ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Live Installer davranış

Live Installer oluşturulduktan sonra, ESET PROTECT ürününde depolanır ve aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde davranır.

Eylem

Live Installer davranışı indirme bağlantısı

İndirilen Live Installer aracının davranışı

Live Installer, ESET PROTECT ürününden silinir.

İndirme bağlantısı devre dışı bırakıldı.

Silme işleminden önce indirilen Live Installer kopyaları çalışmayı durdurur.

Live Installer, artık depoda bulunmuyor.

İndirme bağlantısı devre dışı bırakıldı. Seçilen paket depoda değil ifadesi yükleyicinin yanında gösterilir.

Düzenleme işleminden önce indirilen Live Installer kopyaları çalışmayı durdurur.

Live Installer parçası olan ilke düzenlenir.

İlkedeki değişiklik mevcut Live Installer kopyalarına yansımaz ve indirme bağlantısı yükleyiciye ilk oluşturulduğunda tanımlanan ilkeleri sunar.

Değişikliklerin yükleyiciye yansıtılmasını istiyorsanız, güncellenen bu İlkeyle yeni bir yükleyici oluşturmanız gerekir.

Yükleyici çalışacak, ancak ESET ürününüzü ilk oluşturulduğunda tanımlanan ilkelerle yükleyecektir.

Live Installer parçası olan ilke silinir.

Referans verilen ilkeye erişilemiyor uyarısı, yükleyicinin yanında gösterilir ve indirme bağlantısı devre dışı bırakılır. Yükleyiciyi çoğaltmalı ve ona yeni bir ilke atamalısınız.

Silme işleminden önce indirilen Live Installer kopyaları çalışmayı durdurur.

Live Installer parçası olan grup düzenlenir.

 

Bu değişiklik mevcut yükleyicileri etkilemese de bilgisayar ESET PROTECT ürününe bağlandıktan sonra güncellenen/taşınan gruba atanır.

Live Installer Parçası olan grup silinir.

 

Yükleyici, sanki yükleyiciye atanan hiçbir grup yokmuş gibi davranır. Varsayılan Kayıp ve Bulunan grubuna atanır.

Live Installer kullanım süresi

Live Installer yükleyicileri, oluşturulduktan sonra 6 ay için geçerlidir. Mevcut bir yükleyicinin indirme bağlantısını yenilemek için Yükleyiciler'e gidin, mevcut yükleyiciyi, ardından İndirme Bağlantısını Göster'i seçin. Yeni indirme bağlantısından geçerli bir yükleyici indirin.