Postavljanje statičke IP adrese

Ručna konfiguracija obavezna je ako DHCP server nije dodijelio IP adresu vašem uređaju ESET PROTECT VA. Slijedite upute u nastavku kako biste ručno postavili statičku IP adresu:

1.Kada se nalazite na glavnom zaslonu konzole virtualnog računala, pritisnite Enter na tipkovnici da biste ušli u način za upravljanje. Upišite eraadmin i dvaput pritisnite Enter da biste se prijavili.

va_login_psw

2.Odaberite Postavljanje statičke IP adrese s pomoću tipki sa strelicama i pritisnite Enter.

set_static_ip

3.Pokrenut će se interaktivni čarobnjak za mrežnu konfiguraciju koji će od vas zatražiti da postavite sljedeće:

statičku IP adresu

mrežnu masku

adresu gatewaya

adresu DNS servera.


note

Potrebno je unijeti mrežne parametre u IPv4 točkastoj decimalnoj notaciji, primjerice 192.168.1.10 (IP adresa) ili 255.255.255.0 (mrežna maska).

Čak i ako je mreža pravilno konfigurirana, nije moguće aktivirati ping za ESET PROTECT virtualni uređaj.

4.Pritisnite Enter za nastavak ili Ctrl+C za ostanak na terminalu.

ESET PROTECT VA ima jedan standardni mrežni adapter, što je dovoljno, no ako dodate više mrežnih adaptera zbog drugih razloga, funkcija Postavljanje statičke IP adrese primijenit će se samo na eth0.