Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z programu ESET PROTECT On-Prem w środowisku zwirtualizowanym, mogą przeprowadzić wdrożenie przy użyciu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (ESET PROTECT VA). Takie wdrożenie programu ESET PROTECT za pomocą urządzenia wirtualnego ESET PROTECT On-Prem jest łatwiejsze i szybsze niż w przypadku instalatora kompleksowego lub pakietów instalacyjnych komponentów.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT można wdrożyć w większości środowisk wirtualnych. Obsługuje ono hiperwizory działające bezpośrednio na sprzęcie (programy (VMware vSphere/ESXi i Microsoft Hyper-V), a także hostowane hiperwizory, które zwykle działają w systemach operacyjnych komputerów stacjonarnych (programyVMware Workstation, VMware Player i Oracle VirtualBox). Pełną listę hiperwizorów zawiera rozdział Obsługiwane hiperwizory.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie wymaga dodatkowych komponentów:

Zawiera ono serwer ESET PROTECT działający na dedykowanej maszynie wirtualnej i funkcjonalny system operacyjny.

Zawiera również inne komponenty ESET PROTECT — agenta ESET Management, ESET Rogue Detection Sensor i ESET Bridge (serwer proxy HTTP).


important

Nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT oparte na systemie Rocky Linux

Ze względu na koniec okresu eksploatacji CentOS 7 26 marca 2024 r. wydano nowe urządzenie wirtualne (VA) ESET PROTECT oparte na systemie Rocky Linux 9.3:

11.0 systemu operacyjnego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT można zweryfikować na podstawie wersji serwera:

o11.0.199.0 i starsza — CentOS 7 (urządzenia wirtualne 11.0.14.0 i starsze)

o11.0.215.0 i nowsza — Rocky Linux 9.3 (urządzenia wirtualne 11.0.19.0 i nowsze)

Komponenty ESET PROTECT w nowym urządzeniu wirtualnym zostały dostosowane tak, aby były kompatybilne z systemem Rocky Linux. Pomimo wyższych numerów wersji są one takie same jak oficjalnie wydane komponenty ESET PROTECT 11.0.

Zapoznaj się z instrukcjami migracji, aby przeprowadzić migrację do nowego urządzenia wirtualnego.

W niniejszym podręczniku szczegółowo opisano metody wdrożenia urządzenia wirtualnego ESET PROTECT i zarządzania nim, wraz z jego funkcjami.

Wdrożenie i konfiguracja

1.Proces wdrażania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — zasadnicze wdrożenie pliku .ova urządzenia wirtualnego ESET PROTECT na hiperwizorze.

2.Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — konfiguracja przeprowadzana po wdrożeniu za pomocą interfejsu sieciowego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Jest to strona konfiguracyjna, na której można wybrać typ urządzenia oraz wprowadzić określone dane i właściwości wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego konkretnego typu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Dalsza konfiguracja i zarządzanie

Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT to prosty tekstowy interfejs użytkownika oparty na menu głównym. Interfejs ten pomaga w wydawaniu poleceń tekstowych, prosząc w miarę potrzeby o określenie wartości. Nawet użytkownicy, którzy nie mają dużego doświadczenia z systemem Linux, mogą z łatwością korzystać z urządzeń wirtualnych ESET PROTECT i nimi zarządzać. Wybrane ważne funkcje:

oKonfiguracja statycznego adresu IP — możliwość ręcznego określenia statycznego adresu IP, jeżeli adres IP nie został przypisany do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przez serwer DHCP.

oPobieranie bazy danych z innego serwera — w razie potrzeby uaktualnienia lub migracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

oTworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych ESET PROTECT — funkcje odgrywające ważną rolę w strategii odzyskiwania awaryjnego i dostępne w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

oReset do ustawień fabrycznych — powoduje przywrócenie urządzenia do stanu świeżo po wdrożeniu. Funkcja ta może się przydać w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT. Gotowa kopia zapasowa bazy danych chroni przed utratą danych.

Interfejs zarządzania Webmin — dostępny w przeglądarce internetowej interfejs innego producenta, który ułatwia zarządzanie systemem Linux. Umożliwia on wygodne zdalne zarządzanie urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu w przeglądarce internetowej. Najważniejsze moduły interfejsu Webmin zostały opisane w tym dokumencie.

Procedury uaktualnienia, migracji i odzyskiwania awaryjnego

Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — jeśli chcesz uaktualnić urządzenie wirtualne ESET PROTECT do najnowszej wersji, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami oraz procedurą krok po kroku podanymi w tej sekcji. Ta sama procedura obowiązuje też w razie potrzeby migracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESET PROTECT — wykonaj tę procedurę, jeśli urządzenie wirtualne ESET PROTECT przestało działać i nie można rozwiązać problemu lub nie można odzyskać uszkodzonej instancji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.