Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Hasła urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

W urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT stosowanych jest kilka typów kont użytkowników. Poszczególne typy kont opisane są w tabeli poniżej:

Typ konta

Nazwa użytkownika

Hasło domyślne

Opis i zastosowanie

Konto użytkownika root systemu operacyjnego

root

eraadmin

Jest to konto, które może być użyte do zalogowania się do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Zapewnia dostęp do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT oraz interfejsu zarządzania Webmin, a ponadto umożliwia przeprowadzenie resetu do ustawień fabrycznych oraz pobranie bazy danych z innego serwera, jeśli jest to wymagane. Zazwyczaj wymagane będzie podanie hasła maszyny wirtualnej.

Administrator

admin

eraadmin

To konto użytkownika w grupie sudo znajduje się tylko w systemie Rocky Linux i służy do zdalnego dostępu za pośrednictwem SSH (użyj root w CentOS).

Konto użytkownika root bazy danych (MySQL)

root

eraadmin

Jest to konto użytkownika root serwera bazy danych MySQL. Umożliwia wykonywanie różnych operacji na bazie danych, takich jak tworzenie lub przywracanie kopii zapasowej. Zazwyczaj wymagane będzie podanie hasła użytkownika root bazy danych.

Administrator konsoli internetowej ESET PROTECT

Administrator

określane podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

To hasło jest ważne, ponieważ umożliwia dostęp do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Domyślne hasło jest zmieniane podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Wszystkie powyższe konta będą mieć te same hasła, które zostały określone podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Jednakże istnieje możliwość ustawienia innego hasła dla każdego konta. Używanie wielu różnych haseł może być skomplikowane, lecz zwiększa poziom bezpieczeństwa. Zalecamy ustalenie skutecznej metody zarządzania wieloma hasłami urządzenia wirtualnego ESET PROTECT w celu uniknięcia pomyłek.


note

W trakcie wdrażania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, które jeszcze nie jest skonfigurowane, wykorzystuje ono to samo hasło eraadmin w przypadku wszystkich powyższych kont, dopóki hasło nie zostanie zmienione podczas konfiguracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

W przypadku zapomnienia hasła do któregokolwiek z powyższych kont należy zapoznać się z artykułem Jak odzyskać zapomniane hasło urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.