Dostupnost služby

Dostupnost

Našim cílem je zajistit 99,5% dostupnost služby. V jeho dosažení nám pomáhají dobře nastavené procesy a naše úsilí. Odstávka služby ESET PROTECT Cloud nemá vliv na koncová zařízení, která jsou v danou chvíli stále zabezpečena.

Údržba

Služba ESET PROTECT Cloud podléhá standardním postupům údržby. Všechny intervaly údržby, které překročí 15 minut jsou předem oznámeny administrátorům konzole. Odstávky v průběhu údržby nemají vliv na cílovou dostupnost služby. Údržba je prováděna během víkendů a mimo pracovní dobu (v případě EU datacentra v nočních EU hodinách, v případě US datacentra v nočních US hodinách, v případě JPN datacentra v nočních JPN hodinách).