ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

19 Ekim 2021 itibarıyla geçerlidir.

ÖNEMLİ: İndirme, yükleme, kopyalama veya kullanmadan önce, lütfen bu ürüne ilişkin aşağıdaki hükümleri dikkatlice okuyun. YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK VEYA KULLANARAK, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI ONAYLADIĞINIZI VE GİZLİLİK POLİTİKASINI KABUL ETTİĞİNİZİ İFADE ETMİŞ OLURSUNUZ.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic Cumhuriyeti adresinde mukim ve Bratislava I. Bölge Mahkemesinin Ticari Sicil Kaydında Bölüm Sro, Giriş No 3586/B, İşyeri Sicil Numarası: 31333532 olarak kayıtlı ESET, spol. s r. o. olarak kayıtlı ESET, spol. s r. o. (“ESET” veya “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) tarafından ve fiziksel veya tüzel bir kişi olan siz (“Siz” ya da “Son Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında yapılan bu Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır) koşullarına göre, size bu Sözleşmenin 1. Bu Sözleşmenin 1. Maddesinde tanımlanan Yazılım bir veri taşıyıcısında saklanabilir, elektronik posta üzerinden gönderilebilir, İnternet üzerinden yüklenebilir, Sağlayıcının sunucularından yüklenebilir ya da aşağıda ifade edilen hüküm ve koşullara bağlı olarak diğer kaynaklardan elde edilebilir.

BU BİR SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ DEĞİL, SON KULLANICI HAKLARI İLE İLGİLİ BİR SÖZLEŞMEDİR. Sağlayıcı ticari ambalajda bulunan Yazılım kopyası ile fiziksel ortamın ve Son Kullanıcının bu Sözleşme uyarınca oluşturmaya hak kazandığı diğer tüm kopyaların sahibi olarak kalır.

Yazılımı yüklerken, indirirken, kopyalarken veya kullanırken "Kabul Ediyorum" veya "Kabul Ediyorum…" düğmesini tıklayarak bu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını kabul etmiş, Gizlilik Politikası'nı onaylamış olursunuz. Bu Sözleşmedeki ve/veya Gizlilik Politikasındaki tüm şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız, hemen iptal seçeneğini tıklayın; yükleme ya da indirme işlemini iptal edin veya Yazılım, yükleme ortamı, birlikte sağlanan belgeler ve satın alma makbuzunu yok edin ya da Sağlayıcıya veya Yazılımı edindiğiniz satış yerine iade edin.

YAZILIMI KULLANMANIZIN, BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE HÜKÜMLERİNE VE KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELDİĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

1. Yazılım. Bu Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "Yazılım" şu anlama gelmektedir: (i) bu Sözleşme ile birlikte sağlanan bilgisayar programı ve ilgili tüm bileşenleri; (ii) disklerin, CD-ROM'ların, DVD'lerin, e-postaların ve tüm eklerin veya veri taşıyıcısında, elektronik postayla veya İnternet üzerinden indirilmek üzere sağlanan Yazılımın nesne kodu biçimi de dahil olmak üzere, beraberinde bu Sözleşmenin sağlandığı diğer medyaların içerikleri; (iii) ilgili tüm açıklayıcı yazılı malzeme ve Yazılımla ilgili olası tüm Dokümantasyon ve Yazılımla ilgili tüm açıklamalar, Yazılımın teknik özellikleri, Yazılım özellikleri veya çalışması ile ilgili açıklamalar, Yazılımın kullanıldığı işletim ortamıyla ilgili tüm açıklamalar, Yazılımın kullanımı veya yüklenmesi ile ilgili tüm talimatlar veya Yazılımın nasıl kullanılacağına ilişkin tüm açıklamalar ("Dokümantasyon"); (iv) Yazılımın kopyaları, Yazılımda olabilecek hatalar için yamalar, Yazılıma ekler, Yazılımın uzantıları, varsa Yazılımın değiştirilen sürümleri ve Yazılım bileşenlerinin güncellemeleri. Maddesi uyarınca size Lisans hakkını tanıdığı Yazılım bileşenleri güncellemelerini içerir. Yazılım yalnızca yürütülebilir nesne kodu biçiminde sağlanır.

