ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

İlkeler

İlkeler, belirli yapılandırmaları istemci bilgisayarlarda çalışan ESET ürünlerine toplu göndermek için kullanılır. Böylece her istemcinin ESET ürününü manuel olarak yapılandırma gerekliliği ortadan kalkar. Bir ilke doğrudan, tek tek bilgisayarlara olduğu gibi gruplara da (Statik ve Dinamik) uygulanabilir. Bir bilgisayar veya gruba birden çok ilke de atayabilirsiniz.

İlkeler ve izinler

Kullanıcının ilke oluşturmak ve atamak için uygun izinleri olmalıdır. Belirli İlke eylemleri için gereken izinler:

İlke listesini ve yapılandırmalarını okumak için kullanıcının Okuma izni olması gerekir.

İlkeleri hedeflere atamak için bir kullanıcının Kullanma izni olması gerekir.

İlke oluşturmak, değiştirmek veya kaldırmak için bir kullanıcının Yazma izni olması gerekir.

Erişim haklarıyla ilgili daha fazla bilgi için izin listesine bakın.

Kilitli (düzenlenemeyen) ilkelerin yanında bir kilit icon_locked_policy simgesi vardır. Bunlar özel yerleşik ilkeler (örneğin, Otomatik güncellemeler ilkesi veya ESET LiveGuard ilkeleri) veya kullanıcının Okuma iznine sahip olduğu, ancak Yazma iznine sahip olmadığı ilkelerdir.


example

John adlı kullanıcının yalnızca kendisi tarafından oluşturulan ilkeleri okuması gerekirse, İlkeler için Okuma izni gereklidir.

John adlı kullanıcı bilgisayarlara belirli ilkeler atamak isterse, İlkeler için Kullanma ve Gruplar ve Bilgisayarlar işlevi için de Kullanma iznine sahip olmalıdır.

John'un ilkelere tam olarak erişmesine izin vermek için Yönetici, İlkeler için Yazma izni oluşturmalıdır.

İlke uygulaması

İlkeler, Statik Grupların ayarlandığı sıraya göre uygulanır. Bu kural, alt Dinamik Grupların ilk önce çapraz olarak geçildiği Dinamik Gruplar için geçerli değildir. Bu, Grup ağacının üst bölümünde daha güçlü bir etkiyle ilkeleri uygulamanıza ve alt gruplar için daha belirgin ilkeler kullanmanıza olanak sağlar. Bayrakları kullanarak, ağacın daha üst konumlarında bulunan gruplara erişimi olan bir ESET PROTECT kullanıcısı, daha aşağıdaki grupların ilkelerini geçersiz kılabilir. Algoritma, İlkeler istemcilere nasıl uygulanır? bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

İlke kaldırma kuralları

Bir ilkeyi atadıktan sonra ileride onu kaldırmaya karar verirseniz, istemci bilgisayarların yapılandırması, yönetilen bilgisayarlarda yüklü olan ESET güvenlik ürününün sürümüne bağlıdır.

Bir ilkeyi kaldırdığınızda veya icon_no_apply_policyUygulama işaretini seçtiğinizde yapılandırma otomatik olarak önceki yerel değerlere geri döner. Bir bilgisayar belirli ilke ayarının mevcut olduğu Dinamik Gruptan ayrılırken bu ilke ayarları bilgisayardan kaldırılır. Bu davranış aşağıdakiler için geçerlidir:

ESET Güvenlik Ürünleri Windows

sürüm 7 ve üzeri

ESET Güvenlik Ürünleri macOS

sürüm 7 ve üzeri

ESET Güvenlik Ürünleri Linux

sürüm 8.1 ve üzeri

Önceki ESET güvenlik ürünleri (yukarıda listelenenlerden öncekiler): Yapılandırma, ilke kaldırıldıktan sonra ilk ayarlarına otomatik olarak geri döndürülmez. Yapılandırma, istemcilere uygulanan en son ilkeye uygun olarak kalır. Bir bilgisayar Dinamik Grup üyesi haline geldiğinde ve bu gruba, bilgisayarın ayarlarını değiştiren belirli bir ilke atanmışsa aynı durum gerçekleşir. Bu ayarlar, bilgisayar Dinamik Gruptan kaldırılsa bile geçerli halde kalır. Bu nedenle, böyle bir durumda ayarların varsayılan ayarlara geri döndürülmesi için, varsayılan ayarları olan bir ilke oluşturmanızı ve onu kök gruba (Tümü) atamanızı öneririz. Böylece bir bilgisayar, ayarlarını değiştiren Dinamik Gruptan ayrıldığında varsayılan ayarlarına geri döndürülür.

İlkeleri birleştirme

Bir istemciye uygulanan ilke, genellikle tek bir nihai ilkede birleştirilen birden çok ilkenin bir sonucudur.


note

Grupların yer aldığı ağaç içerisinde daha yukarıda bulunan gruplara daha genel ilkeler atamanızı öneririz (örneğin, sunucu güncelleme). Daha belirli ilkeler (örneğin cihaz kontrolü ayarları) grup ağacının daha altındakilere atanmalıdır. Daha aşağıdaki ilke, birleştirildiğinde (ilke bayraklarıyla başka bir şekilde tanımlanmadığı takdirde) daha yukarıdaki ilkelerin ayarlarını geçersiz kılar.