Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Urządzenie MDM ESET PROTECT


important

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) ESET PROTECT On-Prem osiągnęło koniec okresu eksploatacji. Ta funkcja nie jest już dostępna w najnowszym urządzeniu wirtualnym opartym na systemie Rocky Linux. Zalecamy migrację do chmury ESET PROTECT za pomocą rozwiązania Cloud MDM.

Jest to strona konfiguracyjna urządzenia ESET PROTECT MDM. Konfiguracja składa się z dwóch sekcji: Aplikacja i Właściwości sieci. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone na czerwono). W razie potrzeby można określić inne opcjonalne parametry konfiguracji.


note

W przypadku tego typu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT ESET PROTECT MDM działa na dedykowanej maszynie wirtualnej. Produkt ten nadaje się do sieci korporacyjnych, ale może być także używany przez małe firmy.


important

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia ESET PROTECT MDM utwórz certyfikat Mobile Device Connector w konsoli internetowej serwera ESET PROTECT, który będzie połączony z urządzeniem ESET PROTECT MDM.

ESET PROTECT MDM Można skonfigurować na dwa sposoby:

Konfiguracja przy użyciu poświadczeń konsoli internetowej

Wymagane pola konfiguracji urządzenia ESET PROTECT MDM:

Password — To hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej oraz bazy danych ESET PROTECT.

ESET PROTECTServer Hostname — Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera ESET PROTECT, aby umożliwić nawiązanie połączenia między urządzeniem ESET PROTECT MDM a serwerem ESET PROTECT.

ESET PROTECT Server Port — Domyślny port serwera ESET PROTECT to 2222. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Web Console Port — Domyślny port serwera to 2223. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Hasło do konsoli internetowej — to hasło jest ważne, ponieważ jest potrzebne do uzyskiwania dostępu do konsoli internetowej produktu ESET PROTECT.

Opcjonalnie możesz również wprowadzić nazwę hosta konsoli internetowej. Ta nazwa hosta jest używana przez konsolę internetową do łączenia się z serwerem. Jeżeli to pole pozostanie puste, wartość ta zostanie skopiowana automatycznie z nazwy hosta serwera ESET PROTECT.

Nazwa hosta MDM — wpisz nazwę FQDN lub adres IP MDM (podany w certyfikacie MDC utworzonym w ESET PROTECT Web Console).

Konfiguracja przy użyciu certyfikatów

Wymagane pola konfiguracji urządzenia ESET PROTECT MDM:

Password — To hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej oraz bazy danych ESET PROTECT.

ESET PROTECTServer Hostname — Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera ESET PROTECT, aby umożliwić nawiązanie połączenia między urządzeniem ESET PROTECT MDM a serwerem ESET PROTECT.

ESET PROTECT Server Port — Domyślny port serwera ESET PROTECT to 2222. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Web Console Port — Domyślny port serwera to 2223. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Urząd certyfikacji Base64 — wklej certyfikat urzędu certyfikacji w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESET PROTECT.

Certyfikat serwera proxy Base64 — wklej certyfikat serwera proxy w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESET PROTECT. Uwierzytelnienie komunikacji pomiędzy serwerem ESET PROTECT i MDM wymaga certyfikatu proxy.

Certyfikat agenta Base64 — wklej certyfikat agenta w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESET PROTECT.

Nazwa hosta MDM — wpisz nazwę FQDN lub adres IP MDM (podany w certyfikacie MDC utworzonym w ESET PROTECT Web Console).

Właściwości sieciowe

Przewiń w dół, aby ustawić następujące właściwości sieciowe: Sieciowy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, DNS1 i DNS2. Wszystkie pola są opcjonalne.

 

Sprawdź parametry konfiguracji. Należy się upewnić co do poprawności konfiguracji, ponieważ dodatkowe zmiany nie będą możliwe.

Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Prześlij.


note

Nie należy odświeżać tej strony w przeglądarce internetowej. Należy zamknąć kartę i przejść do okna konsoli urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

W oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESET PROTECT zostaną wyświetlone informacje o stanie. Zostaną wyświetlone informacje o wersjach składników ESET PROTECT oraz nazwa hosta, adres IP i numer portu ESET PROTECT MDM. Wyświetlony zostanie także adres rejestracji urządzenia w systemie MDM w formacie https://[nazwa hosta]:9980 i https://[adres IP]:9980.

Wprowadź wyświetlany adres rejestracji urządzenia w systemie MDM (wskazany powyżej) do przeglądarki internetowej, aby sprawdzić, czy Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi działa prawidłowo. Rzeczywista nazwa hosta i rzeczywisty adres IP będą się różnić. Powyżej znajdują się informacje przykładowe. Jeśli wdrożenie przebiegło poprawnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Serwer Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi jest uruchomiony i działa!