ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Klonlama sorularını çözümleme

ESET PROTECT bir makinenin bağlandığı her seferinde iki parmak izine dayalı olarak bir giriş oluşturulur:

ESET Management Agent UUID'si (evrensel olarak benzersiz tanımlayıcı) - ESET Management Agent bir makineye yeniden yüklendikten sonra değişir (Çift Agent durumu bölümüne bakın).

makine donanım parmak izi - Makine klonlanırsa veya yeniden dağıtılırsa değişir.

ESET PROTECT Server aşağıdakilerden birini algılarsa bir soru gösterilir:

klonlanan aygıt bağlanıyor

ESET Management Agent'ın yüklendiği mevcut bir aygıtta donanım değişikliği


important

Donanım parmak izi algılaması şu sistemlerde desteklenmez:

Linux, macOS, Android, iOS

ESET Management Agent olmadığı makineler

Soruyu tıklayın ve şunları seçin:

Soruyu çözümle > Yeni bilgisayarlar bu bilgisayardan klonlanıyor veya resimleniyor:

Seçenek

Eylem

Diğer ayrıntılar

Her defasında mevcut bilgisayarla eşleştir

Bu seçeneği şu durumlarda kullanın:

Bilgisayarı master olarak kullanırken; tüm resimleri ESET PROTECT ürününde mevcut bir bilgisayar girişine bağlanmalıdır.

Bilgisayarı, bir VDI ortamı oluşturmak için master olarak kullanırken; bilgisayar VDI havuzunda olmalıdır ve bir donanım parmak izi kimliğine bağlı olarak kimliğini kurtarması beklenir.

BB makalesi

Her defasında yeni bir makine oluştur

Bu bilgisayarı bir master resim olarak kullanırken ve ESET PROTECT ürününün bu bilgisayarın tüm klonlarını otomatik olarak yeni bilgisayarlar olarak algılamasını istediğinizde bu seçeneği belirleyin. VDI ortamlarında kullanmayın.

BB makalesi

Her defasında yeni bir bilgisayar oluştur

Bilgisayar yalnızca bir kez klonlanır. Klonlanan aygıt için yeni örnek oluşturmak üzere seçin.

BB makalesi

Soruyu çözümle > Bu bilgisayardan klonlanan hiçbir bilgisayar yok, ancak donanımı değiştirilmiş:

Seçenek

Eylem

Her defasında değiştirilen donanımı kabul edin

Bu aygıt için donanım algılamasını kalıcı olarak devre dışı bırakın. Yalnızca mevcut olmayan donanım değişiklikleri bildirildiğinde kullanın.


warning

Bu işlem geri alınamaz!

Donanım algılamasını devre dışı bırakırsanız bu ayarı hem Agent hem de Server depolar. Agent'ın yeniden dağıtılması, devre dışı bırakılan donanım algılamasını geri yüklemez. Devre dışı donanım algılamasına sahip makineler, ESET PROTECT ürünündeki VDI senaryoları için uygun değildir.

Yalnızca bu kez değiştirilen donanımı kabul et

Aygıtın donanım parmak izini yenilemek için seçin. İstemci bilgisayarın donanımı değiştiğinde bu seçeneği kullanın. Gelecek donanım değişiklikleri yeniden bildirilir.

Belirtilen seçeneği göndermek için Çözümle'yi tıklayın. Klonlanan bilgisayarın ESET PROTECT uygulamasına bağlandığı bir sonraki sefer klonlama sorusu çözümlenir.

question


important

Bir soruyu 30 gün içinde çözümlemezseniz Yalnızca bu defa yeni bir bilgisayar oluştur seçeneği otomatik olarak seçilir.

Çift Agent durumu

ESET Management Agent yüklemesi istemci makinede kaldırılıp (ancak bilgisayar Web Konsolu'ndan kaldırılmazsa) tekrar yüklenirse Web Konsolu'nda iki adet aynı bilgisayar olur. Biri ESET PROTECT'a bağlanır, diğeriyse bağlanmaz. Sorular iletişim penceresi bu durumu işlemez. Böyle bir durum, yanlış agent kaldırma işleminden kaynaklanır. Tek çözüm, Web Konsolu'ndan bağlanmayan bilgisayarı manuel olarak delete_default kaldırmaktır. Yeniden yükleme öncesinde oluşturulmuş geçmiş ve günlükler sonradan kaybolur.

Bağlanmayan bilgisayarları silme görevini kullanma

Bilgisayarlardan oluşan bir VDI havuzunuz varsa ve soruyu (yukarıya bakın) düzgün şekilde çözümleyemediyseniz Web Konsolu, bilgisayarı havuzdan yeniden yükledikten sonra yeni bir bilgisayar örneği oluşturur. Bilgisayar örnekleri Web Konsolu'na yığılır ve lisanslar aşırı kullanılabilir. Bağlanmayan bilgisayarları silmek için bir görev oluşturarak sorunu çözmenizi önermeyiz. Bu işlem, silinen bilgisayarlar için geçmişi (günlükler) kaldırır ve lisansların kullanım sınırı aşılabilir.

Aşırı kullanılan lisanslar

Yüklenmiş bir ESET Management Agent'a ve etkin bir ESET güvenlik ürününe sahip bir istemci bilgisayar klonlandığında klonlanan her makine başka bir lisans oturumu isteyebilir. Bu işlem lisanslarınızı sınırın üzerinde kullanabilir. VDI ortamlarında, ESET ürünlerinin etkinleştirilmesi için bir çevrim dışı lisans dosyası kullanın ve lisansınızı değiştirmek için ESET'e başvurun.

Klonlanan bilgisayarlar için bildirimler

Bir kullanıcı, klonlama ile ilgili işlemler için hazırlanmış üç bildirim arasından seçim yapabilir. Bir bildirim oluşturmak için Web Konsolu'nda wakeup_default Bildirimler menüsünü seçin.

Yeni Bilgisayar Kaydedildi – Bir bilgisayar seçilen statik gruba ilk kez bağlandığında bildirin (Tümü grubu varsayılan olarak seçilir).

Bilgisayar kimliği kurtarıldı - Bir bilgisayarın donanımına göre tanımlanıp tanımlanmadığını bildirir; bilgisayar bir master makineden veya bilinen başka bir kaynaktan klonlandı

Potansiyel Bilgisayar Klonlaması Algılandı – Kaynak makine daha önceden Master olarak işaretlenmemişse önemli bir donanım değişikliği veya klonlama hakkında bilgilendirin.