ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Statik veya Dinamik Grubu Taşıma

Bir Dinamik Grup, Statik Gruplar da dahil olmak üzere başka bir grubun üyesi olabilir. Bir Statik Grup, Dinamik Gruba taşınamaz. Ayrıca önceden tanımlı Statik Grupları da (örneğin Kaybolan ve Bulunan Statik Grubu) başka bir gruba taşıyamazsınız. Diğer gruplar serbestçe taşınabilir.

Grup adının yanındaki gear_icon dişli simgesini tıklatıp Taşı'yı seçin. Grubun ağaç yapısını gösteren bir pencere görüntülenir. Seçilen grubu taşımak istediğiniz hedef grubu (statik veya dinamik) belirtin. Hedef grup, üst grup haline gelir. Ayrıca bir grubu, tercih ettiğiniz hedef gruba sürükleyip bırakarak da grupları taşıyabilirsiniz.


note

Yeni bir konumdaki Dinamik Grup, daha önceki konumundan bağımsız olarak bilgisayarları (şablon temelinde) filtrelemeye başlar.

Nesneler bir gruba 3 şekilde taşınabilir:

Sürükle bırak - Taşımak istediğiniz grubu tıklatıp tutun ve yeni üst grubun üzerine bırakın.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Dişli simgesini gear_icon > Taşı'yı tıklatın, listeden yeni bir üst grup seçip Tamam'ı tıklatın.

admin_manage_DG_move

Dişli simgesini gear_icon > Düzenle'yi tıklatın, Üst grubu değiştir'i seçin. Listeden yeni bir üst grup seçip Tamam'ı tıklatın.

admin_manage_DG_edit