ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Gizlilik İlkesi

19 Temmuz 2023'den itibaren geçerli | Gizlilik Politikası'nın önceki sürümüne bakın | Değişiklikleri karşılaştırın

Kişisel verilerin korunması bir Veri Denetleyicisi ("ESET" veya "Biz") olan ve Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic adresinde mukim ve Bratislava I. Bölge Mahkemesinin Ticari Sicil Kaydında Bölüm Sro, Giriş No 3586/B, İşyeri Sicil Numarası: 31333532 olan ESET, spol. s r. o. için özellikle önemlidir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") altında yasal olarak standartlaştırılan şeffaflık gereksinimine uymayı istiyoruz. Bu amaçla, bu Gizlilik Politikasını yalnızca veri öznesi olarak müşterimizi ("Son Kullanıcı" veya "Siz") şu kişisel veri koruma konuları hakkında bilgilendirmek için yayınlamaktayız:

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Dayanak,
 • Veri Paylaşımı ve Gizlilik,
 • Veri Güvenliği,
 • Veri Öznesi Olarak Haklarınız,
 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
 • İletişim bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Dayanak

Veri işleme için yalnızca birkaç yasal dayanak vardır ve Biz, bu dayanakları kişisel verilerin korunması ile ilgili geçerli yasal çerçeveye uygun olarak kullanırız. ESET'te kişisel verilerin işlenmesi, genel olarak, Son Kullanıcı ile yapılan Kullanım Koşulları ("Şartlar") [Madde 6 (1) (b) GDPR], şartlarının uygulanması için temel olarak gereklidir ve aşağıdaki örnekteki gibi başka bir şekilde belirtilmediği takdirde ESET ürün ve hizmetlerinin sağlanması için geçerlidir:

 • Kullanıcılarımıza sunabileceğimiz en iyi korumayı, desteği ve deneyimi sağlamak için müşterilerimizin Hizmetlerimizi nasıl kullandığıyla ve memnuniyetiyle ilgili verileri işlememize olanak sağlayan kanuni menfaatlere ilişkin yasal zemin (Madde 6 (1) (f) GDPR). Pazarlama bile geçerli kanunlar tarafından meşru bir menfaat olarak görülmektedir. Bu nedenle, genellikle müşterilerimizle pazarlama iletişimimiz için bu zemine güveniriz.
 • Bu yasal zemini en uygun zemin olarak kabul ettiğimizde veya yasalarca gerekli görüldüğünde belirli durumlarda Sizden talep ettiğimiz onay (Madde. 6 (1) (a) GDPR).
 • Bir yasal yükümlülükle, örneğin elektronik iletişim, faturanın saklanması veya faturalandırma belgeleri için gereksinimlere uygunluk (Madde 6 (1) (c) GDPR).

Veri Paylaşımı and Gizlilik

Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız. Ancak ESET; satış, hizmet ve destek ağımızın bir parçası olarak bağlı şirketler veya iş ortakları üzerinden global olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. ESET tarafından işlenen lisanslar, faturalandırma ve teknik destek bilgileri, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) şartlarının (örneğin hizmetleri sağlama veya destek sunma) yerine getirilmesi amacıyla, bağlı kuruluşlar veya iş ortaklarına ya da bu kurumlardan tarafımıza aktarılabilir.

ESET, verilerini Avrupa Birliği'nde (AB) işlemeyi tercih eder. Ancak konumunuza (ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin AB dışında kullanımına) ve/veya seçtiğiniz hizmete bağlı olarak, verilerinizin AB dışında bir ülkeye aktarılması gerekebilir. Örneğin, bulut bilgi işlemle bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız. Bu durumlarda, hizmet sağlayıcılarımızı dikkatlice seçer ve sözleşme yoluyla, teknik ve organizasyonel önlemlerle birlikte uygun bir veri koruması düzeyine sahip olduğumuzdan emin oluruz. Kural olarak, gerekirse, ek sözleşme düzenlemeleriyle birlikte AB standart sözleşme maddeleri üzerinde anlaşmaya varırız.

AB dışındaki bazı ülkelerde (örneğin Birleşik Krallık ve İsviçre) AB, halihazırda karşılaştırılabilir bir veri koruması düzeyi belirlemiştir. Karşılaştırılabilir veri koruması düzeyine bağlı olarak, verilerin bu ülkelere aktarımı için özel yetkilendirme veya sözleşme gerekmemektedir.

Microsoft tarafından bulut hizmeti sağlayıcısı olarak sağlanan bulut bilgi işlemle ilgili üçüncü taraf hizmetlere güveniriz.