2. Yükleme, Bilgisayar ve Lisans anahtarı. Veri taşıyıcısında sağlanan, elektronik posta ile gönderilen, internetten indirilen, Sağlayıcının sunucularından indirilen veya başka kaynaklardan elde edilen Yazılım yükleme işlemi gerektirir. Yazılımı en azından Belgeler'de belirtilen gereksinimleri karşılayan doğru şekilde yapılandırılmış bir Bilgisayara yüklemeniz gerekir. Yükleme yöntemi Belgeler'de açıklanmaktadır. Yazılım üzerinde ters bir etki yapabilecek hiçbir bilgisayar programı veya donanım, Yazılımı yüklediğiniz bilgisayara yüklenemez. Bilgisayar; kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları, avuç içi bilgisayarlar, akıllı telefonlar, elektronik el cihazları veya Yazılımın tasarlanmış olduğu ve yükleneceği, kurulacağı ve/veya kullanılacağı diğer elektronik cihazlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere donanım anlamına gelmektedir. Lisans anahtarı Yazılımın yasal kullanımına, spesifik sürümüne veya Lisans süresinin uzatılmasına bu Sözleşmeye uygun şekilde izin vermek için Son Kullanıcıya sağlanan benzersiz dizi veya sembol, harf, sayı ya da özel işaretler anlamına gelir.

3. Lisans. Bu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmeniz ve burada belirtilen tüm hükümlere ve koşullara uymanız durumunda, Sağlayıcı size aşağıdaki hakları ("Lisans") sağlar:

a) Yükleme ve kullanım. Yazılımı bir bilgisayarın sabit sürücüsüne veya veri depolama için benzer bir kalıcı ortama yüklemek, Yazılımı bir bilgisayar sisteminin belleğine yüklemek ve depolamak ve Yazılımı uygulamak, depolamak ve görüntülemek için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hakka sahip olursunuz.

b) Lisans sayısı koşulu. Yazılımı kullanma hakkı, Son Kullanıcı sayısına bağlıdır. Bir Son Kullanıcı şunları ifade eder: (i) bir bilgisayar sistemindeki Yazılım kurulumu veya (ii) bir lisansın kapsamı posta kutusu sayısıyla sınırlıysa, tek Son Kullanıcı bir Posta Kullanıcı Aracısı (“PKA”) üzerinden elektronik posta alan bir bilgisayar kullanıcısını ifade eder. PKA elektronik postayı kabul eder ve ardından otomatik olarak birçok kullanıcıya gönderirse, Son Kullanıcı sayısı elektronik postanın dağıtıldığı gerçek kullanıcı sayısına göre belirlenir. Bir posta sunucusu bir posta geçidinin işlevini gerçekleştiriyorsa, Son Kullanıcı sayısı söz konusu geçidin hizmet verdiği posta sunucusu kullanıcılarının sayısına eşit olur. Belirli olmayan bir sayıda elektronik posta adresi tek bir kullanıcıya yönlendirilir ve tek bir kullanıcı tarafından kabul edilirse (ör. öteki adlar yoluyla) ve postalar istemci tarafından daha fazla sayıda kullanıcıya otomatik olarak dağıtılmıyorsa, Lisans tek bir bilgisayar için gereklidir. Bir Lisansı aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanmamalısınız. Son Kullanıcı, Sağlayıcı tarafından verilen Lisansların sayısından doğan sınırlamaya uygun olarak Son Kullanıcının Yazılımı kullanma hakkına sahip olduğu ölçüye kadar Yazılıma Lisans Anahtarı girmekle yükümlüdür. Lisansı üçüncü taraflarla paylaşamaz veya bu Sözleşme ya da Sağlayıcı tarafından izin verilmediği sürece Lisans anahtarını kullanması için üçüncü taraflara izin veremezsiniz. Lisans anahtarınız tehlikeye girerse Sağlayıcıyı hemen bilgilendirin.

c) Ev Sürümü/Kurumsal Sürüm. Yazılımın Ev Sürümü yalnızca ev ve aile kullanımı için özel ortamda ve/veya ticari amaçlı olmayan ortamda münhasıran kullanılır. Yazılımın Kurumsal Sürümü ticari bir ortamın yanı sıra posta sunucularında, posta geçişlerinde, posta ağ geçitlerinde veya İnternet ağ geçitlerinde kullanılması için edinilmelidir.

