ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Tarama Dışı Bırakmayı Sil

Seçilen öğelerin gelecekte algılanmasını engellemek için seçilen öğeleri Tespitler'in dışında bırakabilirsiniz. Bir tespiti tıklayıp icon_create_exclusion Tarama dışı bırakma işlemi oluştur'u seçin. Yalnızca icon_antivirusAntivirus tespitlerini ve icon_firewall Güvenlik Duvarı tespitleri - IDS kurallarını tarama dışı bırakabilirsiniz. Bir tarama dışı bırakma işlemi oluşturabilir ve bunu daha fazla bilgisayara/gruba uygulayabilirsiniz. Daha fazla > Tarama Dışı Bırakma İşlemleri bölümü, tarama dışı bırakma işlemlerinin tümünü içerir, görünürlüklerini artırır ve yönetimlerini kolaylaştırır.


warning

Tarama dışı bırakmaları dikkatle kullanın - Bu işlemler bilgisayarın enfekte olmasına neden olabilir.

ESET PROTECT ürününde iki icon_antivirusAntivirus tarama dışı bırakma kategorisi vardır:

Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri - Bir yol tarafından tanımlanan dosya ve klasörlerin tarama dışı bırakılması. Bunları bir İlke üzerinden oluşturabilirsiniz. Ayrıca performansla ilgili tarama dışı bırakma biçimi ve örnekleri bölümüne de bakın.

Algılama odaklı tarama dışı bırakma işlemleri - Algılama adı ve yolu ya da nesne hash'i tarafından tanımlanan dosyaların tarama dışı bırakılması. Ayrıca tespit adına göre tespit odaklı tarama dışı bırakma örneklerine de bakın.


warning

Tespit tarama dışı bırakma işlemleriyle ilgili sınırlandırmalar

ESET PROTECT sürümünde İlke üzerinden algılama odaklı tarama dışı bırakma işlemleri oluşturamazsınız.

İlkelerinizde daha önceden oluşturulmuş tespit odaklı tarama dışı bırakma işlemleri varsa tarama dışı öğeleri bir İlkeden Tarama Dışı Öğeler listesine taşıyabilirsiniz.

Varsayılan olarak, algılamalarla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri, yönetilen bilgisayarlarda bulunan yerel tarama dışı öğeler listesinin yerine geçer. Mevcut yerel tarama dışı öğeler listesini saklamak için tespit odaklı tarama dışı bırakma işlemlerini uygulamadan önce Tespit odaklı tarama dışı bırakma işlemlerinin yerel olarak tanımlanan listeye eklenmesine izin ver İlke ayarını uygulamanız gerekir:

cloud_allow_appending

Ayarlar

Bir veya daha fazla algılamayı aşağıdaki Tarama dışı bırakma kriterlerine göre tarama dışı bırakabilirsiniz.

icon_antivirusAntivirus algılamaları

Yol ve Algılama - Her dosyayı algılama adına ve yoluna göre, dosya adı dahil olmak üzere (ör. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe) tarama dışı bırakabilirsiniz.

Kesin dosyalar - Her dosyayı hash'ine göre tarama dışı bırakabilirsiniz.

Algılama - Her dosyayı algılama adına göre tarama dışı bırakın.

Arşivdeki algılamalar

Bir arşivde bir veya daha fazla algılama bulunursa, arşiv ve bu arşivdeki her algılama Algılamalar'da raporlanır.


warning

Tespit içeren bir arşiv dosyasını tarama dışı bırakmak, tespiti tarama dışı bırakmaz. Arşivdeki tespitleri teker teker tarama dışı bırakmanız gerekir. Arşivlerde yer alan dosyaların maksimum boyutu: 3 GB.

Tarama dışı bırakılan algılamalar, başka bir arşivde görünseler veya arşivlenmemiş olsalar bile artık algılanmaz.

icon_firewall Güvenlik duvarı tespitleri - IDS kuralları

Tespit ve bağlam (önerilir) - Aşağıdaki ölçütlerin bir birleşimini kullanarak güvenlik duvarı tespitini tarama dışı bırakın: tespite, uygulamaya ve IP adresine göre.

IP adresi - Uzak bir IP adresine göre güvenlik duvarı tespitlerini hariç tutun. Belirli bir bilgisayarla ağ iletişimi yanlış tespitlere neden oluyorsa bu seçeneği kullanın.

Tespit - Tespiti tarama dışı bırakabilir ve birden çok uzak bilgisayardan tetiklenen yanlış tespitleri göz ardın edin.

Uygulama - Uygulamayı ağ Uygulamayı ağ tespitlerinden hariç tutun. IDS yanlış tespitlerine neden olan bir uygulama için ağ iletişimine izin verin.

Önerilen seçenek algılama türüne dayalı olarak önceden seçilidir.

Eşleşen alarmları çözümle onay kutusunu işaretleyerek tarama dışı bırakma işleminden gelen uyarıları otomatik olarak çözümleyin.

İsteğe bağlı olarak, Yorum ekleyebilirsiniz.

Hedef


warning

Tarama dışı bırakma işlemlerini (icon_antivirus Antivirus tespitleri ve icon_firewall Güvenlik Duvarı IDS kuralları için) yalnızca uyumlu bir ESET güvenlik ürününün yüklenmiş olduğu bilgisayarlara atayabilirsiniz. Tarama dışı bırakma işlemleri, uyumlu olmayan ESET güvenlik ürünlerine uygulanmaz ve bu ürünlerde göz ardı edilir.

Tarama dışı bırakma işlemi varsayılan olarak kullanıcının ana grubuna uygulanır.

Atamaları değiştirmek için Hedefler Ekle'yi tıklayıp tarama dışı bırakma işleminin uygulanacağı hedefleri seçin ya da mevcut atamaları seçin ve Hedefleri Kaldır'ı tıklayın.

Önizleme

Oluşturulan tarama dışı bırakma işlemlerinin genel bakışını görmenize olanak tanır. Tercihlerinize göre tüm tarama dışı bırakma ayarlarının doğru olduğundan emin olun.


important

Tarama dışı bırakma işlemini oluşturduktan sonra bunu düzenleyemezsiniz. Yalnızca atamayı değiştirebilir veya tarama dışı bırakma işlemini silebilirsiniz.

Tarama dışı bırakma işlemini oluşturmak için Bitir'i tıklayın.

Oluşturulan tüm tarama dışı bırakma işlemlerini Daha fazla > Tarama Dışı Öğeler bölümünde görebilir ve yönetebilirsiniz. Bir bilgisayarın veya grubun uygulanan tarama dışı bırakma işlemleri olup olmadığını doğrulamak için Bilgisayar Ayrıntıları > Yapılandırma > Uygulanan Tarama Dışı Bırakmalar İşlemleri veya Grup Ayrıntıları > Tarama Dışı Bırakma İşlemleri'ne gidin.