Jak odzyskać zapomniane hasło do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Uruchom urządzenie wirtualne ESET PROTECT w trybie pojedynczego użytkownika. Instrukcje na ten temat można znaleźć w dokumentacji systemu CentOS 7. Po uruchomieniu powłoki w trybie pojedynczego użytkownika zmień hasło użytkownika root, używając passwdpolecenie.

Jeśli zobaczysz komunikat „passwd: Błąd manipulacji tokenem uwierzytelniania”, wykonaj następujące działania zmierzające do rozwiązania problemu.