ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Kullanım Koşulları

29 Eylül 2023'den itibaren geçerli | Kullanım Şartları'nın önceki sürümüne bakın | Değişiklikleri karşılaştırın

Bu Kullanım Şartları (buradan sonra "Şartlar" olarak anılacaktır) tescilli ofisi Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic adresinde bulunan ve İşyeri Sicil Numarası: 31333532 olan ESET, spol. s r. o. ("ESET" veya "Sağlayıcı") ve gerçek veya tüzel bir kişi olarak yönetim için bir hesaba, ESET PROTECT Cloud ürününe erişimi olan ve ESET tarafından sahip olunan ve sağlanan çevrimiçi hizmetleri kullanan ("Hesap") sizin aranızda ("Siz" veya "Kullanıcı") özel bir sözleşme tesis etmektedir. Sözü edilen ürünlerin tümü, ESET Çevrimiçi Yardım üzerinden erişilebilen geçerli dokümantasyonda ("dokümantasyon") belirtilmektedir. Hesabı bir kuruluş adına kullanıyorsanız, bu koşulları söz konusu kuruluş adına kabul eder ve kuruluşun bu koşullarla bağlanmasını sağlama yetkisine sahip olduğunuzu garanti edersiniz. Bu durumda Siz ve Kullanıcı terimleri, bu kuruluşu temsil edecektir. Bu Şartları dikkatle okuyun. Bu Şartlar, ESET tarafından Hesap üzerinden veya Hesap ile ilişkili olarak sağlanan hizmetlerle de ilgilidir. Hizmetlerin ayrı olarak bu Şartlar dışında kullanılmasına ilişkin özel koşullar her bir hizmetle, hizmet etkinleştirme sürecinin parçası olma durumunun kabulü yoluyla belirtilir.

Güvenlik ve Veri Koruması

Hesap, ESET tarafından sağlanan hizmetlere erişim sağlar. Kullanıcının tam adı, şirket adı, ülkesi, geçerli e-posta adresi, telefon numarası, lisans verileri ve istatistikler kayıt için, Hesabın kullanılabilmesi için ve Hesap üzerinden erişilen hizmetlerin sağlanması ve sürdürülmesi için gereklidir. Burada verilerin toplanmasına ve Sağlayıcıya veya iş ortaklarına aktarılmasını kabul edersiniz. Bu aktarımın amacı Yazılımın kullanılması ve Sağlayıcı haklarının korunması için işlevselliği sağlamak ve yetkilendirmektir. Bu Şartların neticelendirilmesinin ardından, Sağlayıcı veya Sağlayıcının iş ortakları, destek sunma ve bu Şartların uygulanması amacıyla Sizi tanımlayan gerekli verileri aktarma, işleme ve depolama hakkına sahip olur. Hesabı yalnızca, bu Şartlar, bağımsız hizmet şartları ve belgeleriyle amaçlanan hedefler ve usullere uygun olarak kullanmaya yetkilisiniz.

Hesabınızın ve oturum açmak için gerekli olan giriş bilgilerinin güvenliğinden siz sorumlu olursunuz. Güvenliğin korunmasına ilişkin bu yükümlülüğe uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan ESET sorumlu tutulmaz. Kullanıcı aynı zamanda, yetkili olsun ya da olmasın, Hesap kullanımıyla ilgili her türlü etkinlikten sorumludur. Hesabın tehlikede olması durumunda bunu derhal Sağlayıcıya bildirmeniz gerekir.

Hesabın yönetim hizmetini sağlamak için, yönetilen aygıtlarla ilgili verilerin toplanması, yönetim bilgileriyle (buradan sonra "Verileri" olarak anılacaktır) birlikte gereklidir. Verileri Sizin tarafınızdan ESET'e yalnızca Hesabın yönetim hizmetinin sunulması amacıyla sağlanır. Verileri ESET güvenlik politikaları ve uygulamalarının yanı sıra Gizlilik Politikası'na da uygun olarak işlenir ve depolanır.

Verilerin yanı sıra Hesapla ilgili diğer günlükler Günlük Saklama Politikasına uygun olarak saklanır.

Gizlilik, kişisel veri koruması ve veri öznesi olarak haklarınızla ilgili detaylar Gizlilik Politikasında bulunabilir.

