ESET PROTECT Konfiguracija virtualnog uređaja

ESET PROTECT virtualni uređaj (ESET PROTECT VA) može se jednostavno konfigurirati putem njegova web sučelja. U mreži ćete morati imati DHCP server kako bi se vašem uređaju ESET PROTECT VA automatski dodijelila IP adresa, što će vam zatim omogućiti pristup konfiguracijskom web sučelju uređaja ESET PROTECT VA.


note

Ako nemate DHCP server u mreži, morat ćete postaviti statičku IP adresu za uređaj ESET PROTECT VA.

Nakon instalacije virtualnog računala ESET PROTECT virtualnog uređaja, odaberite vrstu ESET PROTECT uređaja koji želite pokrenuti. U padajućem izborniku web preglednika odaberite vrstu ESET PROTECT uređaja koji virtualno računalo treba pokrenuti i konfigurirajte ga. Kliknite odgovarajući link u nastavku da biste pregledali upute za konfiguraciju raznih vrsta uređaja:

ESET PROTECT Serverski uređaj

ESET PROTECT MDM uređaj

VA_web_select