ESET PROTECT MDM Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace ESET PROTECT MDM Appliance. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části: Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. V případě potřeby vyplňte rovněž volitelné parametry.


note

Tato ESET PROTECT virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ESET PROTECT MDM. Vhodná je pro SMB i enteprise prostředí.


important

Před tím, než začnete konfigurovat ESET PROTECT MDM Appliance, si vytvořte ve Web Console certifikát pro Mobile Device Connector, který se bude používat pro připojení k ESET PROTECT Serveru. Pokud si jej předem nevytvoříte, při asistované instalaci se v průběhu nasazení VA vygeneruje automaticky, ale jeho parametry nemusí odpovídat vašim potřebám.

ESET PROTECT MDM můžete nakonfigurovat dvěma způsoby:

1.Asistovaná instalace (vyžaduje přímé spojení do ESMC Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESET PROTECT MDM Appliance:

Password – Jedná se o důležité heslo, prostřednictvím kterého se přihlásíte do konzole pro správu ESET PROTECT VA a databáze.

ESET PROTECT Server Hostname - zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru, ke kterému se má ESET PROTECT MDM připojit.

ESET PROTECT Server Port – port, který se použije pro komunikaci s ESET PROTECT serverem (standardně 2222). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console Port – port, který se použije pro komunikaci s Web Console (standardně 2223). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console password – zadejte heslok uživatelskému účtu, který má přístup do konzole ESET PROTECT Web Console a alespoň oprávnění pro asistovanou instalaci (použít můžete výchozí účet Administrator).

Volitelně můžete vyplnit pole Webconsole Hostname. Jedná se o název serveru, na kterém běží Web Console. Pokud ponecháte pole prázdné, použije se automaticky hodnota zadaná do pole ESET PROTECT Server Hostname.

MDM Hostname – zadejte FQDN nebo IP adresu (musí odpovídat MDC certifikátu vytvořeném v ESET PROTECT Web Console).

2.Ruční konfigurace (vyžaduje předem exportované certifikáty z Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESET PROTECT MDM Appliance:

Password – Jedná se o důležité heslo, prostřednictvím kterého se přihlásíte do konzole pro správu ESET PROTECT VA a databáze.

ESET PROTECT Server Hostname - zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru, ke kterému se má ESET PROTECT MDM připojit.

ESET PROTECT Server Port – port, který se použije pro komunikaci s ESET PROTECT serverem (standardně 2222). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console Port – port, který se použije pro komunikaci s Web Console (standardně 2223). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Certification authority Base64 – zadejte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty

Proxy Certificate Base64 – zadejte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty Pro ověření komunikace mezi ESET PROTECT Serverem a MDM je využíván Proxy certifikát.

Agent Certificate Base64 – zadejte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty

MDM Hostname – zadejte FQDN nebo IP adresu (musí odpovídat MDC certifikátu vytvořeném v ESET PROTECT Web Console).

Konfigurace sítě

Pro konfiguraci síťového adaptéru odrolujte stránku a vyplňte pole: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všechna pole jsou volitelná.

OVA_mdm

Zkontrolujte vámi zadané parametry. Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše je změnit.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

Po provedení změn klikněte na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_mdm_config_after_submit


note

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte se zpět do konzole ESET PROTECT VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ESET PROTECT Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o MDM. Na úvodní obrazovce jsou uvedeny informace o verzích ESET PROTECT komponent stejně jako název ESET PROTECT MDM, IP adresa a port. Naleznete zde také registrační adresu ve formátu https://[nazev_serveru]:9980 a https://[IP_adresa]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Pro ověření funkčnosti komponenty Mobile Device Connector zadejte do internetového prohlížeče výše uvedenou registrační adresu. Mějte na paměti, že uvedený název serveru a IP adresa uvedená na obrázku je pouze ilustrační, a ve vašem prostředí bude odlišná. Pokud bylo nasazení úspěšné, zobrazí se následující informace:

mdm_check