ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

İlkelerin birleştirilmesiyle ilgili örnek senaryo

Bu örnekte şunlar açıklanmaktadır:

ESET Endpoint güvenlik ürünlerine ilke ayarlarının nasıl uygulandığıyla ilgili talimatlar

Bayraklar ve kurallar uygulanırken ilkeler nasıl birleştirilir?

Yönetici şunları yapmak isterse:

San Diego Şubesinin www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk ve www.forbidden-website.com web sitelerine erişimini engelleme

Pazarlama bölümünün www.forbidden.uk ve www.deny-access.com web sitelerine erişimine izin verme

admin_policy_merge_example

Yönetici şu adımları uygulamalıdır:

1.San Diego şubesi adlı yeni bir statik grup oluşturun ve San Diego şubesi adlı statik grubun bir alt grubu olarak Pazarlama bölümü grubunu oluşturun.

2.İlkeler bölümüne gidin ve aşağıdaki gibi yeni bir ilke oluşturun:

i) San Diego şubesi.

ii)Ayarlar'ı genişletin ve Windows için ESET Endpoint'i seçin

iii)Korumalar > Web erişimi koruması > URL liste yönetimi'ne gidin

iv)icon_apply_policy düğmesini tıklatın, ilkeyi Uygulayın ve Düzenle'yi tıklatarak Adres listesini düzenleyin

v)Engellenen adreslerden oluşan listeyi tıklatıp Düzenle'yi seçin.

vi)Şu web adreslerini ekleyin: www.forbidden.uk, www.deny-access.com, www.forbidden-websites.uk ve www.forbidden-website.com. Engellenen adresler listesini ve ardından adres listesini kaydedin.

vii) Atama bölümünü genişletin ve ilkeyi San Diego şubesi grubuna ve Pazarlama bölümü alt grubuna atayın.

viii) İlkeyi kaydetmek için Bitir'i tıklatın.

Bu ilke, San Diego şubesi ve Pazarlama bölümü grubuna uygulanır ve aşağıda gösterildiği şekilde web sitelerini engeller.

admin_policy_merge_blocked

3.İlkeler bölümüne gidin ve yeni bir ilke oluşturun:

i)Pazarlama Bölümü arandı.

ii)Ayarlar'ı genişletin ve Windows için ESET Endpoint'i seçin

iii)Korumalar > Web erişimi koruması > URL liste yönetimi'ne gidin

iv)icon_apply_policy Düğmesini tıklatın, ilkeyi Uygulayın, Kuralı ekle'yi seçtikten sonra Düzenle'yi tıklatarak Adres listesini düzenleyin. Kural Ekleme, ilkeler birleştirilirken Adres listesinin en sona yerleştirilmesine neden olur.

v)Engellenen adreslerden oluşan listeyi ve Düzenle'yi tıklatın.

vi)Şu web adreslerini ekleyin: www.forbidden.uk, www.deny-access.com. İzin verilen adresler listesini ve ardından adres listesini kaydedin.

vii) Atama bölümünü genişletin ve ilkeyi Pazarlama bölümü grubuna atayın

viii) İlkeyi kaydetmek için Bitir'i tıklatın.

Bu ilke, Pazarlama bölümü grubuna uygulanır ve aşağıda gösterildiği şekilde web sitelerine erişime izin verir.

admin_policy_merge_allowed

4.Son ilke San Diego şubesi ve Pazarlama bölümü gruplarına uygulanan her iki ilkeyi de içerir. ESET Endpoint Security'yi açın ve Ayarlar > Gelişmiş ayarlar > Korumalar > Web erişimi koruması'na gidip URL listesi yönetimi'ni genişletin. Son Endpoint ürününün yapılandırması gösterilir.

admin_policy_merge_merged

Son yapılandırma şunları içerir:

San Diego şubesi adres listesi ilkesiYönetici

Pazarlama bölümü adres listesi ilkesiYönetici