d) Lisans Hükmü. Yazılımı kullanma hakkınız zamanla sınırlıdır.

e) OEM Yazılımı. "OEM" olarak sınıflandırılan Yazılım, yalnızca onu kullanmak için edindiğiniz bilgisayarla sınırlıdır. Başka bir bilgisayara aktarılamaz.

f) SO, DENEME Yazılımı. "Satılık Olmayan", SO veya DENEME olarak sınıflandırılan Yazılım ücretle satılamaz ve sadece Yazılımın özelliklerinin tanıtılması veya test edilmesi için kullanılmalıdır.

g) Lisansın Sonlandırılması. Lisans, kullanımı için verilen sürenin sonunda otomatik olarak sonlandırılır. Bu Sözleşmedeki hükümlerden herhangi birine uymamanız durumunda Sağlayıcı, bu gibi bir koşulda Sağlayıcı için geçerli olan herhangi bir yetkiye veya yasal çözüme halel gelmeksizin Sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Lisansın iptal edilmesi durumunda, Yazılımı ve yedeklenmiş tüm kopyalarını derhal silmeniz, imha etmeniz ya da ESET’e veya Yazılımı edindiğiniz satış noktasına masrafları size ait olmak üzere iade etmeniz gerekir. Lisansın sonlandırılması durumunda, Sağlayıcı, Son Kullanıcının Yazılım işlevlerini kullanma yetkisini iptal etme hakkına sahiptir ve bu iptal işlemi, Sağlayıcının sunucularına veya üçüncü taraf sunucularına bağlantı gerektirir.

4. Veri toplama işlevleri ve internet bağlantısı gereksinimleri. Yazılımı düzgün şekilde kullanmak, İnternet bağlantısı gerektirir ve düzenli aralıklarla Sağlayıcının sunucularına veya üçüncü taraf sunucularına ve Gizlilik Politikasına uygun olarak geçerli veri toplama işleminin yapılması gerekir. İnternete bağlanmak ve geçerli veri toplama Yazılımın işlevleri ve Yazılımın güncellenmesi ve yükseltilmesi için gereklidir. Sağlayıcı Yazılım için güncellemeler ve yükseltmeler yayımlama hakkına sahiptir ("Güncellemeler") ancak Güncellemeler sağlamakla yükümlü değildir. Bu işlev Yazılımın standart ayarlarında etkinleştirilmiştir ve bu nedenle Son Kullanıcı Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesini devre dışı bırakmadığı sürece, Güncellemeler otomatik olarak yüklenirler. Güncellemelerin sağlanması amacına yönelik olarak, Bilgisayar ve/veya Yazılımın yüklendiği platformla ilgili bilgiler dahil olmak üzere, Gizlilik Politikasına uygun olarak bir Lisans kimlik doğrulama işlemi gereklidir.

Herhangi bir Güncellemenin sağlanması, Kullanım Ömrü Sonu Politikasına ("EOL Politikası") tabi olabilir ve bu politika https://go.eset.com/eol_business adresinde bulunabilir. Yazılım veya özelliklerinden herhangi biri Kullanım Ömrü Sonu Politikasında tanımlanan Kullanım Ömrü tarihine ulaştığında herhangi bir Güncelleme sağlanmaz.

Bu Sözleşmenin amacına uygun olarak, Sağlayıcının Sizi Gizlilik Politikasına uygun olarak tanımlamasına olanak tanıyan verileri toplamak, işlemek ve depolamak gerekir. Sağlayıcının kendi araçlarını kullanarak Yazılımın Sizin tarafınızdan bu Sözleşmenin şartlarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol edeceğini burada kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin amacına uygun olarak verilerinizin Yazılım ve Sağlayıcının bilgisayar sistemleri arasındaki iletişim esnasında aktarılması gerektiğini ve Yazılımın işlevinin sağlanması için ağa destek ve Yazılımı kullanmak ve Sağlayıcının haklarının korunması için yetki vermek gerektiğini kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin neticelendirilmesinin ardından, Sağlayıcı veya Sağlayıcının dağıtım ve destek ağının parçası olarak herhangi bir iş ortağı, faturalandırma amaçlı olarak veya bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla Sizi tanımlamak için gerekli olan verileri aktarma, işleme ve depolama hakkına sahip olur.

