Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja komponentów w systemie Windows

Wiele scenariuszy instalacji wymaga zainstalowania różnych komponentów ESET PROTECT na różnych komputerach na potrzeby obsługi architektur sieci, w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i z innych powodów. Poniższe pakiety instalacyjne są dostępne dla poszczególnych komponentów ESET PROTECT:

Instalacja komponentów podstawowych:

Serwer ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT - Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT.

Agent ESET Management (musi być zainstalowany na komputerach klienckich, może być zainstalowany na serwerze ESET PROTECT)

Instalacja komponentów opcjonalnych:

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

ESET Bridge Serwer proxy HTTP

Narzędzie Mirror Tool

Zobacz także ESET PROTECT instalacja kompleksowa.

Dodatkowe instrukcje dotyczące uaktualniania programu ESMC do najnowszej wersji ESET PROTECT10.0 znajdziesz w procedurach aktualizacji.

Aby uruchomić instalację w języku lokalnym, należy uruchomić instalator MSI danego komponentu programu ESET PROTECT przy użyciu wiersza polecenia.

Poniżej przedstawiono przykład objaśniający sposób uruchomienia instalacji w języku słowackim:

msi_lang_cmd

W celu wskazania wybranego języka należy, w którym ma zostać uruchomiony instalator, należy podać odpowiedni parametr TRANSFORMS zgodnie z poniższą tabelą:

Język

Kod

Angielski (Stany Zjednoczone)

en-US

Arabski (Egipt)

ar-EG

Chiński uproszczony

zh-CN

Chiński tradycyjny

zh-TW

Chorwacki (Chorwacja)

hr-HR

Czeski (Czechy)

cs-CZ

Francuski (Francja)

fr-FR

Francuski (Kanada)

fr-CA

Niemiecki (Niemcy)

de-DE

Grecki (Grecja)

el-GR

Węgierski (Węgry)*

hu-HU

Indonezyjski (Indonezja)*

id-ID

Włoski (Włochy)

it-IT

Japoński (Japonia)

ja-JP

Koreański (Korea)

ko-KR

Polski (Polska)

pl-PL

Portugalski (Brazylia)

pt-BR

Rosyjski (Rosja)

ru-RU

Hiszpański (Chile)

es-CL

Hiszpański (Hiszpania)

es-ES

Słowacki (Słowacja)

sk-SK

Turecki (Turcja)

tr-TR

Ukraiński (Ukraina)

uk-UA

* W tym języku jest dostępny jedynie produkt. Pomoc online jest niedostępna.