ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Ayna aracı - Linux

Windows kullanıcısı mısınız?

Yansıtma aracı, çevrimdışı algılama altyapısı güncellemeleri için gereklidir. İstemci bilgisayarlarınızın İnternet bağlantısı yoksa ve algılama altyapısı güncellemeleri gerekiyorsa, ESET güncelleme sunucularından güncelleme dosyalarını indirmek için Yansıtma aracını kullanabilir ve onları yerel olarak depolayabilirsiniz.


note

Ayna Aracı şu işlevlere sahiptir:

Modül güncellemeleri - Tespit altyapısı güncellemelerini ve diğer program modüllerini indirir, ancak otomatik güncellemeleri (uPCU) indirmez.

Depo oluşturma - Otomatik güncellemeler (uPCU) dahil olmak üzere eksiksiz bir çevrim dışı depo oluşturabilir.

Ayna Aracı ESET LiveGrid® verilerini indirmez.

Ön koşullar

Yansıtmanın oluşturulduğu deponun tüm kullanıcılar için okuma ve yürütme izinleri olmalıdır. İzin vermek için bu komutu ayrıcalıklı kullanıcı olarak çalıştırın: chmod 755 mirror/folder/path (mirror/folder/path yolunu ayna klasörü yoluyla değiştirin).

Hedef klasör; güncellemelere ne şekilde erişmek istediğinize bağlı olarak (Samba/Windows veya HTTP/FTP hizmeti) paylaşım için kullanılabilir olmalıdır.

oWindows için ESET güvenlik ürünleri - Bunları HTTP veya paylaşılan klasör kullanarak uzaktan güncelleyebilirsiniz.

oLinux/macOS için ESET güvenlik ürünleri - Bu ürünleri yalnızca HTTP kullanarak uzaktan güncelleyebilirsiniz. Paylaşılan bir klasör kullanıyorsanız bu klasör ESET güvenlik ürünüyle aynı bilgisayarda olmalıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola içeren geçerli bir Çevrimdışı lisansınız olmalıdır. Bir lisans dosyası oluştururken, Kullanıcı Adı ve Parolayı dahil et seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun. Ayrıca, bir lisans adıyazmanız gerekir. Ayna aracının etkinleştirilmesi ve güncelleme aynasının oluşturulması için çevrimdışı bir lisans gereklidir.

create_offline_lic_file

Ayna Aracı nasıl kullanılır?

1.Ayna Aracını ESET indirme sayfasından indirin (Bağımsız yükleyiciler bölümü).

2.İndirilen arşiv dosyasının sıkıştırmasını açın.

3.MirrorTool dosyasını içeren klasörde Terminal'i açın ve dosyayı yürütülebilir hale getirin:

chmod +x MirrorTool

4.Ayna Aracı ve sürümü için mevcut olan tüm parametreleri görüntülemek üzere aşağıdaki komutu çalıştırın:

./MirrorTool --help

 

mirror_tool_help_linux


note

Tüm filtreler büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Depo aynasını veya modül aynasını oluşturmak için parametreleri kullanabilirsiniz:

arrow_down_business Hem depo hem de modül aynası için parametreler

arrow_down_business Depoya özel parametreler

arrow_down_business Modüllere özel parametreler

 

Parametre

Açıklama

--updateServer

Mirror Tool, uç nokta aynasından farklı olarak bir klasör yapısı oluşturur. Her klasör, bir ürün grubu için güncelleme dosyalarını barındırır.


warning

Aynayı kullanan ürünün güncelleme ayarlarında güncelleme sunucusu tam bağlantısını (doğru klasöre ulaştıran yolun tamamını) belirtmeniz gerekir.

--offlineLicenseFilename

Çevrimdışı lisans dosyanız için bir yol belirtmelisiniz (yukarıda belirtildiği üzere).

--mirrorOnlyLevelUpdates

Argümana gerek yoktur. Ayarlanırsa, yalnızca seviye güncellemeleri indirilir (nano güncellemeler indirilmez). Bilgi Bankası makalemizde güncelleme türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

--mirrorFileFormat


warning

--mirrorFileFormat Parametresini kullanmadan önce ortamınızın daha eski (6.5 ve daha eski) ve daha yeni (6.6. ve üzeri) ESET güvenlik ürünü sürümleri içermediğinden emin olun. Bu parametrenin yanlış kullanılması, ESET güvenlik ürünlerinizin hatalı bir şekilde güncellenmesine neden olabilir.