Gizlilik, kişisel veri koruması ve veri öznesi olarak Sizin Haklarınız hakkındaki detaylar, Sağlayıcının web sitesinde yer alan ve yükleme işleminden doğrudan erişilebilen Gizlilik Politikasında bulunabilir. Ayrıca Yazılımın yardım bölümünden de ziyaret edebilirsiniz.

5. Son Kullanıcı haklarının kullanılması. Son Kullanıcı haklarını bizzat veya çalışanlarınız yoluyla kullanmalısınız. Yazılımı yalnızca işlemlerinizi güvence altına almak ve Lisansı aldığınız Bilgisayarlar veya bilgisayar sistemlerine koruma sağlamak için kullanma hakkına sahipsiniz.

6. Hakların kısıtlanması. Yazılımı kopyalayamaz, dağıtamaz, bileşenlerine ayıramaz veya türetilmiş sürümlerini oluşturamazsınız. Yazılımı kullanırken aşağıdaki kısıtlamalara uymanız gerekmektedir:

a) Arşivlenen yedek kopyanızın başka bir bilgisayara yüklenmemesi veya başka bir bilgisayarda kullanılmaması kaydıyla, arşiv amaçlı olarak kalıcı bir saklama ortamına Yazılımın bir kopyasını kaydedebilirsiniz. Oluşturacağınız diğer her türlü kopya, bu Sözleşmeyi ihlal eder.

b) Bu Sözleşmede ifade edilen yolların dışında, Yazılımı kullanamaz, değiştiremez, çeviremez, çoğaltamaz ya da Yazılımın veya Yazılımın kopyalarını kullanım haklarını aktaramazsınız.

c) Yazılımı satamaz, alt lisansını veremez, kiralayamaz, ödünç veremez veya ödünç alamaz ya da ticari hizmet sağlamak için kullanamazsınız.

d) Bu kısıtlamanın yasalarla açık bir şekilde yasaklandığı durumlar haricinde, Yazılımda ters mühendislik uygulayamaz, geri derleme yapamaz, Yazılımın derlemesini açamaz ya da başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışamazsınız.

e) Yazılımı, yalnızca Yazılımı kullandığınız yerde geçerli olan yargı alanının, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm geçerli yasalarıyla uyumlu bir yolla kullanacağınızı kabul etmiş olursunuz.

f) Yazılımı ve işlevlerini, yalnızca diğer Son Kullanıcıların bu hizmetlere erişim olanaklarını sınırlamayacak şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz. Sağlayıcı, hizmetlerin mümkün olan en çok sayıda Son Kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamak üzere, Son Kullanıcılara ayrı ayrı sağlanan hizmetlerin kapsamını sınırlama hakkını saklı tutar. Hizmetlerin kapsamının sınırlanması aynı zamanda, Yazılım işlevlerinden herhangi birinin kullanılma olasılığının tamamen sonlandırılması ve Sağlayıcının sunucularındaki ya da üçüncü şahıs sunucularındaki Yazılımın belirli bir işleviyle ilgili Verilerin ve bilgilerin silinmesi anlamına da gelir.

g) Lisans anahtarının kullanımını içeren, bu Sözleşmenin şartlarına aykırı olan veya Yazılımı kullanma yetkisi olmayan herhangi bir kişiye Lisans anahtarı sağlamaya yol açan, kullanılan ya da kullanılmayan Lisans anahtarını herhangi bir biçimde aktarma, yetkisiz yeniden üretme ya da çoğaltılan veya oluşturulan Lisans anahtarlarını dağıtma ya da Yazılımı Sağlayıcı dışında bir kaynaktan elde edilen Lisans anahtarının kullanımının sonucu olarak kullanma gibi hiçbir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

