ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Poradie skupín

Politiky môžu byť priradené ku skupinám a uplatnené v určitom poradí. Pravidlá popísané nižšie určujú poradie, v akom budú politiky uplatnené na klienty.

Pravidlo 1: Statické skupiny sú prechádzané od svojho koreňa, čiže od statickej skupiny Všetko.

Pravidlo 2: Na každej úrovni sú najprv prechádzané statické skupiny danej úrovne v poradí, v akom sú zobrazené v stromovej štruktúre. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do šírky (Breadth-first search).

Pravidlo 3: Po prejdení všetkých statických skupín danej úrovne, začnú byť prechádzané aj dynamické skupiny.

Pravidlo 4: V dynamickej skupine je každá podskupina prechádzaná v poradí, v akom sa nachádza v zozname.

Pravidlo 5: Prechádzanie skončí pri klientskom počítači.

 


important

Politika je uplatnená na počítač. To znamená, že prechádzanie stromovej štruktúry skupín sa skončí pri klientskom počítači, na ktorom má byť politika uplatnená.

cloud_policies_and_groups

Poradie, v akom budú politiky uplatnené na jednotlivých počítačoch z príkladu, bude na základe vyššie uvedených pravidiel nasledujúce (All = koreňová skupina Všetko; SG = statická skupina; DG = dynamická skupina):

PC1:

PC2:

PC3:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG1

3.DG1

4.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3