ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace a konfigurace MySQL

Instalace

Ujistěte se, že máte nainstalovanou podporovanou verzi MySQL serveru a ODBC konektoru.

1.Instalační balíček MySQL 8 pro Windows si stáhněte z webových stránek společnosti Oracle: https://dev.mysql.com/downloads/installer/

2.Zaškrtněte možnost Přijímám podmínky použití a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

3.V průběhu instalace vyberte možnost Custom a k instalaci vyberte pouze MySQL Server a Connector/ODBC. Ujistěte se, že ODBC Connector odpovídá bitové verzi vámi nainstalovaného MySQL Serveru (x86 nebo x64).

mysql_component

4.Klikněte na tlačítko Další a Spustit pro zahájení instalace MySQL Serveru a ODBC konektoru.

5.Klikněte na tlačítko Další. V části High Availability vyberte možnostt Standalone MySQL Server / Classic MySQL Replication a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.V části Type and Networking vyberte v rozbalovací menu Config Type možnostServer Computer a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7.V části Authentication Method vyberte doporučenou možnost Use Strong Password Encryption for Authentication a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

8.V části Accounts and Roles si nastavte MySQL Root Password – heslo zadejte dvakrát. Dále doporučujeme vytvořit dedikovaný databázový uživatelský účet.

9.V části Windows Service ponechte možnosti předvybrané a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

10. Klikněte na tlačítko Spustit a vyčkejte na dokončení instalace MySQL Serveru. Pro zavření průvodce instalací klikněte na tlačítko Dokončit, Další a Dokončit.

Konfigurace

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.V souboru [mysqld] najděte sekci my.ini a upravte níže uvedené parametry:


note

Pokud se v souboru nenachází sekce [mysqld], vytvořte ji.

Pokud se parametry v souboru nenachází, přidejte je ručně do sekce [mysqld]:

Pro zjištění používané verze MySQL použijte příkaz: mysql --version

 

Parametr

Komentáře a doporučené hodnoty

Verze MySQL

max_allowed_packet=33M

 

Všechny podporované verze.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Alternativně deaktivujte binární protokolování: log_bin=0

Podporované verze 8.x

innodb_log_file_size=100M

innodb_log_files_in_group=2

Součin obou parametrů musí být větší nebo roven 200.

Minimální hodnota pro innodb_log_files_in_group je 2 a maximální je 100; hodnota musí být celé číslo.

Podporované verze 8.x

5.7

5.6.22 (a novější 5.6.x)

innodb_log_file_size=200M

Nastavte alespoň na hodnotu 200M, ale ne vyšší než 3000M.

5.6.20 a 5.6.21

3.Uložte a zavřete konfigurační soubor my.ini.

4.Otevřete si příkazový řádek a zadejte níže uvedené příkazy pro restartování MySQL serveru a aplikování konfigurace (název služby závisí na použité verzi MySQL, například verze 8.0 = mysql80 atp.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Ověřte, zda služba MySQL server běží, například pomocí níže uvedeného příkazu:

sc query mysql80