ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Agent Dağıtımı - Linux

Ön koşullar

Bilgisayar, ağdan erişilebilir olmalıdır.

En son sürümünü kullanmanızı öneririzOpenSSL 1.1.1. ESET Management Agent OpenSSL 3.x sürümünü de destekler. Linux için minimum desteklenen OpenSSL sürümü: openssl-1.0.1e-30. Bir sistemde aynı anda birden fazla OpenSSL sürümü yüklenmiş olabilir. Sisteminizde en az bir desteklenen sürüm bulunmalıdır.

oMevcut varsayılan sürümü görmek için openssl version komutunu kullanın.

oSisteminizde mevcut olan tüm OpenSSL sürümlerini listeleyebilirsiniz. sudo find / -iname *libcrypto.so* komutunu kullanarak listelenen dosya adı sonlarına bakın

oAşağıdaki komutu kullanarak Linux istemcinizin uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

ESET Management Agent için istemci/sunucu Linux makinesine lshw paketini yükleyin, bu sayede donanım envanteri doğru bir şekilde raporlanır.

Linux dağıtımı

Terminal komutu

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

Linux CentOS için policycoreutils-devel paketi yüklemenizi öneririz. Paketi yüklemek için şu komutu çalıştırın:

yum install policycoreutils-devel

Yükleme

ESET Management Agent bileşeninin Linux'ta yüklenmesi işlemini, Terminal'de bir komut kullanarak gerçekleştirin.


important

Agent ve ESET PROTECT Server arasındaki iletişim protokolü kimlik doğrulamayı desteklemiyor. Agent iletişimini kimlik doğrulaması gerektiren ESET PROTECT Server'a yönlendirmek için kullanılan proxy çözümlerinin hiçbiri çalışmaz.

Linux iş istasyonunda Agent yüklemesi için aşağıdaki adımları uygulayın.

1.Agent yükleyici komut dosyasını istemci bilgisayara indirin.

2..gz Arşivinden .sh dosyasını indirin: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz

3.ESET Management Agent yükleme .sh dosyasını yürütülebilir bir dosya olarak ayarlayın: chmod +x PROTECTAgentInstaller.sh

4..sh dosyasını yürütün veya Terminal komutunu çalıştırın: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh

5.İstendiğinde, yerel yönetici parolasını girin ve Enter tuşuna basın.

6.Agent yüklemesi tamamlandıktan sonra, Agent'ın çalıştığını doğrulamak için Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın: sudo systemctl status eraagent

7.Yüklenmiş bir Agent'a sahip bilgisayar ESET PROTECT Web Konsolunuzda görünür ve ESET PROTECT kullanarak onu yönetebilirsiniz.


important

Yüklenmiş bir Agent'a sahip bilgisayar ESET PROTECT aracınızda görünmüyorsa sorun giderme işlemi gerçekleştirin.


note

ESET PROTECT yönetilen bilgisayarlarda ESET Management Agent'ların otomatik olarak yükseltilmesini destekler.