQL yüklemesi, kullanılan Linux dağıtımı ve sürümüne göre farklılık gösterir:

Linux dağıtımı:

MySQL Server yüklemesi komutu:

MySQL Sunucu gelişmiş yüklemesi:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Installing MySQL from Source with the MySQL APT Repository

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Installing MySQL on Linux Using the MySQL Yum Repository

SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Steps for a Fresh Installation of MySQL

Manuel yükleme için MySQL Community Server'ı indirin.

Yapılandırma

1.my.cnf yapılandırma dosyasını bir metin düzenleyicide açın:

sudo nano /etc/my.cnf

Dosya mevcut değilse /etc/mysql/my.cnf veya /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf veya /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dosyasını deneyin

2.Aşağıdaki yapılandırmayı my.cnf dosyasının [mysqld] bölümünde bulun ve değerleri değiştirin.


note

Dosyada yoksa [mysqld] bölümünü oluşturun.

Dosyada parametreler mevcut değilse onları [mysqld] bölümüne ekleyin.

MySQL sürümünüzü belirlemek için şu komutu çalıştırın: mysql --version

 

Parametre

Yorumlar ve önerilen değerler

MySQL sürüm

max_allowed_packet=33M

 

Desteklenen tüm sürümler.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Alternatif olarak ikili günlük kaydını devre dışı bırakabilirsiniz: log_bin=0

Desteklenen 8.x sürümleri

innodb_log_file_size=100M

innodb_log_files_in_group=2

Bu iki parametrenin değerlerinin çarpımları en az 200 olmalıdır.

innodb_log_files_in_group için en düşük değer 2, en yüksek değer 100 olmalıdır; ayrıca değerin tamsayı olması gerekir.

Desteklenen 8x sürümleri

5.7

5.6.22 (ve üzeri 5.6.x)

innodb_log_file_size=200M

Değeri en az 200M olarak ayarlayın, ancak en fazla 3000M olabilir.

5.6.20 ve 5.6.21

3.Değişiklikleri kaydetmek için CTRL + X tuşuna basın veY yazın, ardından dosyayı kapatın.

4.MySQL sunucusunu yeniden başlatın ve yapılandırmayı uygulayın (bazı durumlarda hizmet adı mysqld olarak geçer):

sudo systemctl restart mysql

5.MySQL izinlerini ve parolayı ayarlayın (bu adım isteğe bağlıdır ve bazı Linux dağıtımları için çalışmayabilir):

a)Geçici MySQL parolasını ortaya çıkarın: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Parolayı kopyalayıp kaydedin.

c)Şu seçeneklerden birini kullanarak yeni bir parola ayarlayın:

/usr/bin/mysql_secure_installation öğesini çalıştırın ve geçici parolayı girin. Ardından yeni bir parola oluşturmanız istenir.

mysql -u root -p öğesini çalıştırın ve geçici parolayı girin. Kök parolayı değiştirmek için ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password'; öğesini çalıştırın (parolanızı strong_new_password ile değiştirin) ve Quit yazın.

Ayrıca MySQL Referans Kılavuzu'nda MySQL Yükleme Güvenliğini İyileştirme bölümüne de bakın.

6.MySQL sunucu hizmetinin çalıştığını doğrulayın:

sudo systemctl status mysql