ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Získanie zoznamu politík

Keď je už poradie skupín známe, nasleduje nahradenie skupín politikami, ktoré sú k nim priradené. Politiky sú zobrazené v rovnakom poradí, v akom boli priradené ku skupine. Je možné upravovať prioritu politík pre skupinu, kde je viacero politík. Každá politika nastavuje len jeden produkt (ESET Management Agent, ESET Endpoint Security atď.).


note

Skupina bez priradenej politiky je odstránená zo zoznamu.

K statickým a dynamickým skupinám sú pridelené 3 politiky (pozri obrázok):

cloud_policy_application

Poradie, v akom budú politiky uplatnené na klientsky počítač.

V nasledujúcom zozname sú uvedené skupiny a k nim priradené politiky:

1.Statická skupina Všetko (All) – odstránená, bez priradenej politiky

2.Statická skupina 2 (SG2) – Politika 1, Politika 2

3.Statická skupina 3 (SG3) – odstránená, bez priradenej politiky

4.Dynamická skupina 1 (DG1) – Politika 1, Politika 2

5.Dynamická skupina 3 (DG3) – odstránená, bez priradenej politiky

6.Dynamická skupina 2 (DG2) – Politika 3

7.Dynamická skupina 4 (DG4) – odstránená, bez priradenej politiky

8. Počítač – odstránená, bez priradenej politiky

Konečný zoznam politík bude:

1.Politika 1

2.Politika 2

3.Politika 1

4.Politika 2

5.Politika 3