Podržani hipervizori

ESET PROTECT Virtualni uređaj (protect_appliance.ova) vrsta je uređaja virtualne hardverske obitelji vmx-07.

Virtualni uređaj podržan je samo na navedenim hipervizorima. Korisnik preuzima rizik za pokretanje na drugim hipervizorima.

Hipervizor

Verzija

ESET PROTECT Serverski uređaj

ESET PROTECT MDM uređaj

VMware vSphere/ESXi

6.5 i noviji

VMware Workstation

9 i noviji

VMware Player

7 i noviji

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Oracle VirtualBox

6.0 i noviji

Citrix

7.0 i noviji


important

Preporučujemo da upotrijebite DHCP server na mreži kako biste uređaju ESET PROTECT VA dodijelili IP adresu. IP adresa potrebna je za pristup konfiguracijskom web sučelju ESET PROTECT VA. Ako nemate DHCP server u mreži, morate postaviti statičku IP adresu.