7. Telif Hakkı. Yazılım ve mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Yazılımın tüm hakları ESET ve/veya onun adına lisans veren taraflara aittir. ESET ve/veya lisans veren taraflar uluslararası anlaşma hükümleri ve Yazılımın kullanıldığı ülkedeki ilgili tüm diğer ulusal yasalar tarafından korunur. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu ESET'e ve/veya onun adına lisans veren taraflara ait değerli ticari sırlarıdır ve gizli bilgilerdir. 6(a) Maddesi altında belirtilen durumlar dışında Yazılımı kopyalayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamında oluşturma hakkınızın olduğu tüm kopyaların Yazılımda bulunan telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini içermesi gerekir. Bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek şekilde Yazılıma ters mühendislik uygulamanız, geri derleme yapmanız, Yazılımın derlemesini açmanız ya da başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışmanız halinde, bu şekilde elde edilen her türlü bilginin ortaya çıktığı andan itibaren, Sağlayıcının bu Sözleşmenin ihlaline dair haklarından bağımsız olarak, otomatik olarak ve geri alınamaz şekilde tamamen Sağlayıcıya devredilmiş ve Sağlayıcıya ait sayılacağını kabul etmiş olursunuz.

8. Hakların saklı tutulması. Sağlayıcı, bu Sözleşme hükümleri kapsamında Yazılımın Son Kullanıcısı olarak Size açıkça verilen hakların dışında, Yazılıma dair tüm haklarını saklı tutar.

9. Çoklu dil sürümleri, çift ortamlı yazılım, çoklu kopyalar. Yazılımın birden fazla platformu veya dili desteklemesi durumunda veya Yazılımın birden fazla kopyasını edinmişseniz, Yazılımı yalnızca Lisansını aldığınız sayıda bilgisayar sistemi ve sürümü için kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız Yazılım sürümlerini veya kopyalarını satamaz, kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla veremez, alt lisansını veremez, ödünç veremez ya da aktaramazsınız.

10. Sözleşmenin başlangıcı ve sonlandırılması. Bu Sözleşme, Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiğiniz andan itibaren geçerli olur. Yazılımı, tüm yedeklenmiş kopyalarını ve Sağlayıcı veya iş ortakları tarafından sağlanan tüm ilgili malzemeleri kalıcı olarak silerek, yok ederek ve masrafları size ait olmak üzere geri yollayarak, istediğiniz zaman bu Sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Yazılımı ve özelliklerinden herhangi birini kullanma hakkınız (Kullanım Ömrü Sonu) EOL Politikası'na tabi olabilir. Yazılım veya özelliklerinden herhangi biri Kullanım Ömrü Sonu Politikasında tanımlanan Kullanım Ömrü tarihine ulaşıldığında Yazılımı kullanma hakkınız sonlandırılır. Bu Sözleşme ne biçimde sonlandırılmış olursa olsun, 7, 8, 11, 13, 19 ve 21. maddelerin hükümleri süre sınırı olmaksızın geçerli kalır.

11. SON KULLANICI BEYANLARI. SON KULLANICI OLARAK, YAZILIMIN HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. SAĞLAYICI, ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA YAZILIMIN ÜÇÜNCÜ TARAF PATENTLERİNİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ. SAĞLAYICI VEYA DİĞER BİR TARAF, YAZILIMIN İŞLEVLERİNİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI VEYA YAZILIMIN KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞI YA DA HATASIZ OLACAĞI GARANTİSİNİ VERMEZ. HEDEFLEDİĞİNİZ SONUÇLARA ERİŞMEK İÇİN YAZILIMIN SEÇİLMESİ VE YAZILIMIN YÜKLENMESİ, KULLANILMASI VE BUNUN SONUCUNDA ELDE EDİLEN SONUÇLARA DAİR HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

12. Başka yükümlülük kabul edilmez. Bu Sözleşme, burada özel olarak belirtilenlerin dışında Sağlayıcı ve onun adına lisans veren taraflar için hiçbir yükümlülük teşkil etmez.

13. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SAĞLAYICI, SAĞLAYICININ ÇALIŞANLARI VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, İHMALDEN VEYA YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN BAŞKA BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMIN YÜKLENMESİNDEN, KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KÂR, GELİR, SATIŞ VEYA VERİ KAYBINDAN YA DA YEDEK PARÇA VEYA SERVİS ALINMASI MASRAFLARINDAN, MALA GELEN HASARLARDAN, KİŞİSEL YARALANMADAN, İŞTE MEYDANA GELEN KESİNTİDEN, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBINDAN YA DA ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, EKONOMİK, TELAFİ GEREĞİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARLARDAN ÖTÜRÜ, SAĞLAYICININ VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLARIN YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİN BU GİBİ ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNA DAİR HABERDAR EDİLMELERİ DURUMUNDA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZLAR. BAZI ÜLKELERDE VE YARGI ALANLARINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİN REDDİNE DEĞİL ANCAK SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLDİĞİNDEN, SAĞLAYICI, SAĞLAYICININ ÇALIŞANLARI VEYA ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİSANS İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

14. Bu Sözleşmede bulunan hiçbir hüküm, aksine yorumlanabilmesine bakılmaksızın, müşteri olarak kabul edilen bir tarafın yasal haklarını ihlal etmez.

