ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Çevrim dışı Depo - Windows

Çevrimdışı bir depo oluşturmak için Ayna Aracı'nı kullanabilirsiniz (Windows'da). Bu işlem genellikle kapalı bilgisayar ağları veya sınırlı İnternet erişimi olan ağlar için gereklidir. Yerel bir klasörde ESET deposunun klonunu oluşturmak için Ayna aracı kullanılabilir. Klonlanan bu depo daha sonra, kapalı ağda bir yerel noktaya (örneğin harici diske) taşınabilir. Depoyu yerel ağda güvenli bir konuma kopyalayabilir ve HTTP sunucusu üzerinden kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Çevrimdışı depoyu güncellemek için çevrimdışı depo oluşturulurken kullanılan aynı parametrelerle aynı komutu çalıştırın. Aracı klasördeki önceki veriler yeniden kullanılır; yalnızca eski tarihli dosyalar indirilir.


important

Depo boyutunun büyüdüğünü ve aracı klasörün de aynı boyutta olacağını unutmayın. Bu işlemi başlatmadan önce en az 1,2 TB'lik boş alanınız olduğundan emin olun.

En iyi uygulamalar

Ayrıca ESET PROTECT ürününü çevrimdışı bir ortamda kullanma ile ilgili en iyi uygulamalar başlıklı ESET Bilgi Bankası makalesine de bakın.

Windows için örnek senaryo

I Depo klonunu oluşturma

1.Ayna aracını indirin.

2.İndirilen .zip dosyasından Ayna aracını ayıklayın.

3.Şunlar için klasörler hazırlayın (oluşturun):

aracı dosyalar

nihai depo

4.Komut istemini açın ve dizini Ayna aracının ayıklandığı klasör olarak değiştirin (cd komutu).

5.Aşağıdaki komutu çalıştırın (aracı ve çıkış deposu dizinlerini 3. adımdaki klasörler olarak değiştirin):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Depo outputRepositoryDirectory klasörüne kopyalandıktan sonra, klasörü içerikleriyle birlikte kapalı ağınızın erişilebilir olduğu başka bir makineye taşıyın.

II. HTTP sunucusunu ayarlama

7.Kapalı ağdaki makinede çalışan bir HTTP sunucusu gereklidir. Şunları kullanabilirsiniz:

ESET indirme sitesinden Apache HTTP Proxy (bu senaryoda)

farklı bir HTTP sunucusu

8.apachehttp.zip arşivini açıp dosyaları C:\Program Files\Apache HTTP Proxykonumuna ayıklayın

9.Bir yönetici komut istemi açın ve dizini C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin(cd komutu) olarak değiştirin.

10.Şu komutu yürütün:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

 

11.Bir basit metin düzenleyici kullanarak C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf dosyasını açın ve dosyanın sonuna şu satırları ekleyin:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Aşağıdaki komutu kullanarak ApacheHttpProxy aracını başlatın:

sc start ApacheHttpProxy

13. Web tarayıcınızda http://YourIPaddress:80/index.html sayfasını açarak hizmetin çalışıp çalışmadığını test edin (YourIPaddress yerine bilgisayarınızın IP adresini girin).

III. Bölüm: Çevrimdışı depoyu çalıştırma

14. Çevrimdışı depo için yeni bir klasör oluşturun, örneğin, C:\Repository.

15. httpd.conf dosyasında,

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

satırlarını aşağıdaki gibi depo klasörünün adresiyle değiştirin:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. İndirilen depoyu C:\Repository . konumuna kopyalayın

17. Aşağıdaki komutu kullanarak ApacheHttpProxy hizmetini yeniden başlatın:

sc restart ApacheHttpProxy

18. Artık çevrimdışı deponuz http://YourIPaddress adresinde çalışmaktadır (örneğin, http://10.1.1.10).

19. ESET PROTECT Web Konsolu'nu kullanarak yeni depo adresini ayarlayın:

a.ESET PROTECT Server - Diğer > Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Depo'yu tıklayın ve Sunucu alanına çevrimdışı depo adresini girin.

b.ESET Management Agent'lar - İlkeler'i tıklayın, Agent ilkesi > Düzenle > Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Depo'yu tıklayın ve Sunucu alanına çevrimdışı depo adresini girin.

c.ESET uç nokta ürünleri (Windows için) - İlkeler'i tıklayın, Windows için ESET Endpoint ilkesi > Düzenle > Ayarlar > Güncelleme > Profiller > Güncellemeler > Güncelleme Modülleri'ni tıklayıp Otomatik olarak seç'in işaretini kaldırın ve Özel sunucu alanına çevrimdışı depo adresini girin.