ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Používané porty

Na stejném serveru může běžet ESET PROTECT Server, databázový server, ESET PROTECT i HTTP Proxy. Na diagramu je znázorněna samostatná instalace (jednotlivé komponenty jsou na rozdílných strojích) a používané porty:

ports_scheme

Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používají jednotlivé komponenty ESET PROTECT. Ostatní komunikace je zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).


important

Pro zabránění konfliktů a správnou funkčnost ESET PROTECT se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy.

Ujistěte se také, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve své síti.

arrow_down_business Klient (ESET Management Agent) nebo stanice s ESET Bridge (HTTP Proxy):

arrow_down_business Stroj s ESET PROTECT Web Console (pokud není na stejném stroji jako ESET PROTECT Server)

arrow_down_business Stroj s ESET PROTECT Server:

arrow_down_business Rogue Detection (RD) Sensor

arrow_down_business Stroj s ESET PROTECT MDC:

arrow_down_business Spravované zařízení prostřednictvím MDM

* GCM (Google Cloud Messaging) je zastaralá služba. Dne 11. 4. 2019 byla zrušena. Nahradil ji FCM (Firebase Cloud Messaging). MDM v7 přepnulo používání služeb v tento den automaticky. Z vaší strany je vyžadováno pouze povolení komunikace s FCM služou.

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.