ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktivácia produktu ESET Full Disk Encryption

Prejdite do sekcie Riešenia ESET, vyberte ESET Full Disk Encryption a kliknite na tlačidlo Kúpiť, ktoré vás presmeruje na proces aktualizácie vašej úrovne ochrany ESET PROTECT. Po dokončení tohto procesu budete môcť nasadiť a aktivovať produkt ESET Full Disk Encryption vo svojej spravovanej sieti.

Vyberte možnosť Zapnúť a zobrazí sa nové okno:

1.Ciele – môžete nechať označenú predvolenú možnosť Všetky zariadenia alebo vybrať konkrétne cieľové zariadenia alebo skupiny (statické/dynamické).

2.Jazyk – vyberte jazyk produktu ESET Full Disk Encryption, ktorý bude nasadený na všetky vybrané zariadenia.

3.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

4.Kliknite na Zapnúť. ESET PROTECT následne na vybraných spravovaných zariadeniach spustí klientsku úlohu aktivácie produktuúlohu inštalácie softvéru ESET Full Disk Encryption.


note

Nasadenie prebehne pomocou vstavanej politiky Šifrovať všetky disky – ak je dostupný, použije sa TPM – OPAL sa nepoužije.

Na pravej strane sa zobrazí malé okno oznámenia s podrobnosťami o nasadení produktu.


important

Na úspešné nasadenie ESET Full Disk Encryption sa vyžadujú ďalšie kroky na strane používateľa spravovaného zariadenia. Postupujte podľa krokov popísaných v dokumentácii pre ESET Full Disk Encryption.

cloud_eset_solutions_smallbox_efde

Priebeh nasadenia môžete sledovať na obrazovke icon_eset Riešenia ESET.

Odstránenie ESET Full Disk Encryption

Ak chcete ESET Full Disk Encryption odstrániť zo spravovaných zariadení, kliknite v pravom hornom rohu dlaždice ESET Full Disk Encryption na ikonu ozubeného kolesa gear_icon a vyberte možnosť delete_default Odstrániť ESET Full Disk Encryption. ESET PROTECT deaktivuje produkt ESET Full Disk Encryption, dešifruje všetky zašifrované disky a odstráni príslušnú politiku zo všetkých vybraných zariadení.


note

Odstránenie prebehne pomocou vstavanej politiky Dešifrovať všetky disky.