ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET Rogue Detection Sensor

Nastavenia a fungovanie nástroja ESET RD Sensor môžete meniť prostredníctvom politiky. Ide predovšetkým o úpravu nastavení, ako je napr. filtrovanie adries. Prostredníctvom politiky tak môžete napríklad zahrnúť určité adresy do blacklistu, aby počítače s danými adresami neboli nástrojom RD Sensor vôbec zachytávané.

Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

Filtre

IPv4 Filter

Zapnúť filtrovanie IPv4 adries – po zapnutí filtrovania budú nástrojom RD Sensor zachytávané iba počítače, ktorých IP adresy sú na whiteliste vo filtračnom zozname IPv4, alebo iba tie, ktoré nie sú na blackliste.

Filtre – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam IPv4 adries – pre pridanie alebo odstránenie adries zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam IPv4.

Filter prefixov MAC adries

Zapnúť filtrovanie prefixov MAC adries – po zapnutí filtrovania budú zachytávané iba počítače, ktorých MAC adresa obsahuje prefix (xx:xx:xx) zahrnutý v zozname povolených prefixov MAC adries, alebo iba tie počítače, ktorých prefix MAC adresy nie je na blackliste.

Režim filtrovania – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam prefixov MAC adries – pre pridanie alebo odstránenie prefixu zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam prefixov MAC adries.

Detekcia

Aktívna detekcia – po zapnutí tejto možnosti bude môcť ESET RD Sensor aktívne vyhľadávať počítače v lokálnej sieti. Detekcia tak bude efektívnejšia, avšak na niektorých počítačoch môže zapnutie tejto funkcie viesť k zobrazovaniu upozornení firewallu.

Porty detekcie OS – RD Sensor používa na vyhľadávanie počítačov na lokálnej sieti prednastavený zoznam portov. Zoznam portov je možné upravovať.

Pokročilé nastavenia

Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov – môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť zasielania správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET.

Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.