15. Teknik destek. ESET veya ESET tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, teknik desteği herhangi bir garanti veya beyanat olmaksızın, kendi takdirlerine göre sağlarlar. Yazılım veya özelliklerinden herhangi biri Kullanım Ömrü Sonu Politikasında tanımlanan Kullanım Ömrü Sonu tarihine ulaştığında herhangi bir teknik destek sağlanmaz. Son Kullanıcının, teknik desteğin tedarik edilmesinden önce tüm mevcut verileri, yazılım ve program tesislerini yedeklemesi gerekir. ESET ve/veya ESET tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, teknik destek tedariki nedeniyle veri, mal, yazılım veya donanım hasarı veya kaybı ya da gelir kaybından ötürü yükümlülük kabul etmezler. ESET ve/veya ESET tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflar, sorunun çözülmesinin teknik desteğin kapsamının dışında olduğuna hükmetme hakkını saklı tutarlar. ESET kendi takdirine bağlı olarak teknik destek tedarikini reddetme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Lisans bilgileri, Bilgiler ve Gizlilik Politikasına uygun diğer veriler, teknik destek sağlama amacına yönelik olarak gerekebilir.

16. Lisansın Aktarılması. Sözleşmedeki hükümlerle çelişmediği sürece, Yazılım bir bilgisayar sisteminden başka bir bilgisayar sistemine aktarılabilir. Bu Sözleşmenin hükümlerine aykırı olmadığı sürece, Son Kullanıcı yalnızca Sağlayıcının onayı olması durumunda, (i) orijinal Son Kullanıcının Yazılımın hiçbir kopyasını elde tutmaması; (ii) hakların aktarılmasının doğrudan yapılması, yani orijinal Son Kullanıcıdan yeni Son Kullanıcıya aktarılması; (iii) yeni Son Kullanıcının bu Sözleşme hükümlerine göre sorumlu olduğu tüm hakları ve yükümlülükleri kabul etmesi; (iv) orijinal Son Kullanıcının 17. Maddede belirtilen şekilde Yazılımın gerçek olduğunu kanıtlamasını sağlayacak belgeleri yeni Son Kullanıcıya sağlaması koşullarına bağlı olarak, Lisansı ve bu Sözleşmeden doğan tüm hakları kalıcı olarak başka bir Son Kullanıcıya aktarma hakkına sahip olur.

17. Yazılımın orijinal olduğunun doğrulanması. Son Kullanıcı şu yöntemlerden biriyle Yazılımı kullanma hakkına sahip olduğunu gösterebilir: (i) Sağlayıcı veya Sağlayıcı tarafından görevlendirilmiş bir üçüncü tarafın verdiği lisans sertifikası; (ii) daha önce düzenlenmişse, yazılı bir lisans sözleşmesi; (iii) lisans ayrıntılarını (kullanıcı adı ve parola) içeren, Sağlayıcı tarafından gönderilen bir e-postanın sunulması. Gizlilik Politikasına uygun olarak lisans bilgileri ve Son Kullanıcı tanımlama verileri Yazılımın orijinalliğinin doğrulanması amacına yönelik olarak gerekebilir.

18. Kamu kuruluşları ve ABD Hükümeti için lisans verme. Yazılım Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti dahil olmak üzere devlet makamlarına, bu Sözleşmede açıklanan lisans hakları ve kısıtlamalar uyarınca sağlanır.