Veri Güvenliği

ESET, potansiyel risklere uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Gizlilik, doğruluk, sistemlerin ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve dayanıklılığını sürekli olarak sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Ancak haklarınız ve özgürlüklerinize yönelik bir riskle sonuçlanan veri ihlali durumunda ilgili yetkili kurumu ve veri özneleri olarak etkilenen Son Kullanıcıları bilgilendirmeye hazırız.

Veri Öznesinin Hakları

Her Son Kullanıcının hakları önemlidir ve (herhangi bir AB ülkesindeki veya AB olmayan herhangi bir ülkedeki) tüm Son Kullanıcıların aşağıdaki haklarının ESET tarafından garanti edildiğini size bildirmek isteriz. Veri öznesi olarak haklarınızı kullanmak için destek formu üzerinden veya dpo@eset.sk e-posta adresinden e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tanımlama amaçlarına yönelik olarak sizden şu bilgiler istenir: Ad, e-posta adresi ve (varsa) lisans anahtarı veya müşteri numarası ve şirket ilişikliği. Lütfen bize doğum tarihi gibi diğer kişisel verileri göndermekten kaçının. İsteğinizi işleyebilmenin yanı sıra tanımlama amaçlarına yönelik olarak da kişisel verilerinizi işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Onayı Geri Çekme Hakkı. Onayı geri çekme hakkı, yalnızca onaya dayalı olarak işleme durumunda geçerlidir. Kişisel verilerinizi onayınıza dayalı olarak işlersek herhangi bir zamanda herhangi bir neden belirtmeksizin onayı geri çekme hakkınız vardır. Onayınızı geri çekmek, yalnızca gelecekte geçerli olur ve onayın geri çekilmesinden önce işlenen verilerin yasallığı bu durumdan etkilemez.

İtiraz Hakkı. İşlemeye itiraz etme hakkı, ESET'in veya üçüncü tarafların yasal çıkarına dayalı olarak işleme durumunda geçerlidir. Yasal bir çıkarı korumak için kişisel verilerinizi işlersek veri öznesi olarak Sizin, tarafımızca belirtilen yasal çıkara ve kişisel verilerinizin işlemesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. İtirazınız yalnızca gelecek için etkilidir ve itirazdan önce işlenen verilerin yasallığı bu durumdan etkilenmez. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlersek itirazınız için neden belirtmek gerekli değildir. Bu aynı zamanda, ilgili doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma için de geçerlidir. Tüm diğer durumlarda, kişisel verilerinizi işlememiz için ESET'in yasal çıkarına yönelik şikayetlerinizi bize kısaca bildirmenizi rica ederiz.

Onayınızı geri çekmenize rağmen bazı durumlarda, kişisel verilerinizi başka bir yasal temele dayanarak, örneğin bir sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla işlemeye devam etme hakkına sahip olduğumuzu lütfen unutmayın.

Erişim Hakkı. Bir veri öznesi olarak ESET tarafından depolanan verilerinizle ilgili bilgileri herhangi bir zamanda ücretsiz olarak alma hakkınız vardır.

Düzeltme Hakkı. Sizinle ilgili hatalı kişisel verileri yanlışlıkla işlememiz halinde bunun düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

Silme Hakkı ve İşlemenin Kısıtlanması Hakkı. Bir veri öznesi olarak, kişisel verilerinizin silinmesini veya bu verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizi örneğin onayınız ile işlememiz, onayı geri çekmeniz ve sözleşme gibi başka bir yasal dayanak olmaması halinde kişisel verilerinizi hemen sileriz. Ayrıca kişisel verileriniz, saklama süremizin sonunda bu veriler için belirtilen amaçlara yönelik olarak artık gerekli olmadığı anda silinir.

Kişisel verilerinizi yalnızca doğrudan pazarlama amacına yönelik olarak kullanırsak ve onayınızı geri çekerseniz veya ESET'in temel yasal menfaatine itiraz ederseniz, istenmeyen iletişimleri önlemek için iletişim verilerinizi dahili kara listemize ekler ve bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlarız. Aksi halde, kişisel verileriniz silinecektir.

Verilerinizi, kanuni veya denetleyici yetkililer tarafından belirtilen saklama yükümlülükleri ve dönemlerinin sona erme tarihine kadar saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Elde tutma yükümlülükleri ve dönemleri Slovak kanunlarından da kaynaklanabilir. Bunun ardından ilgili veriler rutin olarak silinir.

Veri taşınabilirliği hakkı. Bir veri öznesi olarak Size, ESET tarafından işlenen kişisel verileri xls biçiminde sunmaktan memnuniyet duyarız.

