Dostupnost služby

Dostupnost

Našim cílem je zajistit 99,5% dostupnost služby. V jeho dosažení nám pomáhají dobře nastavené procesy a naše úsilí. Odstávka služby ESET PROTECT Cloud nemá vliv na koncová zařízení, která jsou v danou chvíli stále zabezpečena.

Prostřednictvím portálu ESET Status Portal získáte aktuální přehled o dostupnosti služeb ESET. Naleznete zde seznam online služeb ESET společně s přehledem o jejich stavu, včetně historie incidentů. Pokud se jako uživatel ESET potýkáte s jakýmkoli problémem souvisejícím se službou ESET, a na portále ESET Status Portal není uveden, kontaktujte technickou podporu ESET.

Údržba

Služba ESET PROTECT Cloud podléhá standardním postupům údržby. Všechny intervaly údržby, které překročí 15 minut jsou předem oznámeny administrátorům konzole. Odstávky v průběhu údržby nemají vliv na cílovou dostupnost služby. Údržba je prováděna během víkendů a mimo pracovní dobu (v případě EU datacentra v nočních EU hodinách, v případě US datacentra v nočních US hodinách, v případě JPN datacentra v nočních JPN hodinách).