19. Ticari denetim uygunluğu.

a) Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, transfer edemez veya başka bir şekilde herhangi bir kişinin kullanımına sunamaz ya da ESET'i veya holding şirketlerini, bağlı şirketleri ve herhangi bir holding şirketinin bağlı şirketlerinin yanı sıra holding şirketleri tarafından kontrol edilen kuruluşları ("Bağlı Kuruluşlar"), aşağıdakileri içeren Ticari Denetim Kanunlarını ihlal eder bir durumda veya bu kanunlar nezdinde negatif sonuçlara maruz bırakacak bir şekilde kullanamaz ya da bunlardan herhangi biriyle sonuçlanabilecek bir edime dahil olamazsınız:

i. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği veya bağlı devlerinin ya da Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirileceği veya ESET'in veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin dahil olduğu ya da faaliyet gösterdiği bir ülkenin hükümeti, eyaleti ya da yetkili düzenleme kurumu tarafından çıkarılan ya da benimsenen; malların, yazılımların, teknolojinin ya da hizmetlerin ihracatı, yeniden ihracatı veya transferiyle ilgili lisans gereksinimlerini kontrol eden, sınırlandıran ya da dayatan tüm kanunlar ve

ii. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği veya bağlı devlerinin ya da Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirileceği veya ESET'in veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin dahil olduğu ya da faaliyet gösterdiği bir ülkenin hükümeti, eyaleti ya da yetkili düzenleme kurumu tarafından getirilen tüm ekonomik, mali, ticari veya diğer yasaklar, kısıtlamalar, ambargolar, ithalat veya ihracat yasakları, fon ya da varlıkların aktarımıyla veya hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili yasaklamalar ya da eş değer tedbirler.

(yukarıdaki i ve ii maddelerinde belirtilen yasal işlemler bir arada "Ticari Denetim Kanunları" olarak adlandırılır).

b) ESET aşağıdakilerin gerçekleşmesi durumunda hemen geçerli olmak üzere bu Şartlar nezdindeki yükümlülüklerini askıya alma veya bu Şartları sonlandırma hakkını saklı tutar:

i. ESET, kendi makul gerekçelerine dayalı fikrince, Kullanıcının Sözleşmenin Madde 19 a) altında belirtilen ihlal şartını ihlal ettiğine veya ihlal etme olasılığının yüksek olduğuna karar verirse veya

ii. Son Kullanıcı ve/veya Yazılım Ticari Denetim Kanunlarının öznesi haline gelirse ve bunun sonucu olarak ESET kendi makul gerekçelerine dayalı fikrince, Sözleşme nezdindeki yükümlülüklerini uygulamaya devam etmesinin, ESET'i veya Bağlı Kuruluşlarını Ticari Denetim Kanunlarını ihlal eder bir durumda bırakacağına ya da bu Kanunlar nezdinde olumsuz sonuçlara maruz bırakacağına karar verirse.

c) Sözleşmedeki herhangi bir ifade, taraflardan herhangi birinin geçerli Ticari Denetim Kanunları ile tutarsız olan, bu Kanunlar nezdinde cezalandırılacak olan ya da yasaklanmış olan herhangi bir edimde bulunmasına neden olacak veya böyle bir edimde bulunmasını gerektirecek ya da Kanunlar nezdinde uygun olan bir edimde bulunmamasına neden olacak ya da bulunmamasını gerektirecek şekilde davranması (veya bunları yapmayı kabul etmesi) için tasarlanmamıştır ve bu şekilde yorumlanamaz ya da tahlil edilemez.

20. Bildirimler. Yazılım ve Belgelerin tüm bildirimleri ve iadeleri şuraya yapılmalıdır: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic ve bu iade durumlarında Sözleşmenin 22. maddesine uygun olarak ESET'in bu Sözleşme, Gizlilik Politikaları, Kullanım Ömrü Donu Politikası ve Belgelerdeki herhangi bir değişiklik konusunda Sizinle iletişime geçme hakkına zarar vermez. ESET, Size e-posta, Yazılım üzerinden uygulama içi bildirimler gönderebilir veya iletişimi web sitemizde yayınlayabilir. Şartlar, Özel Şartlar veya Gizlilik Politikalarında yapılan değişikliklerle ilgili iletişimler, yanıtlamanız için sunulan tüm sözleşme teklifleri/kabuller ya da davetiyeler, bildirimler veya diğer yasal iletişimler dahil olmak üzere ESET'ten yasal iletişimleri elektronik ortamda almayı kabul edersiniz. Bu tür elektronik iletişimler, geçerli yasalarca özel olarak farklı bir iletişim biçimi gerektirilmediği sürece yazılı olarak alınmış kabul edilecektir.