API Veri Güvenliği

Uygulama Programlama Arabirimi'ni ("API") kullanarak, API'ye iletilen veya API'den alınan herhangi bir veri veya bilginin ESET'in güvenli altyapısından ayrılabileceğini veya ESET'in güvenli altyapısına girebileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bu; üçüncü taraf sistemlerden veya ağlardan alınan talimatları, istekleri, komutları veya yönergeleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. ESET'in API'ye iletilen veya API tarafından alınan verilerin veya bilgilerin güvenliğini veya gizliliğini garanti edemeyeceğini ve ESET'in bu tür veri veya bilgilere yönelik yetkisiz erişim, ifşa, kayıp, hasar veya kötüye kullanımdan sorumlu ya da yükümlü tutulamayacağını kabul edersiniz.

Hem API'ye iletilen verileri ve bilgileri hem de API aracılığıyla üçüncü taraflardan alınan talimatları korumak için uygun güvenlik önlemlerini uyguladığınızı beyan ve garanti edersiniz. ESET altyapısından çıktıktan veya ESET'in altyapısına girdikten sonra veri ve bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden ve API aracılığıyla alınan talimatların yorumlanmasından ve yürütülmesinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Kötü amaçlı müdahale riski dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, API'nin üçüncü taraf sistemler veya ağlarla etkileşimiyle ilişkili tüm riskleri üstlendiğinizi kabul edersiniz.

Adil Kullanım Politikası

Dokümanlarda belirtilen teknik sınırlamalara uymakla yükümlüsünüz. Hesabı ve işlevlerini yalnızca diğer Kullanıcıların bu hizmetlere erişme olanaklarını sınırlamayacak bir şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz. Sağlayıcı hizmetlerin mümkün olan en yüksek sayıda Kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamak için bireysel Kullanıcılara sağlanan hizmetlerin kapsamını sınırlama hakkını saklı tutar. Hizmetlerin kapsamının sınırlanması aynı zamanda, Hesap işlevlerinden herhangi birinin kullanılma olasılığının tamamen sonlandırılması ve verilerin ve bilgilerin silinmesi anlamına da gelir.

Sağlayıcı aynı zamanda Hesap altında yönetilen aygıtların sayısını sınırlama hakkını da saklı tutar. 50000 adede kadar uç nokta aygıtını ekleme ve yönetme hakkına sahipsiniz.

Kullanımın Sınırlandırılması

Hesabın kullanımı tamamen, Buluta Uygun Lisanslarla etkinleştirilen ürünün yönetilmesiyle sınırlıdır. ESET Full Disk Encryption, yalnızca Buluta Uygun Lisanslar tarafından yüklenmiş ve etkinleştirilmiş uç nokta güvenlik ürünlerinin bulunduğu uç noktalarda veya Buluta Uygun Lisansla alınan cihaz lisanslarının toplam sayısını aşmadan ayrı ayrı kullanılır. Bu sınırlandırmayı ihlal etmeniz durumunda Sağlayıcı aynı zamanda Hesap altında yönetilen ürünlerin sayısını sınırlama hakkını da saklı tutar.

Konum

Sağlayıcı, Sağlayıcı tarafından seçilen önerilen konum dahil olmak üzere, Hesap için mevcut barındırma konumları arasından seçim yapmanız için Size izin verebilir. Önerilen konumdan farklı bir konum seçmenin kullanıcı deneyiminizi etkileyebileceğini kabul edersiniz. Seçilen konuma dayalı olarak, bu Sözleşmeye ait Ek no. 2'de yer alan Veri Koruma Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin Ek no. 3'te yer alan Standard Sözleşme Maddeleri geçerli olabilir. ESET, konum Tercihlerinize göre (ör. Avrupa Birliği) ESET tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman belirli bir konumu değiştirme hakkını saklı tutar.

Yazılım

ESET veya ilgili sağlayıcıları, Hesap sitelerinde (buradan sonra "Yazılım" olarak anılacaktır) mevcut olan tüm yazılımlara sahiptir ya da bunların telif hakkını kullanabilir. Yazılım yalnızca Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (buradan sonra "EULA" olarak anılacaktır) doğrultusunda kullanılabilir. EULA, yazılım ile birlikte sağlanır veya Yazılımın bir kısmını oluşturur. EULA ile birlikte sağlanan Yazılım, kullanıcı EULA'yı kabul etmeden yüklenemez. Lisans verme, telif hakkı, dokümantasyon ve ticari markalarla ilgili diğer bilgiler Yasal Bilgiler belgesinde belirtilir.

Kısıtlamalar

Hesabı kopyalayamaz, dağıtamaz, bileşenlerine ayıramaz veya türetilmiş sürümlerini oluşturamazsınız. Hesabı kullanırken aşağıdaki kısıtlamalara uymanız gerekmektedir:

(a) Bu Şartlarda ifade edilen yolların dışında, Hesabı kullanamaz, değiştiremez, çeviremez, çoğaltamaz ya da Hesabın veya bileşenlerinin kullanım haklarını aktaramazsınız.