Şikayette Bulunma Hakkı. Bir veri öznesi olarak, yetkili kuruluşa herhangi bir zamanda şikayette bulunma hakkınız vardır. ESET Slovak kanunlarının yürütülmesine tabidir ve Avrupa Birliği'nin parçası olarak veri koruma mevzuatına tabiyiz. İlgili veri denetim yetkilisi Slovakya Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Müdürlüğü'dür ve şu adreste bulunmaktadır: Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Web tabanlı ürünümüze dahil edilen ve ESET tarafından sunulan hizmetler Kullanım Şartları'na ("ToU") göre sağlanır, ancak bazılarına özel olarak dikkat edilmesi gerekebilir. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sağlanmasıyla bağlantılı veri toplama hakkında Size daha fazla detay sağlamak istiyoruz. İlgili sözleşmelerde belirtilen Şartlara uygun olarak ve ürünle ilgili dokümanlardaaçıklandığı şekilde çeşitli hizmetler sağlarız. Bunu yapabilmek için aşağıdaki bilgileri toplamamız gerekmektedir:

 • ESET güvenlik ürünlerinin yönetimi; cihaz lisansı kimliği ve adı, ürün adı, lisans bilgileri, etkinleştirme ve son kullanma tarihiyle ilgili bilgileri, ESET güvenlik ürününün yüklenmiş olduğu yönetilen cihazlara ait donanım ve yazılım bilgileri gibi bilgileri gerektirir. Yönetilen ESET Güvenlik ürünlerinin ve aygıtların faaliyetleriyle ilgili günlükler, özellik ve hizmetlerin yönetilmesini ve idaresini kolaylaştırmak için toplanır ve kullanılır.
 • İşlenen diğer bilgiler arasında, ürünümüzün yüklenmiş olduğu platform dahil olmak üzere yükleme işlemiyle ilgili bilgiler; ürünlerimizin veya yönetilen cihazların işlemleri ve donanım parmak izi, yükleme kimlikleri, lisans kimlikleri, IP adresi, MAC adresi, kullanılan e-posta adresleri, mobil cihazın GPS koordinatları veya ürün yapılandırma ayarları gibi işlevleri hakkındaki bilgiler de yer alabilir.
 • Altyapı güvenliği ve raporlama amaçları için, kullanıcı sayısı, ilkeler, kullanıcı adları, görevler, bildirimler, yönetilen cihazlar, tehditler vs. dahil olmak üzere telemetri bilgilerinin yanı sıra HTTP başlıklarının işlenmesi gerekir.
 • Lisans kimliği gibi lisans bilgileri ve ad, soyadı, adres, e-posta adresi gibi kişisel veriler faturalandırma amaçları, lisans orijinalliğini doğrulama ve hizmetlerimizin sunulması için gereklidir.
 • İletişim bilgileri ve destek isteklerinizde yer alan veriler, destek hizmetleri için gereklidir. Bizimle iletişim kurmak için seçtiğiniz kanala bağlı olarak e-posta adresinizi, telefon numaranızı, lisans bilgilerinizi, ürün ayrıntılarını ve destek olayınızın açıklamasını toplayabiliriz. Destek hizmetini kolaylaştırmak için bize başka bilgiler sağlamanız da istenebilir (örneğin oluşturulan günlük dosyaları veya dökümler).
 • Güvenlik Açığı Değerlendirmesi ve Yama Yönetimi özellikleri için daha fazla bilgi işlenecektir. Yönetilen cihazlar için güvenlik açığı adı ve tanımlayıcısı, önem derecesi ve etki puanıyla ilgili bilgiler, Güvenlik Açığı Değerlendirmesi için toplanacak ve işlenecektir. Ayrıca, Yama Yönetimi özelliği uygulamanın adını, sürümünü ve satıcısını, cihazda eksik olan yamanın sürümünü ve eksik yamanın tanımlayıcısını da gerektirir.
 • Hizmetimizin veri kullanımı oturum sonu itibarıyla tamamen anonimdir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin hiçbiri oturum sona erdikten sonra saklanmaz.
 • Müşteri geri bildirimi Sizin tarafınızdan web formu üzerinden sağlanabilir ve e-postanızın takibi amacıyla, lisans bilgileri ile yönetilen aygıtların sayısıyla birlikte istenebilir.

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan kişinin, ürünü veya hizmeti satın alan ve bizimle Şartları imzalamış olan Son Kullanıcı (örneğin Son Kullanıcının çalışanı, aile üyesi veya Son Kullanıcı tarafından Şartlara uygun olarak başka bir şekilde yetkilendirilen bir kişi) değilse verilerin işlenmesi, ESET'in yasal çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilir ve bu durumda, GDPR Madde 6 (1) f) uyarınca Son Kullanıcı tarafından yetkilendirilen kullanıcının Şartlara uygun olarak Bizim tarafımızdan sağlanan ürün ve hizmetleri kullanması mümkün olur.

İletişim bilgileri

Veri öznesi olarak hakkınızı kullanmak istemeniz halinde veya sorunuz ya da endişeniz varsa bize şu adresten mesaj gönderebilirsiniz:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk