Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Inspect

ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk. Więcej informacji na temat programu ESET Inspect, jego instalacji i funkcji można znaleźć w systemie pomocy ESET Inspect.


important

Nazwy następujących rozwiązań ESET w zakresie bezpieczeństwa biznesowego zostały zmienione:

Stara nazwa:

Nowa nazwa:

Zmieniono nazwę w wersji:

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

11.0

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

5.0

ESET Inspect

ESET Inspect On-Prem

2.0

ESET Inspect Cloud

ESET Inspect

 

Konfiguracja produktu ESET Inspect

Możesz aktywować ESET Inspect z poziomu ESET Business Account. Potrzebujesz licencji ESET Inspect, aby aktywować ESET Inspect.

ESET Inspect jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub wyższego, aby uzyskać dostęp doESET Inspect.

Wdrażanie łącznika ESET Inspect na zarządzanych komputerach

Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję Komputer > icon_eia Rozwiązania > icon_eset Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych Windows komputerach/Linux/macOS.

Raportowanie wykryć ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT

ESET PROTECT nie przechowuje ani nie wyświetla wykryć ESET Inspect w obszarze Wykrycia. Statystyki wykryć ESET Inspect można wyświetlić, wybierając kolejno: ESET PROTECT > Panel kontrolny > ESET Inspect.

Innym typem wykrycia zgłaszanym przez ESET Inspect są icon_blocked Zablokowane pliki — zablokowane próby uruchomienia plików wykonywalnych w ESET Inspect (zablokowane skróty).

Kliknięcie wykrycia i wybranie opcji icon_inspect_default Wykrywanie (Inspect) powoduje wyświetlenie wykrycia w konsoli internetowej ESET Inspect.