(b) Hesabı satamaz, alt lisansını veremez, kiralayamaz, ödünç veremez veya ödünç alamaz ya da ticari hizmet sağlamak için kullanamazsınız.

(c) Bu kısıtlamanın yasalarla açık bir şekilde yasaklandığı durumlar haricinde, Hesapta ters mühendislik uygulayamaz, geri derleme yapamaz, Hesabın derlemesini açamaz ya da başka bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışamazsınız.

(d) Hesabı, yalnızca Hesabı kullandığınız yerde geçerli olan yargı alanının, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili geçerli kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm geçerli yasalarıyla uyumlu bir yolla kullanacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Sorumluluk Reddi

KULLANICI OLARAK, HESABIN VE HİZMETLERİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. SAĞLAYICI, ONUN ADINA LİSANS VEREN TARAFLAR VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA HESABIN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF PATENTLERİNİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ. SAĞLAYICI VEYA HERHANGİ BİR TARAF HESAP VEYA HİZMETLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA HESABIN YA DA HİZMETLERİN İŞLEYİŞİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. HEDEFLEDİĞİNİZ SONUÇLARA ERİŞMEK İÇİN HESABIN VEYA HİZMETLERİN SEÇİLMESİ VE KULLANILMASINA DAİR HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN VE RİSKİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

Bu Şartlar, burada özel olarak belirtilenlerin dışında Sağlayıcı ve onun adına lisans veren taraflar için hiçbir yükümlülük teşkil etmez.

Yükümlülüğün Sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SAĞLAYICI, SAĞLAYICININ ÇALIŞANLARI VEYA TAŞERONLARI HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, İHMALDEN VEYA YÜKÜMLÜLÜK DOĞURAN BAŞKA BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN, HESABIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KÂR, GELİR, SATIŞ VEYA VERİ KAYBINDAN YA DA YEDEK PARÇA VEYA SERVİS ALINMASI MASRAFLARINDAN, MALA GELEN HASARLARDAN, KİŞİSEL YARALANMADAN, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBINDAN YA DA ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, EKONOMİK, TELAFİ GEREĞİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI HASARLARDAN ÖTÜRÜ, SAĞLAYICININ VEYA TAŞERONLARININ YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİN BU GİBİ ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNA DAİR HABERDAR EDİLMELERİ DURUMUNDA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZLAR. BAZI ÜLKELERDE VE YARGI ALANLARINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİN REDDİNE DEĞİL ANCAK SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLDİĞİNDEN, SAĞLAYICI, SAĞLAYICININ ÇALIŞANLARI VEYA TAŞERONLARI VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZ KONUSU HİZMET VEYA HESAP İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

Ticari denetim uygunluğu

(a) Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, transfer edemez veya başka bir şekilde herhangi bir kişinin kullanımına sunamaz ya da ESET'i veya holding şirketlerini, bağlı şirketleri ve herhangi bir holding şirketinin bağlı şirketlerinin yanı sıra holding şirketleri tarafından kontrol edilen kuruluşları ("Bağlı Kuruluşlar"), aşağıdakileri içeren Ticari Denetim Kanunlarını ihlal eder bir durumda veya bu kanunlar nezdinde negatif sonuçlara maruz bırakacak bir şekilde kullanamaz ya da bunlardan herhangi biriyle sonuçlanabilecek bir edime dahil olamazsınız:

i. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği veya Üye Ülkelerinden herhangi birinin ya da bu Şartlar nezdindeki yükümlülüklerinin yerine getirileceği veya ESET'in veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin dahil olduğu ya da faaliyet gösterdiği bir ülkenin hükümeti, eyaleti ya da yetkili düzenleme kurumu tarafından çıkarılan ya da benimsenen; malların, yazılımların, teknolojinin ya da hizmetlerin ihracatı, yeniden ihracatı veya transferiyle ilgili lisans gereksinimlerini kontrol eden, sınırlandıran ya da dayatan tüm kanunlar ve

ii. Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Birleşik Krallık, Avrupa Birliğinin veya birliğe Üye Devletlerin ya da bu Şartlar nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirileceği ya da ESET'in veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin dahil olduğu ya da faaliyet gösterdiği bir ülkenin hükümeti, eyaleti veya yetkili düzenleme kurumu tarafından getirilen tüm ekonomik, mali, ticari ya da diğer yasaklar, kısıtlamalar, ambargolar, ithalat veya ihracat yasakları, fon ya da varlıkların aktarımıyla veya hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili yasaklamalar ya da eş değer tedbirler (yukarıdaki i ve ii maddelerinde belirtilen yasal işlemler bir arada "Ticari Denetim Kanunları" olarak adlandırılır).

