Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustawianie statycznego adresu IP

Konfiguracja ręczna wymagana jest w przypadku nieprzypisania adresu IP do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przez serwer DHCP. Wykonaj poniższe instrukcje, aby ręcznie ustawić statyczny adres IP:

1.Na ekranie głównym konsoli maszyny wirtualnej naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby zalogować się do trybu zarządzania. Wpisz polecenie eraadmin i dwa razy naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować.

va_login_psw

2.Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Set static IP address i naciśnij klawisz Enter.

set_static_ip

3.Zostanie uruchomiony interaktywny kreator konfiguracji sieci, w którym trzeba będzie ustawić następujące parametry:

Statyczny adres IP

Maska sieci

Adres bramy

Adres serwera DNS


note

Parametry sieci muszą być wprowadzane w postaci zapisu dziesiętno-kropkowego IPv4, np. 192.168.1.10 (adres IP) lub 255.255.255.0 (maska sieci).

Zobacz też Włączanie/wyłączanie polecenia ping na urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.

4.Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować, lub Ctrl+C, aby pozostać w terminalu.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT domyślnie ma jedną kartę sieciową, co jest rozwiązaniem wystarczającym, ale jeśli z innych powodów zostanie dodanych więcej kart sieciowych, polecenie Ustaw statyczny adres IP zostanie zastosowane tylko do karty eth0 (CentOS)/lan0 (Rocky Linux).