ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace serveru na Windows

Předpoklady

Musíte mít platnou licenci.

Musíte používat podporovaný operační systém Windows.

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v samostatné kapitole.

Musíte mít nainstalovaný podporovaný databázový server a konektor (Microsoft SQL Server nebo MySQL). Před zahájením instalace ESET PROTECT se ujistěte, že máte databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL) je správně nakonfigurován. Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na Microsoft SQL i MySQL naleznete v naší Databázi znalostí.

Pro správu ESET PROTECT serveru je vyžadována ESET PROTECT Web Console.

Microsoft SQL Server Express vyžaduje Microsoft .NET Framework 4. Tuto součást nainstalujete prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.

install_net_framework

Instalace

Pro instalaci ESET PROTECT Serveru na Windows postupujte podle následujících kroků:


important

Ujistěte, že splňujete všechny výše uvedené požadavky pro instalaci.

1.Instalační balíčky ESET PROTECT pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT. (server_x64.msi).

2.Po spuštění instalačního balíčku ESET PROTECT Serveru odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem.

3.Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), zaškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

4.Ponechte nezaškrtnutou možnost Toto je instalace na cluster a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.arrow_down_business Instalujete na cluster?

5.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET PROTECT. K dispozici jsou následující možnosti:

Účet Network service – tuto možnost vyberte v případě, kdy server není členem domény.

Uživatelem definovaný účet – zadejte přihlašovací údaje doménového uživatele ve tvaru: DOMÉNA\JMÉNO_UŽIVATELE a heslo.

package_installation_service_user_account

6.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ESET PROTECT Web Console po protokoly z klientů.

Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server/ODBC Driver 18 for SQL Server

Název databáze: Doporučujeme ponechat předdefinovaný název. Změňte jej pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Název serveru: IP adresa nebo název databázového serveru

Port: používaný pro připojení k serveru

Databázový účet:přihlašovací údaje databázového administrátora (uživatelské jméno a heslo)

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte Microsoft SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost a zadat vlastní instanci databáze. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft. Pro připojení ESET PROTECT serveru k Microsoft SQL databázovému serveru běžícím ve Failover Clusteru zadejte jako adresu k serveru název clusteru.

package_installation_db_connection


note

ESET PROTECT Server může ukládat do databáze během jednoho připojení velké množství dat. Proto je nutné pro korektní fungování nakonfigurovat MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety.

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat dalším krokem.

7.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET PROTECT. Můžete použít existujícího uživatele nebo v průběhu instalace vytvořit nového.

package_installation_db_user_create_use

8.Nastavte si heslo pro přístup k Web Console.

package_installation_webconsole

9.ESET PROTECT používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vyberte si jednu z možností:

Ponechat aktuálně používané certifikáty – tato možnost se zobrazí pouze v případě, kdy již daná databáze byla v minulosti použita pro instalaci ESET PROTECT serveru.

Načíst certifikát ze souboru – po kliknutí vyberte existující certifikát serveru a certifikační autoritu.

Generovat nové certifikáty – vybráním této možnosti vygenerujte nové certifikáty.

package_installation_certificate_2

10. Pokud jste vybrali možnost Generovat nové certifikáty, postupujte podle následujících kroků.

a)Volitelně definujte další informace o certifikátech. Pokud si nastavíte heslo k certifikační autoritě, zapamatujte si jej!

package_installation_certificate

b)V sekci Certifikát serveru zadejte Název serveru a volitelně Heslo k certifikátu.


warning

Pole Název serveru v certifikátu nesmí obsahovat následující klíčová slova: server, proxy, agent.

package_installation_certificate_3

c)V dalším kroku si volitelně nastavte heslo pro certifikát agenta a proxy.

package_installation_certificate_4

11. Již během instalace můžete provést synchronizaci statických skupin. K dispozici máte na výběr (Nesynchronizovat, Synchronizovat se sítí Windows, Synchronizovat s Active Directory). Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

12. Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.

package_installation_activation

13. V případě potřeby vyberte pro instalaci serveru jinou složku a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

14. Instalaci ESET PROTECT Serveru zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.


note

Po dokončení instalace ESET PROTECT Serveru nainstaluje na stejný stroj také ESET Management Agenta, abyste mohli server spravovat stejným způsobem, jako ostatní stanice. Tato možnost je však volitelná.