Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Utwórz nową grupę statyczną.

Aby utworzyć nową grupę statyczną, kliknij pozycję Komputery, wybierz ikonę koła zębatego gear_icon obok grupy statycznej i wybierz opcję Nowa grupa statyczna.

cloud_create_new_sg

Podstawowe

Wprowadź nazwę i opis nowej grupy.

Opcjonalnie możesz zmienić grupę nadrzędną. Domyślnie grupą nadrzędną jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy statycznej. Aby zmienić grupę nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa.

Grupa nadrzędna nowej grupy statycznej musi być grupą statyczną. Grupa dynamiczna nie może zawierać grup statycznych.

Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nową grupę statyczną.

cloud_new_sg_wizard