ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ODBC yüklemesi ve yapılandırması


warning

Desteklenen bir MySQL Server ve ODBC Bağlayıcı sürümünü yüklemenizi öneririz.


note

Linux'ta ESET PROTECT Server'ı Windows'da Microsoft SQL Server'a bağlamak için Microsoft ODBC sürücüsünü (sürüm 13 ve üzeri) yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu Bilgi Bankası makalesini ziyaret edin.

MySQL ODBC sürücüsünü Terminal'i kullanarak yükleyin. Linux dağıtımınız için adımları uygulayın:

Debian, Ubuntu

CentOS 7

Desteklenen diğer Linux dağıtımları

Debian, Ubuntu

1.unixODBC sürücülerini yükleyin:

sudo apt-get install unixodbc

2.ODBC bağlayıcısını indirin:

Ubuntu 16

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu16.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 18

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 20

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

Debian 10

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-debian10-x86-64bit.tar.gz


warning

Linux dağıtımı ve sürümüyle uyumlu sürümü seçip indirdiğinizden emin olun.

MySQL için ODBC bağlayıcısını resmi MySQL sitesinden indirebilirsiniz.

3.ODBC sürücü arşivinin sıkıştırmasını açın (paket adı kullanılan bağlantıya göre değişir):

gunzip mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

4.ODBC sürücüsünü ayıklayın (paket adı kullanılan bağlantıya göre değişir):

tar xvf mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar

5.ODBC sürücüsünün klasörüne gidin (paket adı kullanılan bağlantıya göre değişir):

cd mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit

6.ODBC sürücü dosyalarını kopyalayın:

sudo cp bin/* /usr/local/bin

sudo cp lib/* /usr/local/lib

7.Sürücüyü ODBC'ye kaydedin.

Ubuntu 20.x gibi yeni Linux sürümleri için Unicode sürücüsünü kullanmanızı öneririz:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0 Driver" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8w.so"

Diğer sistemler için veya Unicode sürücüsü çalışmıyorsa bu komutu kullanın.

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8a.so"

8.Yüklü sürücüleri listeleyin:

sudo myodbc-installer -d -l

Daha fazla bilgi için bkz: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-tarball.html.

CentOS 7

1.unixODBC sürücülerini yükleyin:

sudo yum install unixODBC -y

2.ODBC bağlayıcısını indirin:

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-1.el7.x86_64.rpm


warning

YUM kullanarak ODBC bağlayıcısını yüklemeyin. Aksi halde uyumlu olmayan en son sürüm yüklenir.

Linux dağıtımı ve sürümüyle uyumlu sürümü seçip indirdiğinizden emin olun.

MySQL için ODBC bağlayıcısını resmi MySQL sitesinden indirebilirsiniz.

3.ODBC sürücüsünü yükleme:

sudo rpm -ivh mysql-connector-odbc-8.0.17-1.e17.x86_64.rpm --nodeps

4.ODBC sürücüsünü ayarlama:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0.17" -t "Driver=/usr/lib64/libmyodbc8w.so"

5.Yüklü sürücüleri listeleyin:

sudo myodbc-installer -d -l

Desteklenen diğer Linux dağıtımları


warning

Linux dağıtımı ve sürümüyle uyumlu sürümü seçip indirdiğinizden emin olun.

MySQL için ODBC bağlayıcısını resmi MySQL sitesinden indirebilirsiniz.

1.ODBC sürücüsünü yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

SUSE Linux Enterprise Server: sudo zypper install unixODBC. Ayrıca bkz. https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html

İkili Tarball Dağıtımından Connector/ODBC yükleme

2.odbcinst.ini dosyasını bir metin düzenleyicide açmak için şu komutu çalıştırın:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

veya sudo nano/etc/unixODBC/odbcinst.ini

3.Aşağıdaki yapılandırmayı odbcinst.ini dosyasına kopyalayın (Driver ve Setup yollarının doğru olduğundan emin olun), ardından dosyayı kaydedip kapatın:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Sürücü bazı dağıtımlar için farklı bir konumda olabilir. Aşağıdaki komutu kullanarak dosyayı bulabilirsiniz:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

4.Şu komutu çalıştırarak halihazırdaki ana bilgisayar sunucusunda yer alan veri tabanı sunucularına ODBC erişimini kontrol eden yapılandırma dosyalarını güncelleyin:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

veya sudo odbcinst -i -d -f /etc/unixODBC/odbcinst.ini