Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zmiany grupy dynamicznej

Po spełnieniu warunku zostanie wysłane powiadomienie. Możesz wybrać tylko jeden warunek do monitorowania w odniesieniu do danej grupy dynamicznej.

Grupa dynamiczna — umożliwia wybór grupy dynamicznej do oceny.

Ustawienia — Warunki

Wybierz typ warunku, który wyzwoli wysłanie powiadomienia.

Powiadamiaj o każdej zmianie zawartości grupy dynamicznej – Włączenie tej opcji powoduje powiadamianie o zmianach związanych z dodawaniem, usuwaniem lub modyfikowaniem elementów wybranej grupy.


important

Program ESET PROTECT sprawdza grupę dynamiczną co 20 minut.

Na przykład: jeśli pierwsze sprawdzenie nastąpi o 10:00, kolejne sprawdzenia wykonywane są o 10:20, 10:40 i 11:00. Jeśli zawartość grupy dynamicznej zmieni się o 10:05, a potem zmieni się z powrotem o 10:13, podczas kolejnego sprawdzania o 10:20 ESET PROTECT nie rozpozna poprzedniej zmiany i nie wyśle powiadomienia.

Powiadom, gdy rozmiar grupy przekroczy określoną liczbę — wybór operatora Wielkości grupy i Wartości progowej powiadamiania:

oWiększa niż — powiadomienie będzie wysyłane, gdy wielkość grupy będzie większa niż wartość progowa.

oMniejsza niż — powiadomienie będzie wysyłane, gdy wielkość grupy będzie mniejsza niż wartość progowa.

Powiadom, gdy poziom wzrostu grupy przekroczy określoną szybkość — ustalenie wartości progowej i okresu, której wyzwalają wysłanie powiadomienia. Można tu podać liczbę lub odsetek klientów (należących do grupy dynamicznej). Można zdefiniować okres (w minutach, godzinach lub dniach), w którym następuje porównywanie z nowym stanem. Na przykład siedem dni temu liczba klientów z nieaktualnymi wersjami produktów wynosiła 10, a w opcji Wartość progowa ustawiono wartość 20. Jeśli liczba klientów z nieaktualnymi wersjami produktów dojdzie do 30, wygenerowane zostanie powiadomienie.

Powiadom, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w porównaniu do innej grupy — Jeśli liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w odniesieniu do grupy porównywanej (statycznej lub dynamicznej), zostanie wysłane powiadomienie. Wartość progowa — ustalenie wartości progowej, która wyzwala wysłanie powiadomienia.


note

Powiadomienia można przypisywać wyłącznie do grup dynamicznych, w odniesieniu do których użytkownik ma wystarczające uprawnienia. Aby wyświetlić grupę dynamiczną, niezbędne jest uprawnienie Odczyt w odniesieniu do nadrzędnej grupy statycznej.