Nadogradnja/migracija ESET PROTECT virtualnog uređaja

Za nadogradnju ili migraciju virtualnog uređaja možete izvršiti sljedeće radnje:

Nadogradnja – instalirajte noviju verziju komponenti programa ESET PROTECT.

Migracija – prebacite ESET PROTECT virtualni uređaj na drugu instancu iste verzije.

Migracija i nadogradnja – prebacite ESET PROTECT virtualni uređaj na drugu instancu novije verzije.

 


note

Nova instalacija ESET PROTECT virtualnog uređaja verzije 8.1 i novije verzije ima aktiviranu Naprednu sigurnost prema standardnim postavkama. Ako upotrebljavate ESMC ili ESET PROTECT virtualni uređaj verzije 8.0 s deaktiviranom Naprednom sigurnošću i nadogradite na ESET PROTECT virtualni uređaj verzije 8.1 i novije verzije, Napredna sigurnost ostaje deaktivirana.

Prije nadogradnje/migracije

Sigurnosno kopirajte bazu podataka i izvezite izdavatelj certifikata i certifikat ravnopravnih računala sa starog ESMC/ESET PROTECT virtualnog uređaja prije migracije ili nadogradnje ESET PROTECT servera.

Povlačenje baze podataka u odnosu na nadogradnju komponenti

Postoje dva glavna načina nadogradnje virtualnog uređaja:

Upotreba povlačenja baze podataka – nadograđuje se cijeli uređaj (osnovni operacijski sustav), a ne samo ESET PROTECT server. Postupak je složeniji i zahtijeva dva istovremena uređaja tijekom prijelaznog razdoblja. Preporučujemo da povlačenje baze podataka upotrebljavate za nadogradnju na glavne verzije ili kao metodu otklanjanja poteškoća.

Nadogradnja putem zadatka nadogradnje komponenti u web konzoli – postupak je jednostavniji i ne zahtijeva pristup uređaju, nego samo web konzoli. Preporučujemo ovaj postupak za nadogradnje u svrhu manjih i brzih otklanjanja poteškoća.

Proces migracije i nadogradnje (preporučeni način nadogradnje)

Upotrijebite sljedeće upute za migraciju i nadogradnju ESET PROTECT virtualnog uređaja.

1.Preuzmite najnoviju datoteke protect_appliance.ova (ili protect_appliance.vhd.zip ako upotrebljavate Microsoft Hyper-V).

2.Instalirajte novi ESET PROTECT virtualni uređaj. Upute potražite u odjeljku Postupak instalacije ESET PROTECT uređaja. Zasad još nemojte konfigurirati novi uređaj ESET PROTECT putem njegova web sučelja.

3.Povucite bazu podataka sa starog virtualnog uređaja. Detaljne upute potražite u odjeljku Povlačenje baze podataka s drugog servera.


important

Nemojte još deinstalirati / staviti izvan pogona stari VA server.

4.Konfigurirajte ESET PROTECT virtualni uređaj putem njegova web sučelja.

5.Provjerite ponaša li se novi uređaj ESET PROTECT VA na isti način kao prethodni.

oAko novi ESET PROTECT virtualni uređaj ima različitu IP adresu:

a)Stvorite pravilo na starom virtualnom uređaju da biste postavili novu IP adresu ESET PROTECT servera i dodijelite ga svim računalima.

b)Pričekajte da se pravila distribuiraju na sve ESET Management agente.

c)Provjerite povezuju li se sva računala s novim ESET PROTECT virtualnim uređajem.

d)Isključite i stavite izvan pogona stari virtualni uređaj.


important

Preporučujemo da ne deinstalirajte stari server ESET PROTECT virtualnog uređaja pomoću skripte za deinstalaciju. Ovim postupkom deinstalacije će se također odvojiti (ukloniti) sve licence iz nove baze podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja. Da biste to spriječili, uklonite staru bazu podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja (DROP DATABASE) prije deinstalacije.

oAko novi ESET PROTECT virtualni uređaj ima istu IP adresu:

 


important

Provjerite odgovara li mrežna konfiguracija vašeg novog ESET PROTECT servera (IP adresa, FQDN, naziv računala, DNS SRV zapis) onoj vašeg starog VA servera. Možete upotrijebiti i naziv servera tako da promijenite DNS zapis da vodi do novog servera.

a)Isključite stari virtualni uređaj.

b)Uključite novi ESET PROTECT virtualni uređaj.

c)Provjerite povezuju li se sva računala s novim ESET PROTECT virtualnim uređajem.

d)Stavite izvan pogona stari virtualni uređaj.


important

Preporučujemo da ne deinstalirajte stari server ESET PROTECT virtualnog uređaja pomoću skripte za deinstalaciju. Ovim postupkom deinstalacije će se također odvojiti (ukloniti) sve licence iz nove baze podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja. Da biste to spriječili, uklonite staru bazu podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja (DROP DATABASE) prije deinstalacije.

6.Nadogradite grupu uzoraka ESET Management agenta s pomoću ESET PROTECT zadatka nadogradnje komponenti.

7.Ako je nadogradnja uzorka uspješna i agenti se i dalje povezuju, nastavite s ostalim agentima.

Proces nadogradnje (alternativni način nadogradnje)


important

Nadogradnjom ESMC sustava ili starijeg programa ESET PROTECT na najnoviji program ESET PROTECT na istom virtualnom uređaju ne nadograđuje se softver drugog virtualnog uređaja (operacijski sustav, paketi potrebni za ispravno funkcioniranje ESET PROTECT servera). Preporučujemo da migrirate server nakon potpune nadogradnje.

Nadogradite virtualni uređaj s pomoću zadatka nadogradnje komponenti:

1.Prvo nadogradite ESET PROTECT server.

2.Nadogradite grupu uzoraka ESET Management agenta.

3.Ako je nadogradnja uzorka uspješna i agenti se i dalje povezuju, nastavite s ostalim agentima.