Jak zmienić ciąg połączenia z bazą danych ESET PROTECT

Ciąg połączenia z bazą danych ESET PROTECT w urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT można zmienić, edytując plik StartupConfiguration.ini.

Aby zmienić ciąg połączenia z bazą danych ESET PROTECT, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Exit to terminal, używając klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

2.Typ:

nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

3.Edytuj dane w ciągu połączenia z bazą danych ESET PROTECT.

4.Naciśnij klawisze Ctrl+X i y, aby zapisać zmiany.