Předpoklady

Před nasazením ESET PROTECT virtuální appliance je nutné splnit níže uvedené předpoklady:

Musíte používat podporovaný hypervizor.

Pokud používáte VMware Workstation/Player nebo Oracle VirtualBox, musíte jej provozovat na podporovaném operačním systému.

Ujistěte, že se synchronizuje čas mezi hostem a hostovaným operačním systémem.

V BIOSu hostitelského systému musíte mít aktivní technologii VT. V závislosti na výrobci základní desky se funkce může jmenovat VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX nebo Virtual Machine Extensions. Toto nastavení zpravidla naleznete v BIOSu v sekci bezpečnost (security). Umístění tohoto nastavení závisí na výrobci vašeho systému.

Síťový adaptér nastavte do režimu Bridged nebo NAT. V průběhu prvotní konfigurace ESET PROTECT VA můžete zadat podrobné informace o síti stejně jako doméně, které jsou potřebné pro úspěšný běh úlohy synchronizace statické skupiny.

Pokud máte síťový adaptér nakonfigurovaný do režimu NAT, aby byl virtuální stroj s ESET PROTECT dostupný z internetu, musíte mít správně nastaven port forwarding. Potřebné porty jsou zobrazeny na úvodní obrazovce ESET PROTECT VA po dokončení prvotní konfigurace.

ESET PROTECT virtuální appliance podporuje pouze IPv4 prostředí. Podporu IPv6 můžete nakonfigurovat ručně, ale tento scénář není podporován.


important

Doporučujeme vytvořit snapshot nově nasazené, nakonfigurované a domény připojení ESET PROTECT virtuální appliance. Rovněž doporučujeme vytvořit snapshot před tím, než začnete nasazovat ESET Management Agenty na koncové stanice.

Při nasazení ESET PROTECT a ESET PROTECT MDM VAgentHost jsou vyžadovány certifikáty. Před jejich instalací již musíte mít funkční ESET PROTECT Server, abyste mohli vygenerovat certifikáty, které jsou používány pro šifrování komunikace mezi jednotlivými komponentami ESET PROTECT infrastruktury.