Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja konsoli internetowej — system Linux

Aby zainstalować konsolę internetową ESET PROTECT, należy wykonać poniższe czynności:


note

Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Ta procedura wymaga podjęcia dodatkowych kroków.

1.Zainstaluj pakiety Apache Tomcat i Java.


important

Przykłady nazw pakietów podane poniżej mogą się różnić od pakietów w repozytorium używanej dystrybucji systemu Linux. Domyślne repozytorium dystrybucji Linux może nie zawierać najnowszej obsługiwanej wersji serwera Apache Tomcat i oprogramowania Java.

Dystrybucja Linuksa

Polecenia terminala

Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

2.Pobierz plik konsoli internetowej (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Skopiuj plik era.war do folderu usługi Tomcat:

Debian, Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

CentOS, Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

SUSE Linux Enterprise Server

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

4.Uruchom ponownie usługę Tomcat i przeprowadź wdrożenie pliku era.war:

Debian, Ubuntu

sudo systemctl restart tomcat9

CentOS, Red Hat

sudo systemctl restart tomcat

SUSE Linux Enterprise Server

sudo systemctl restart tomcat

5.Sprawdź, czy folder era znajduje się w folderze Tomcat:

Debian, Ubuntu

ls /var/lib/tomcat9/webapps

CentOS, Red Hat

ls /var/lib/tomcat/webapps

SUSE Linux Enterprise Server

ls /usr/share/tomcat/webapps

Dane wyjściowe powinny wyglądać następująco: era era.war

6.Ustaw usługę Tomcat, by uruchamiała się podczas rozruchu: sudo systemctl enable tomcat (lub tomcat9 na podstawie nazwy usługi)

7.Jeśli konsola internetowa ESET PROTECT została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESET PROTECT, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT:

a)Zatrzymaj usługę Tomcat: sudo systemctl stop tomcat

b)Edytuj plik EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

Jeśli plik EraWebServerConfig.properties nie znajduje się w powyższej lokalizacji, użyj poniższego polecenia, aby go zlokalizować w swoim systemie:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)Znajdź ciąg server_address=localhost

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESET PROTECT i zapisz plik.

e)Uruchom ponownie usługę Tomcat: sudo systemctl restart tomcat (lub tomcat9 na podstawie nazwy usługi)

f)Ustaw usługę Tomcat, by uruchamiała się podczas rozruchu: sudo systemctl enable tomcat (lub tomcat9 na podstawie nazwy usługi)

8. Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w obsługiwanej przeglądarce internetowej, aby wyświetlić ekran logowania:

Z komputera obsługującego konsolę internetową ESET PROTECT: http://localhost:8080/era

Z dowolnego komputera z dostępem do internetu i konsoli internetowej ESET PROTECT (zastąp IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME adresem IP lub nazwą hosta konsoli ESET PROTECT): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

9.Skonfiguruj konsolę internetową po instalacji:

Domyślną wartością portu HTTP podczas ręcznej instalacji serwera Apache Tomcat jest 8080. Zalecamy skonfigurowanie połączenia HTTPS dla serwera Apache Tomcat.

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.