Podporované nástroje Hypervisor

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT (VA) (protect_appliance.ova) je založené na virtuálnom hardvéri typu vmx-07.

Virtuálne zariadenie je podporované len na uvedených nástrojoch Hypervisor. Používanie virtuálneho zariadenia na iných nástrojoch Hypervisor je na vlastnú zodpovednosť.

Hypervisor

Verzia

Zariadenie ESET PROTECT Server

Zariadenie ESET PROTECT MDM

VMware vSphere/ESXi

6.5 a novšie verzie

VMware Workstation

9 a novšie verzie

VMware Player

7 a novšie verzie

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Oracle VirtualBox

6.0 a novšie verzie

Citrix

7.0 a novšie verzie


important

Odporúčame, aby ste vo svojej sieti použili na pridelenie IP adresy svojmu virtuálnemu zariadeniu ESET PROTECT DHCP server. Táto IP adresa je potrebná pre prístup do konfiguračného webového rozhrania ESET PROTECT VA. Ak nemáte vo vašej sieti DHCP server, budete musieť nastaviť manuálnu IP adresu.