Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja narzędzia rogue detection sensor – Linux


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.

Wymagania wstępne

Sieć z możliwością wyszukiwania (otwarte porty, komunikacja przychodząca nieblokowana przez zaporę itd.).

Można nawiązać połączenie z komputerem będącym serwerem.

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane.

Otwarty terminal.

Konfiguracja pliku instalacyjnego narzędzia RD Sensor jako pliku wykonywalnego:

chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

Instalacja

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować narzędzie RD Sensor w systemie Linux przy użyciu polecenia Terminal:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Wpisz poniższe polecenie, by uruchomić plik jako program sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego. Użyj spacji, aby przejść do następnej strony tej umowy.
Instalator wyświetli monit z pytaniem, czy akceptujesz umowę. Naciśnij klawisz Y na klawiaturze, jeśli ją akceptujesz. W przeciwnym razie naciśnij N.

3.Naciśnij klawisz T, jeśli zgadzasz się na uczestnictwo w programie ulepszania produktu. W przeciwnym razie naciśnij N.

4.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony komponent ESET Rogue Detection Sensor.

5.Aby sprawdzić poprawność instalacji, należy zweryfikować działanie usługi, wpisując następujące polecenie:

sudo systemctl status rdsensor

6.Plik dziennika Rogue Detection Sensor można znaleźć w plikach dziennika:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log