ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yük Devretme Kümesi -Windows

ESET PROTECT ürününü bir Yük Devretme Kümesi ortamında yüklemek için gereken ileri düzey adımlar aşağıda yer almaktadır.


note

ESET PROTECT Server'ın küme yüklemesi hakkında bilgi için bu Bilgi Bankası makalesine de bakın.

1.Paylaşılan bir diskte Yük Devretme Kümesi oluşturun.

Windows Server 2016 ve 2019'da yük devretme kümesi oluşturma talimatları

Windows Server 2012 ve 2012 R2'de yük devretme kümesi oluşturma talimatları

 

2. Küme Oluşturma Sihirbazında istenen ana bilgisayar adını (bir ad yaratın) ve IP adresini girin.

3.Kümenin paylaşılan diskini düğüm1'e online olarak alın ve bağımsız yükleyiciyi kullanarak ESET PROTECT Server'ı buraya yükleyin. Yükleme sırasında Bu bir küme yüklemesidir seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun ve uygulama veri depolama alanı olarak paylaşılan diski seçin. Bir ana bilgisayar adı yaratın ve bu adı ESET PROTECT Server Sunucu sertifikası için önceden doldurulmuş ana bilgisayar adlarının yanına girin. Bu ana bilgisayar adını unutmayın ve Küme Yöneticisi'nde ESET PROTECT Server Rolü oluştururken 6. adımda bu adı kullanın.

4.ESET PROTECT Server düğüm1'de durdurun, kümenin paylaşılan diskini düğüm2'ye online olarak alın ve bağımsız yükleyiciyi kullanarak ESET PROTECT Server'ı buraya yükleyin. Yükleme sırasında Bu bir küme yüklemesidir seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Uygulama verileri depolaması olarak, paylaşılan diski seçin. Veri tabanı bağlantısını ve sertifika bilgilerini değiştirmeden bırakın; bunlar düğüm1 üzerinde ESET PROTECT Server yüklemesi sırasında yapılandırılmıştır.

5.ESET PROTECT Server tarafından kullanılan tüm bağlantı noktalarındaki gelen bağlantılara izin vermek için güvenlik duvarınızı yapılandırın.

6.ESET PROTECT Server hizmetine yönelik olarak küme yapılandırmasında bir Rol oluşturun ve başlatın (Rol Yapılandır > Rolü Seç > Genel hizmet). Kullanılabilir hizmetler listesinden ESET PROTECT Server hizmetini seçin. Server sertifikasıyla ilgili olarak 3. adımda kullanıldığından, Rol için aynı ana bilgisayar adını kullanmak çok önemlidir.

7.ESET Management Agent'ı bağımsız yükleyiciyi kullanarak tüm küme düğümlerinde yükleyin. Agent yapılandırması ve ESET PROTECT Server ekranlarında 6. adımda kullandığınız ana bilgisayar adını kullanın. Agent verilerini yerel düğümde depolayın (küme diskinde depolamayın).

8.Web sunucusu (Apache Tomcat) kümede desteklenmediği için kümelenmemiş bir diske veya farklı bir makineye yüklenmesi gerekir:

a.Web Konsolu'nu ayrı bir bilgisayara yükleyin ve ESET PROTECT Server Küme Rolüne bağlanmak üzere düzgün bir şekilde yapılandırın.

b.Web Konsolu yüklendikten sonra yapılandırma dosyasını şuraya yerleştirin: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat klasör ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Dosyayı Notepad veya diğer basit metin düzenleyicilerinde açın. Server_address=localhost satırında, yerel ana bilgisayarı ESET PROTECT Server kümesi Rolü'nün IP adresi veya ana bilgisayar adı ile değiştirin.