Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wygaśnięcie ostatniej licencji na program ESET PROTECT

W tym temacie opisano następujące sytuacje dotyczące licencji:

Co się dzieje z instancją programu ESET PROTECT przed wygaśnięciem ostatniej licencji obsługiwanej przez program ESET PROTECT i po jej wygaśnięciu.

Co się dzieje po usunięciu z portalu ESET PROTECT ostatniej licencji obsługiwanej przez program ESET Business Account.


Co się dzieje z instancją programu ESET PROTECT przed wygaśnięciem ostatniej licencji obsługiwanej przez program ESET PROTECT i po jej wygaśnięciu?

Kiedy zbliża się termin wygaśnięcia licencji, w interfejsie portalu ESET Business Account zostanie wyświetlony alert.

Jeśli data wygaśnięcia minie, a licencja nie zostanie odnowiona ani nie zostanie aktywowana nowa licencja, w portalu ESET Business Account zostanie wyświetlony alert o wygaśnięciu.

Jeśli odpowiednia licencja nie zostanie zapewniona, w portalu ESET Business Account zostanie wyświetlone powiadomienie o tym, że licencja zostanie zawieszona za 14 dni. Otrzymasz też wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w danych swojego konta administratora.

Po wygaśnięciu licencji masz jeszcze 14 dni na jej odnowienie. W połowie tego okresu otrzymasz jeszcze powiadomienie w portalu ESET Business Account i w wiadomości e-mail. Po upływie 14 dni możliwość korzystania z programu ESET PROTECT zostanie zawieszona.

Nie będzie można otworzyć instancji programu ani z niej korzystać. Zawieszona instancja programu ESET PROTECT będzie przechowywana i może zostać ponownie udostępniona po dodaniu do portalu ESET PROTECT nowej licencji obsługiwanej w programie ESET Business Account. Twoja instancja programu ESET PROTECT może być zawieszona przez 30 dni. Po tym czasie zostanie trwale usunięta, wraz ze wszystkimi powiązanymi z nią danymi.

Jeśli Twoja instancja zostanie zawieszona, a do czasu jej usunięcia pozostanie 14 dni, otrzymasz odpowiednie powiadomienie w portalu ESET Business Account i wiadomości e-mail. Aby odzyskać dostęp do swojej instancji programu ESET PROTECT, musisz aktywować nową licencję obsługiwaną w programie ESET PROTECT.


Co się dzieje po usunięciu z portalu ESET PROTECT ostatniej licencji obsługiwanej przez program ESET Business Account.

Jeśli w portalu ESET PROTECT nie będzie żadnej licencji obsługiwanej w programie ESET Business Account, Twoja instancja programu ESET PROTECT zostanie zawieszona.

Nie będzie można otworzyć instancji programu ani z niej korzystać. Zawieszona instancja programu ESET PROTECT będzie przechowywana i może zostać ponownie udostępniona po dodaniu do portalu ESET PROTECT nowej licencji obsługiwanej w programie ESET Business Account. Twoja instancja programu ESET PROTECT może być zawieszona przez 30 dni. Po tym czasie zostanie trwale usunięta, wraz ze wszystkimi powiązanymi z nią danymi.

Jeśli Twoja instancja zostanie zawieszona, a do czasu jej usunięcia pozostanie 14 dni, otrzymasz odpowiednie powiadomienie w portalu ESET Business Account i wiadomości e-mail. Aby odzyskać dostęp do swojej instancji programu ESET PROTECT, musisz aktywować nową licencję obsługiwaną w programie ESET PROTECT.