ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dostupnost služby

Dostupnost

Našim cílem je zajistit 99,5% dostupnost služby. V jeho dosažení nám pomáhají dobře nastavené procesy a naše úsilí. Odstávka služby ESET PROTECT nemá vliv na koncová zařízení, která jsou v danou chvíli stále zabezpečena.

ESET Status Portal zobrazuje aktuální stav cloudových služeb ESET, plánované odstávky a minulé incidenty. Pokud máte problém s podporovanou službou ESET a nevidíte ji uvedenou ve stavovém portálu, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

Monitorovací týmy interně ověřují potenciální problémy a potvrzené incidenty jsou zveřejňovány a aktualizovány ručně, aby byla zachována vysoká důvěryhodnost a přesnost. Proto se ve stavovém portálu zobrazují s mírným zpožděním. Incidenty s krátkou dobou trvání nemusí být zveřejněny, pokud jsou vyřešeny před ručním potvrzením.

Údržba

Služba ESET PROTECT podléhá standardním postupům údržby. Všechny intervaly údržby, které překročí 15 minut jsou předem oznámeny administrátorům konzole. Odstávky v průběhu údržby nemají vliv na cílovou dostupnost služby. Údržba je prováděna během víkendů a mimo pracovní dobu (v případě EU datacentra v nočních EU hodinách, v případě US datacentra v nočních US hodinách, v případě JPN datacentra v nočních JPN hodinách).