ESET Inspect Cloud

ESET Inspect Cloud — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk. Więcej informacji na temat programu ESET Inspect Cloud, jego instalacji i funkcji można znaleźć w systemie pomocy ESET Inspect Cloud.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z ESET PROTECT Cloud 3.2 i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł, które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Konfiguracja produktu ESET Inspect Cloud

Możesz aktywować ESET Inspect Cloud z poziomu ESET Business Account. Potrzebujesz licencji ESET Inspect Cloud, aby aktywować ESET Inspect Cloud.

ESET Inspect Cloud jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect Cloud i ESET Inspect Cloud łączy się z ESET PROTECT Cloud. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect.

Wdrażanie łącznika ESET Inspect na zarządzanych komputerach

Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję Komputer > icon_eia Rozwiązania > icon_eset Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych Windows komputerach/Linux/macOS.

Raportowanie wykryć ESET Inspect Cloud w rozwiązaniu ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud nie przechowuje ani nie wyświetla wykryć ESET Inspect Cloud w obszarze Wykrycia. Statystyki wykryć ESET Inspect Cloud można wyświetlić, wybierając kolejno: ESET PROTECT Cloud > Panel kontrolny > ESET Inspect.

Innym typem wykrycia zgłaszanym przez ESET Inspect Cloud są icon_blocked Zablokowane pliki — zablokowane próby uruchomienia plików wykonywalnych w ESET Inspect Cloud (zablokowane skróty).

Kliknięcie wykrycia i wybranie opcji icon_inspect_default Wykrywanie (Inspect) powoduje wyświetlenie wykrycia w konsoli internetowej ESET Inspect Cloud.