Hangi tür güncelleme dosyalarının indirileceğini belirtebilirsiniz. Olası değerler (büyük/küçük harfe duyarlı):

dat - Yalnızca ESET güvenlik ürünü 6.5 ve daha eski sürümlerin bulunduğu bir ortamınız varsa bu değeri kullanın.

dll - Yalnızca ESET güvenlik ürünü 6.6 ve üzeri sürümlerin bulunduğu bir ortamınız varsa bu değeri kullanın.

Eski ürünler için ayna oluştururken (ep4, ep5) parametre yoksayılır.

--compatibilityVersion

Bu isteğe bağlı parametre, ESET PROTECT 8.1 ve üzeri ile dağıtılan Ayna Aracı için geçerlidir.

Ayna Aracı, parametre argümanı x.x veya x.x.x.x biçiminde belirttiğiniz ESET PROTECT depo sürümüyle uyumlu güncelleme dosyalarını karşıdan yükleyebilir. Örneğin: --compatibilityVersion 10.0 veya --compatibilityVersion 8.1.13.0.

--compatibilityVersion parametresi, otomatik güncellemeleri (uPCU) aynadan hariç tutar. Ortamınızda otomatik güncellemelere (uPCU) ihtiyacınız varsa ve ayna boyutunu azaltmak istiyorsanız --filterFilePath parametresini kullanın .


note

ESET deposundan indirilen veri miktarını azaltmak için şu araçla dağıtılan Yansıtma Aracındaki yeni parametreleri kullanmanızı öneririz: ESET PROTECT 9: --filterFilePath ve --dryRun:

1.JSON biçiminde bir filtre oluşturun (aşağıdaki --filterFilePath bölümüne bakın).

2.--dryRun parametresi ile çalıştırılmış bir Ayna Aracı testi yapın (aşağıya bakın) ve filtreyi gerektiği şekilde ayarlayın.

3.Ayna Aracını --filterFilePath parametresi ve tanımlanan indirme filtresiyle, ayrıca --intermediateRepositoryDirectory ve --outputRepositoryDirectory parametreleriyle beraber çalıştırın.

4.Her zaman en son yükleyicileri kullanmak için Ayna Aracını düzenli olarak çalıştırın.

Parametre

Açıklama

--filterFilePath

Ayna Aracı ile aynı klasöre yerleştirilen JSON biçimindeki bir metin dosyasına dayalı olarak ESET güvenlik ürünlerini filtrelemek için bu isteğe bağlı parametreyi kullanın, örneğin: --filterFilePath filter.txt)

arrow_down_business Filtre yapılandırma açıklaması:

--dryRun

Bu isteğe bağlı parametreyi kullanırsanız Ayna Aracı hiçbir dosya indirmez, ancak indirilecek olan tüm paketleri listeleyen bir .csv dosyası oluşturulur.

 

Bu parametreyi --intermediateRepositoryDirectory ve --outputRepositoryDirectory zorunlu parametreleri olmadan kullanabilirsiniz, örneğin:

Windows: MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv

Linux: sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv


note

Bazı ESET yükleyicilerinde dil geneldir (multilang dil koduyla birlikte) ve --filterFilePath içerisinde dilleri belirtseniz bile Ayna Aracı .csv dosyası içinde bunları listeler.

 

--dryRun parametresi ve --intermediateRepositoryDirectory ile --outputRepositoryDirectory parametrelerini kullanıyorsanız Ayna Aracı outputRepositoryDirectory klasörünü temizlemez.

--listUpdatableProducts

Mirror Tool aracının modül güncellemelerini indirebileceği tüm ESET ürünlerini listeler (--excludedProducts kullanılmadığı sürece).

Parametre şu Mirror Tool sürümlerinde mevcuttur: 1.0.1294.0 (Windows), 1.0.2226.0 (Linux).