(b) ESET aşağıdakilerin gerçekleşmesi durumunda hemen geçerli olmak üzere bu Şartlar nezdindeki yükümlülüklerini askıya alma veya bu Şartları sonlandırma hakkını saklı tutar:

i. ESET, kendi makul gerekçelerine dayalı fikrince, Kullanıcının bu Şartların Ticari denetim uygunluğu maddesinin (a) bölümündeki belirtilen şartı ihlal ettiğine veya ihlal etme olasılığının yüksek olduğuna karar verirse veya

ii. Son Kullanıcı ve/veya Yazılım Ticari Denetim Kanunlarının öznesi haline gelirse ve bunun sonucu olarak ESET kendi makul gerekçelerine dayalı fikrince, bu Şartlar nezdindeki yükümlülüklerini uygulamaya devam etmesinin, ESET'i veya Bağlı Kuruluşlarını Ticari Denetim Kanunlarını ihlal eder bir durumda bırakacağına ya da bu Kanunlar nezdinde olumsuz sonuçlara maruz bırakacağına karar verirse.

(c) Bu Şartlardaki herhangi bir ifade, taraflardan herhangi birinin geçerli Ticari Denetim Kanunları ile tutarsız olan, bu Kanunlar nezdinde cezalandırılacak olan ya da yasaklanmış olan herhangi bir edimde bulunmasına neden olacak veya böyle bir edimde bulunmasını gerektirecek ya da Kanunlar nezdinde uygun olan bir edimde bulunmamasına neden olacak ya da bulunmamasını gerektirecek şekilde davranması (veya bunları yapmayı kabul etmesi) için tasarlanmamıştır ve bu şekilde yorumlanamaz ya da tahlil edilemez.

Tabi Olunan Kanun ve Dil

Bu Şartlar Slovak yasalarında yönetilecek ve tesis edilecektir. Son Kullanıcı ve Sağlayıcı, yürürlükteki yasalar ve Malların Uluslararası Satışına İlişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu arasındaki ihtilaflı hükümlerin geçerli olmadığını kabul etmiş sayılır. AB'de mutat olarak mukim bir müşteriyseniz ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan zorunlu kanun hükümleri tarafından size verilen ek koruma da size sağlanmaktadır.

Sağlayıcı hakkındaki iddia veya anlaşmazlıklarla ya da Yazılımı, Hesabı veya Hizmetleri kullanmanızla bir şekilde ilişkili olan ya da bu Şartlar veya Özel Şartlar'dan kaynaklanan iddia veya anlaşmazlıklar çin münhasır yargılama yetkisinin Slovakya, Bratislava I. Bölge Mahkemesine ait olduğunu açıkça kabul edersiniz ve de bu tür anlaşmazlık ve iddialarla bağlantılı olarak Bratislava I. Bölge mahkemesinde kişisel yargılama yetkisinin kullanılmasını kabul eder ve açıkça onaylarsınız. Bir müşteriyseniz ve AB'de mutat olarak mukimseniz, tüketici haklarınızı münhasır yargılama yetkisi yerinde veya ikamet ettiğiniz AB ülkesinde kullanmak için bir talepte de bulunabilirsiniz. Ayrıca şuradan erişilebilen online anlaşmazlık çözüm platformunu da kullanabilirsiniz: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ancak herhangi bir iddiayı resmi olarak ortaya koymadan önce bizimle iletişim kurmayı düşünün.

Bu Şartların dil versiyonları arasında herhangi bir çatışma oluşursa burada bulunan İngilizce versiyon her zaman geçerli olur.

Genel hükümler

ESET, yasalarda veya Hesapta yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde ilgili dokümanı güncelleyerek, bu Şartları ve dokümantasyonu veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Şartlar yapılan herhangi bir revizyonla ilgili olarak Hesap aracılığıyla bilgilendirilirsiniz. Bu Şartlardaki değişiklikleri kabul etmemeniz halinde Hesabınızı iptal edebilirsiniz. Değişikliklerle ilgili bildirim aldıktan sonra Hesabınızı iptal etmemeniz durumunda bu Şartlardaki her türlü değişiklik veya revizyonu kabul etmiş sayılırsınız. Hesap kullanımınız için geçerli Şartları incelemek amacıyla bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz önerilir.

Bildirimler

Tüm bildirimler şu adrese yapılmalıdır: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.

Ek no. 1

ESET Management Agent Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Ek no. 2

Veri İşleme Sözleşmesi

Ek no. 3

Standard Sözleşme Maddeleri