Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εισαγωγή στο ESET PROTECT

Καλωσορίσατε στο ESET PROTECT. Το ESET PROTECT σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε προϊόντα ESET σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον με έως και 50.000 συσκευές, από μία κεντρική τοποθεσία. Με την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, μπορείτε να αναπτύξετε λύσεις ESET, να διαχειριστείτε εργασίες, να επιβάλλετε πολιτικές ασφάλειας, να παρακολουθείτε την κατάσταση συστήματος και να ανταποκρίνεστε γρήγορα σε προβλήματα ή απειλές σε απομακρυσμένους υπολογιστές.


note

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι της ESET για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες της ESET και τους τύπους ανιχνεύσεων/επιθέσεων από τους οποίους προστατεύουν.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ESET PROTECT, ανατρέξτε στο θέμα Ξεκινώντας με το ESET PROTECT.


important

Οι ακόλουθες λύσεις ασφάλειας ESET Business μετονομάστηκαν:

Παλαιό όνομα:

Νέο όνομα

Μετονομάστηκε στην έκδοση:

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

11.0

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

5.0

ESET Inspect

ESET Inspect On-Prem

2.0

ESET Inspect Cloud

ESET Inspect

 

το ESET PROTECT αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Το ESET PROTECT ως υπηρεσία

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT

Η κονσόλα διαδικτύου ερμηνεύει τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ESET PROTECT. Οπτικοποιεί τους τεράστιους όγκους δεδομένων σε σαφείς πίνακες ελέγχου και αναφορές, ενώ επιβάλλει επίσης πολιτικές και διενεργεί εργασίες σε φορείς και άλλες εφαρμογές της ESET.

Live Installer

Είναι μια μικρή εφαρμογή που αποτελείται από τον φορέα ESET Management και μια επιλογή σύμφωνα με την οποία περιέχεται ένα επιχειρηματικό προϊόν Endpoint σε ένα λειτουργικό και εύχρηστο πακέτο.

Ο φορέας ESET Management είναι μια μικρή εφαρμογή που δεν διαθέτει περιβάλλον χρήστη, η οποία εκτελεί εντολές του ESET PROTECT σε συνδεδεμένους υπολογιστές-πελάτες. Εκτελεί τις εργασίες, συλλέγει αρχεία καταγραφής από εφαρμογές της ESET, ερμηνεύει και επιβάλλει πολιτικές και εκτελεί άλλες έγκυρες εργασίες, όπως ανάπτυξη λογισμικού και γενική παρακολούθηση του υπολογιστή.

Είναι προδιαμορφωμένο πακέτο που λαμβάνεται εύκολα και περιέχει έναν φορέα και ένα προϊόν ασφαλείας (λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης), με τη μορφή λειτουργικού προγράμματος εγκατάστασης που θα συνδεθεί αυτόματα στην κατάλληλη εμφάνιση cloud και θα ενεργοποιηθεί μόνο του με μια έγκυρη άδεια χρήσης, ενώ απαιτείται ελάχιστη αλληλεπίδραση του χρήστη. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ταυτοποιήσει τη σωστή πλατφόρμα και θα λάβει το κατάλληλο πακέτο προγράμματος εγκατάστασης του προϊόντος ασφάλειας.

Ο φορέας είναι μια ελαφριά εφαρμογή που διευκολύνει όλη την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος ασφάλειας ESET στον υπολογιστή-πελάτη και το ESET PROTECT.

Προϊόντα ασφάλειας ESET

Τα προϊόντα ασφάλειας ESET προστατεύουν τους υπολογιστές-πελάτες και τους διακομιστές από απειλές.

Το ESET PROTECT υποστηρίζει τα ακόλουθα Προϊόντα ασφάλειας ESET.

ESET Business Account

Κεντρικό σημείο εισόδου για επιχειρηματικούς πελάτες ή έναν πάροχο ταυτότητας για το ESET PROTECT.

Εξυπηρετεί ως ενιαίο σημείο σύνδεσης για επιχειρηματικούς πελάτες, ώστε να βλέπουν τις άδειες χρήσης, τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες, να εκτελούν διαχείριση χρηστών, κ.λπ.

Για να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση ESET PROTECT απαιτείται το ESET business account.

Ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET Business Account για περισσότερες πληροφορίες.

ESET MSP Administrator 2

Ένα σύστημα διαχείρισης αδειών χρήσης για τους συνεργάτες MSP της ESET.

Ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET MSP Administrator 2 για περισσότερες πληροφορίες.

ESET Remote Deployment Tool

Ένα εργαλείο που μπορεί να αναπτύξει απομακρυσμένα το Live Installer στο δίκτυο.

Έχει τη δυνατότητα να χαρτογραφεί απομακρυσμένα το δίκτυο και να συγχρονίζεται με το AD ή να υποστηρίζει τους προορισμούς εισαγωγής στους οποίους θα αναπτυχθεί το προϊόν.

ESET Bridge (Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP) -Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge με το ESET PROTECT ως υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης για να κάνετε τα εξής:

Λήψη και προσωρινή μνήμη: Ενημερώσεις μονάδων ESET, πακέτα εγκατάστασης και ενημέρωσης που προωθούνται από το ESET PROTECT (π.χ., πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του ESET Endpoint Security), ενημερώσεις προϊόντων ασφάλειας ESET (ενημερώσεις στοιχείων και προϊόντων), αποτελέσματα του ESET LiveGuard.

Προώθηση επικοινωνίας από τους φορείς ESET Management στο ESET PROTECT.

Σάρωση του Active Directory της ESET – Συγχρονίστε τους υπολογιστές και τους χρήστες του Active Directory με την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT.

ESET Διαχείριση κινητών συσκευών στο cloud (CloudMDM) – Το ESET Cloud MDM παρέχει διαχείριση κινητών συσκευών Android και iOS και διαχείριση ασφάλειας κινητών συσκευών.

 

Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει την απλοποιημένη αρχιτεκτονική του ESET PROTECT:

cloud_scheme