ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Dağıtım

En az bir dağıtım aracı seçmelisiniz.


important

Her iki dağıtım yöntemini de seçebilirsiniz -E-posta gönder ve Web kancası gönder ve ardından:

1.E-posta dağıtım ayarlarını doldurun.

2.Web kancası dağıtım ayarlarını doldurun.

 

E-posta gönder

E-posta gönder seçeneği belirlenirse en az bir e-posta alıcısı girin.Varsayılan olarak bildirim e-postası HTML biçimindedir ve üst bilgi bölümünde bir ESET PROTECT logosu bulunur.

E-posta dağıtım ayarları

E-posta adresleri - Bildirim mesajlarının alıcılarının e-posta adreslerini girin.

add_new_hover yeni bir adres alanı ekleyin.

Aynı anda birden çok kullanıcı eklemek için Daha Fazla > Kullanıcı ekle'yi tıklayın (Bilgisayar Kullanıcıları'ndan kullanıcının adresini ekleyin) veya Daha Fazla > CSV'yi İçe Aktar ya da Panodan yapıştır'ı tıklayın (Sınırlayıcılarla yapılandırılmış bir CSV dosyasındaki özel bir adres listesini içe aktarın).

Daha fazla > Panodan yapıştır - Özel sınırlayıcılarla ayrılan adreslerin yer aldığı özel listeyi içe aktarın. Bu özellik CSV aktarımına benzer şekilde çalışır.

E-postaya bir bağlantı dahil edin - Bildirimden olayla ilgili ayrıntılarla birlikte web konsoluna bir bağlantı eklemek için onay kutusunu işaretleyin.

Test e-postası gönder - Yukarıdaki adrese bir test e-postası göndermek için Gönder düğmesini tıklayın.

Web kancası gönder

Bildirimleri web kancaları olarak göndermek için ESET PROTECT aracını kullanabilirsiniz. ESET PROTECT Aracından gelen bildirimleri birincil iletişim kanalınızda mesaj olarak alabilirsiniz.

Web kancası URL'si - İletişim kanalının web kancası URL'sini yazın


example

Aşağıdaki Teams web kancası URL'si örneğine bakın:

https://xxxxx.webhook.office.com

Teams web kancası URL'sini yazdıktan sonra JSON yükü görüntülenmez.

oWeb kancası içeriğine bir bağlantı dahil edin - Bildirimden olayla ilgili ayrıntılarla birlikte Web Konsolu'na bir bağlantı eklemek için onay kutusunu işaretleyin; bu özellik Teams web kancaları için geçerlidir

oÖzelleştirilmiş web kancası URL'nizi (Teams veya Slack değil) yazdığınızda, Kimlik Doğrulaması'nı ayarlayabilirsiniz

JSON yükü - Geçerli JSON'u yazın. Değişkenleri kullanabilirsiniz: Değişken ekle'yi tıklayın ve değişkeni seçin (Konu, İçerik, Bağlantı)

oMesaj ön izlemesinde Konu ve İçerik alanını doldurduğunuzda, değişken değerleri JSON yükünde otomatik olarak kullanılır

oÜçüncü taraf bir iletişim kanalı için özelleştirilmiş JSON yükü oluşturmak üzere ilgili kanalın Discord gibi resmi yardım bölümüne bakın

Kimlik doğrulaması - Özelleştirilmiş bir web kancası bağlantısı yazdığınızda görüntülenir. Web kancası kimlik doğrulamasıyla verilerinizi koruyun ve güvenliği geliştirin. Seç:

oKimlik doğrulaması yok - Web kancası alıcısının kimlik doğrulama şeması yoksa bu seçeneği belirleyin. Verileri korumak ve güvenliği artırmak için kimlik doğrulaması eklemenizi öneririz.

oTaşıyıcı token'ı - Taşıyıcı token'ı alanına taşıyıcı token'ını yazın.

oTemel kimlik doğrulaması - Alanlara Kullanıcı Adı ve Parolayı yazın.

Test web kancası gönder - Sağlanan web kancası bağlantısına bir test web kancası göndermek için Gönder düğmesini tıklayın.

 

Dağıtımdaki temel alanlar

Mesaj ön izlemesi - Bildirimde görünen ve yapılandırılmış ayarları metin biçiminde içeren mesajın ön izlemesi. Mesajın içeriğini ve konusunu özelleştirebilir ve bildirim oluşturulduğunda gerçek değerlere dönüştürülecek değişkenler kullanabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır, ancak daha iyi filtreleme yapılması önerilir.

oKonu - Bir bildirim mesajının konusu. İçeriği düzenlemek için Düzenle edit_default simgesini tıklayın; doğru bir konu, mesaj sıralamasını ve filtrelemesini iyileştirebilir

oİçerik - İçeriği düzenlemek için düzenle edit_default simgesini tıklayın; içeriği düzenledikten sonra varsayılan mesaj içeriğini sıfırlamak için sıfırla icon_reset_default simgesini tıklayabilirsiniz


note

Yönetilen bilgisayarlardaki veya gruplardaki olaylar için, bildirime belirli bilgileri dahil etmek üzere Konu ve İçerik alanına değişkenler ekleyebilirsiniz. Değişken ekle'yi tıklayın veya değişken listesini görüntülemek için $ yazmaya başlayın.

 

Genel

oDil - Varsayılan mesajın dili; mesaj içeriği çevrilmez

oSaat dilimi - Gerçekleşme saati ${timestamp} değişkeni için saat dilimini ayarlayın. Bu ayar, özelleştirilmiş mesajda kullanılabilir.


example

Olay yerel saatle 15:00'te gerçekleşecekse, yerel saat UTC+2, seçilen saat dilimi UTC+4 ise bildirimde belirtilecek olan saat 17:00 olacaktır.

Düzenlemekte olduğunuz şablona dayalı yeni bir bildirim oluşturmak için Bitir'i tıklayın.