Mirror Tool klasör yapısı

Varsayılan olarak, --updateServer parametresini belirtmezseniz Mirror Tool HTTP sunucunuzda bu klasör yapısını oluşturur:


important

Yalnızca HTTP özellikli ayna sunucusu kullanmayın

Yerel ayna sunucusunun HTTP ve HTTPS protokollerini veya yalnızca HTTPS kullandığından emin olun. Ayna sunucusu yalnızca HTTP kullanıyorsa ESET güvenlik ürününün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi bir HTTP sunucudan alınamadığı için Yazılım Yüklemesi istemci görevini kullanamazsınız.

Mirror Tool varsayılan klasörleri

ESET Güvenlik Ürünü

Güncelleme sunucusu (HTTP sunucu kök konumuna göre)

mirror/eset_upd/era6

era6 yansıtma klasörü bu ESET uzaktan yönetim çözümleri için ortaktır: ERA 6, ESMC 7 ve ESET PROTECT.

Aynadan ESET PROTECT 10 sürümüne güncellemek için Güncelleme sunucusunu http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6 olarak ayarlayın

mirror/eset_upd/ep[sürümüne yükseltme]

Windows için ESET Endpoint Antivirus/Security sürüm 6.x (ve üzeri). Her ana sürümün bir klasörü vardır; örneğin, 10.x sürümü için ep10.

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10 (10.x sürümü için bir örnek)

mirror/eset_upd/v5

Windows için ESET Endpoint Antivirus/Security sürüm 5.x

http://your_server_address/mirror/eset_upd/v5


important

ESET Güvenlik Ürünleri Linux/macOS

Linux/macOS için ESET güvenlik ürünlerini HTTP aynasından güncellemek için --updateServer parametresini belirtmeli ve ek klasörleri oluşturmalısınız (aşağıya bakın).

--updateServer

Ek Mirror Tool klasörü

ESET Güvenlik Ürünü

Güncelleme sunucusu (HTTP sunucu kök konumuna göre)

http://update.eset.com/eset_upd/businesslinux

mirror/eset_upd/BusinessLinux

ESET Endpoint Antivirus - Linux

http://your_server_address/mirror/eset_upd/BusinessLinux

http://update.eset.com/eset_upd/serverlinux

mirror/eset_upd/LinuxServer

ESET Server Security - Linux

http://your_server_address/mirror/eset_upd/LinuxServer

http://update.eset.com/eset_upd/businessmac

mirror/eset_upd/BusinessMac

ESET Endpoint Security; macOS için sürüm 7.x+

http://your_server_address/mirror/eset_upd/BusinessMac

 

arrow_down_business Dil kodları tablosu

sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \

--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \

--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \

--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

Seçilen ürünler, diller ve filter.txt dosyasında eski dosyaların etkinleştirilmiş indirilmesi ile birlikte çevrimdışı depo için daha ileri düzey yapılandırma örneği aşağıda sunulmaktadır (dosya içerikleri örneğini yukarıdaki --filterFilePath ayrıntılarında bulabilirsiniz):

sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \

--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \

--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat9/webapps/mirrorRepo \

--filterFilePath filter.txt


note

Hassas veriler (örneğin parola) içeren komutları komut satırı geçmişinden silmenizi öneririz:

1.Geçmişte yer alan tüm komutların listesini görmek için history aracını çalıştırın.

2.history -d line_number aracını çalıştırın (komutun satır numarasını belirtin). Alternatif olarak, tüm komut satırı geçmişini silmek için de history -c aracını çalıştırabilirsiniz.

Yansıtma aracı ve Güncelleme ayarları

Modül güncellemeleri için indirme işlemlerini otomatik hale getirmek üzere Ayna Aracını çalıştırmak amacıyla bir zamanlama oluşturabilirsiniz. Bunun için, Web Konsolunuzu açıp İstemci Görevleri > İşletim Sistemi > Komut Çalıştır'a gidin. Çalıştırılacak komut satırını seçin (MirrorTool.exe dosyasının yolu da dahil) ve makul bir tetikleme belirleyin (örneğin CRON her saat 0 0 * * *? *). Alternatif olarak, Windows Görev Zamanlayıcısı'nı veya Linux'ta Cron'u da kullanabilirsiniz.

İstemci bilgisayarlarda güncellemeleri yapılandırmak için yeni ilke oluşturun ve ayna adresinize veya paylaşılan klasöre yönlendirmek üzere Güncelleme sunucusunu yapılandırın.