21. Geçerli yasa. Bu Sözleşme Slovakya Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun şekilde yorumlanır. Son Kullanıcı ve Sağlayıcı, yasalar ve Malların Uluslararası Satışına İlişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu arasındaki ihtilaflı hükümlerin geçerli olmadığını kabul etmiş sayılır. Sağlayıcıyla ilgili olarak bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıkların veya iddiaların ya da Yazılımın kullanımı ile ilgili tüm anlaşmazlıkların veya iddiaların Bratislava I. Bölge Mahkemesinde çözümleneceğini ve adı geçen mahkemenin yargı yetkisini uygulamasını açıkça kabul etmiş olursunuz.

22. Genel hükümler. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez ve bu hükümler bu belgede belirtilen koşullar doğrultusunda geçerli ve uygulanabilir kalırlar. Bu Sözleşme İngilizce dilinde gerçekleştirilmiştir. Kolaylık açısından veya başka bir amaca yönelik olarak sözleşmenin herhangi bir çevirisi hazırlanmışsa ya da bu Sözleşmenin dil versiyonları arasında bir çatışma olması halinde İngilizce versiyon esas kabul edilecektir.

ESET, Yazılımda değişiklik yapma ve bu Sözleşmenin şartlarını, Eklentilerini, İlave Sözleşmelerini, Gizlilik Politikasını, Kullanım Ömrü Sonu (EOL) Politikasını ve Belgeleri veya bunların herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikleri (i) Yazılım veya ESET'in iş yapma şeklinde yapılan değişiklikleri yansıtmak üzere, (ii) yasal veya düzenleyici nedenlerle ya da güvenlik gerekçeleriyle veya (iii) kötüye kullanım ya da zararı önlemek amacıyla ilgili dokümanı güncelleyerek yapar. Sözleşmede yapılan herhangi bir revizyonla ilgili olarak e-posta, uygulama içi bildirim veya diğer elektronik araçlar üzerinden bilgilendirilirsiniz. Sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz değişiklik bildirimini aldıktan sonraki 30 gün içinde 10. Maddeye uygun olarak bu sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bu süre içerisinde Sözleşmeyi sonlandırmazsanız yapılan değişiklikler kabul edilmiş sayılır ve değişiklik bildirimini aldığınız tarihten itibaren Sizin için geçerli hale gelmiş olur.

Bu Sözleşme, Sağlayıcı ve Sizin aranızdaki Yazılım için geçerli olan tüm Sözleşmeyi temsil eder ve Yazılıma ilişkin daha önceki tüm beyanları, görüşmeleri, yükümlülükleri, haberleşmeleri veya tanıtımları geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.

SÖZLEŞMEYE EK

Bilgilerin Sağlayıcıya iletilmesi. Bilgilerin Sağlayıcıya İletilmesi için aşağıdaki ek hükümler geçerlidir:

Yazılım; yükleme süreci, Bilgisayar ve/veya Yazılımın yüklendiği platform hakkındaki verileri, Yazılımın işlemleri ve işlevleri hakkındaki bilgileri ve yönetilen aygıtlarla ilgili bilgileri (bundan sonra "Bilgiler" olarak anılır) toplayan ve bunları Sağlayıcıya gönderen işlevler içerir. Bilgiler yönetilen aygıtlarla ilgili (rastgele veya yanlışlıkla elde edilen kişisel veriler de dahil olmak üzere) verileri içerebilir. Yazılımın bu işlevini etkinleştirdiğinizde, Bilgiler Sağlayıcı tarafından, Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak toplanabilir ve işlenebilir.

Yazılım yönetilen bilgisayara yüklenmiş bir bileşen gerektirir ve bu bileşen, yönetilen bilgisayar ile uzaktan yönetim yazılımı arasında bilgi aktarımını etkinleştirir. Aktarıma konu olan bilgiler, yönetilen bilgisayarın donanım ve yazılım bilgileri ile uzaktan yönetim yazılımındaki yönetme talimatları gibi yönetim verilerini kapsar. Yönetilen bilgisayardan aktarılan verilerin diğer içerikleri yönetilen bilgisayarda yüklenmiş olan yazılımın ayarları tarafından belirlenir. Yönetim yazılımının talimat içeriği ise uzaktan yönetim yazılımının ayarlarınca belirlenir.

EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0